040 – Katalogiseringskilde – Autoriteter

Oppdatert: 2020-07-02

040 Katalogiseringskilde (NR)

Her registreres kode for organisasjonen som først opprettet posten ($a), og organisasjonen(e) som senere har endret den ($d). Feltet har også delfelt for informasjon om katalogiseringsspråk og -konvensjoner.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Kode for organisasjonen som først opprettet posten.

NO-OsNB  – nasjonalbibliografiske poster med cat.level 90 og 008/39:  #
NO-TrBIB  – øvrige poster med cat.level 80 og 008/39:  c

$b – Katalogiseringsspråk. I BIBSYS-konsoritet brukes koden “nob”.

$c – Transcribing agency. Brukes vanligvis ikke.

$d – Modifying agency – navn eller kode på organisasjon som har gjort endringer i posten. Brukes vanligvis ikke.

$e – Kode for katalogiseringsregler. For poster katalogisert etter RDA er koden “rda”.

Eksempler

040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda