Kart

2022-08-18

Foldet bil- og turistkart. Utarbeidet av forlag. Parallell annen tittelinformasjon. Inngår i serie.

LDR        01994nem a2200409#c 4500
001         999920527562702201
005         20191210132912.0
007         aj#can|n
008         180406s2018####no#gbe####a##|##|###mul|#
020 ## $$a 9788202580933
034 1# $$a a $$b 335000 $$d E0054000 $$e E0144000 $$f N0651000 $$g N0621700
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
041 0# $$a mul $$a nob $$a eng $$a ger $$a fre
082 04 $$a 912.4839 $$2 23/nor $$q NO-OsNB
083 0# $$a 912.4841 $$2 23/nor $$q NO-OsNB
110 2# $$a Cappelen Damm $$0 (NO-TrBIB)11050671 $$4 ctg $$4 pbl
240 00 $$a Møre og Trøndelag
245 10 $$a Møre og Trøndelag : $$b bil- og turistkart 1:335 000 = tourist map = Touristenkarte = carte touristique $$c [utarbeidet av] Cappelen Damm
246 1# $$i Tittel på kartet: $$a Møre og Trøndelag $$b Cappelen Damms bil- og turistkart
250 ## $$a Utgave 2018
255 ## $$a Målestokk 1:335 000 $$c (Ø 5°40′-Ø 14°40’/N 65°10′-N 62°17′)
264 #1 $$a Oslo $$b Cappelen Damm $$c 2018
300 ## $$a 1 kart $$c 94 x 133 cm, foldet til 25 x 13 cm
336 ## $$a kartografisk bilde $$2 rdaco $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1002
337 ## $$a uformidlet $$2 rdamt $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007
338 ## $$a ark $$2 rdact $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1048
490 1# $$a Cappelen Damm kart $$v 3
500 ## $$a Relieff vist med høydepunkter og skyggelegging. Dybder vist med dybdepunkter
500 ## $$a “Med rasteplasser. Med bykart over Trondheim. Med turkart over Trollheimen. Oppdatert med nye veier og tunneler. Hele karte på én side, enkel bretting” – Omslaget
500 ## $$a Innfelt: Utsnitt av Cappelen Damms bykart CK 5 Trondheim. Målestokk 1:8 000
500 ## $$a Innfelt: Utsnitt av Cappelen Damms fjellkart CK 43 Trollheimen-Dovre. Målestokk 1:100 000
546 ## $$a Parallell tegnforklaring på norsk, engelsk, tysk og fransk
588 ## $$a Tittel fra omslaget
651 #7 $$a Møre og Romsdal $$2 norbok
651 #7 $$a Trøndelag $$2 norbok
710 2# $$a Cappelen Damm $$0 (NO-TrBIB)11050671 $$t Møre og Trøndelag
810 2# $$a Cappelen Damm $$0 (NO-TrBIB)11050671 $$t Cappelen Damm kart $$v 3
913 ## $$a Norbok $$b NB

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For enkeltkart er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = e, LDR/07 = m, 007/00-01 = aj, 008/25 = a og 008/29 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for enkeltkart og annet kartografisk materiale, se: MARC 21 Bibl.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Språk i ressursen

Kartet inneholder parallell tegnforklaring på norsk, engelsk, tysk og fransk. Ettersom ingen språk dominerer velges språkkode «mul» i 008/35-37. Koder for alle språkene oppgis i repeterende $a i 041, med «mul» som den første forekomsten. Det lages i tillegg note i marcfelt 546 med opplysning om språkene som inngår i ressursen.

Autorisert søkeinngang på korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1)

Registrering av korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1, kategori f). Cappelen Damm har utarbeidet kartet, ikke bare utgitt det. Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 110 som autorisert søkeinngang for korporasjon (RDA 11.13). Relasjonskode i marcdelfelt 110 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrert relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Hovedtittel med tittelvarianter, parallell annen tittelinformasjon og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Kilde for tittelen i marcfelt 245 er omslaget (RDA 2.2.2). Kartet i eksemplet kan foldes sammen og har et omslag som er festet til kartet. Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7), hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4. Målestokk registrert som del av undertittel siden opplysningen har samme skrifttype og –størrelse som resten av undertittelen og står sammen med den. Parallell annen tittelinformasjon registrert i 245 $b (RDA 2.3.5). Tittelen på selve kartet registrert som tittelvariant (RDA 2.3.6) i 246.

Ansvarsangivelse med tilføyd klargjøring av rolle (RDA 2.4.1.7).

Utgaveangivelse (RDA 2.5)

Utgaveangivelse (RDA 2.5) registrert i 250.

Målestokk (RDA 7.25)

Målestokk (RDA 7.25) registrert i marcdelfelt 255 $a. Målestokk er et kjerneelement og målestokk er derfor registrert selv om den også framgår av undertittelen. Ordet målestokk tilføyd, se Regeltolkning til RDA 7.25.1.3.

Kartprojeksjon og koordinater (RDA 7.4.2 og 7.26)

Kartprojeksjon (RDA 7.26) registreres i 255 $b hvis dette er oppgitt på selve kartet. I dette eksemplet er ikke kartprojeksjon oppgitt på selve kartet. Koordinater (RDA 7.4.2) angis i 255 $c.

I tillegg kan det registreres målestokk og koordinater i maskinleselig form (marcfelt 034). Slike koordinater kan anslås ut i fra selve kartet, eller man kan bruke en tjeneste som Bounding Box for å finne koordinatene for området på kartet: https://boundingbox.klokantech.com

Kilde angis da i 034 $2, f.eks. $2 bound. Aktuelle kilder er Cartographic Data Source Codes: https://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic-data.html

Opplysning om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8).

Omfang og kartstørrelse (RDA 3.4-3.5)

Omfang registrert i marcfelt 300 $a ved å følge unntaket til RDA 3.4.1.3 (unntak for kartografisk materiale) som viser til RDA 3.4.2. Kartets størrelse (RDA 3.5.2) registrert i 300 $c.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Serieangivelse og autorisert søkeinngang for serie (RDA 2.12, 6.2.2 og 6.27)

Serieangivelse (RDA 2.12) registrert i marcfelt 490. Autorisert søkeinngang for serien (RDA 6.27) registrert i marcfelt 810. Autorisert søkeinngang for serien laget ved å kombinere foretrukket tittel for serie (RDA 6.2.2.) i $t fra titteldelen av 810 med foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) i $a fra navnedelen av 810.

Note om relieff (RDA 7.27)

Note om relieff (RDA 7.27) registrert i marcfelt 500.

Note om språk (RDA 7.12)

Note om språk (RDA 7.12) registrert i marcfelt 546.

Kildenote for sitat (RDA 1.10.3)

Kilde for sitatet i 500-note etter hovedregelen i RDA 1.10.3.

Note om informasjonskilde (RDA 2.17.2.3)

Note om valgt informasjonskilde (RDA 2.17.2.3) registrert i marcfelt 588.

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27.1.2) registrert i marcfelt 710. Foretrukket navn fra navnedelen av 710 registrert i marcdelfelt $a og foretrukket tittel for verk fra titteldelen av 710 registrert i marcdelfelt $t.

Annet

Stedsemneord registrert i marcfelt 615. Tilknytning til en Bibliografier registrert i marcfelt 913.