008 – Generelt

Oppdatert: 2020-05-18

Kontrollfeltet 008 er posisjonsbestemt og inneholder en lang rekke viktige koder. Eksempler på disse er utgivelsesdato, utgivelsesland, språk og spesielle innholdskoder. Feltet består dels av koder som er felles for alle materialtyper og dels koder som er spesielle for de enkelte materialtypene (avhengig av hva som ligger i LDR/06 og LDR/07). Ved redigering i Metadata Editor åpnes felt 008 i Form Editor, herfra velges verdiene fra faste lister.

008/00-17 og 008/35-39 gjelder alle materialtyper.

008/18-34 gjelder spesifikke materialtyper: Bøker, Løpende ressurser, Musikk, Kart, Visuelt materiale, Blandet materiale og Maskinlesbare filer.

Sammenhengen mellom LDR og 008/18-34 er som følger:

Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = a, c, d, eller m: Bøker
Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = b, i, eller s: Løpende ressurser
Hvis LDR/06 = t: Bøker
Hvis LDR/06 = c, d, i, eller j: Musikk
Hvis LDR/06 = e, eller f: Kart
Hvis LDR/06 = g, k, o, eller r: Visuelt materiale
Hvis LDR/06 = m: Maskinlesbare filer
Hvis LDR/06 = p: Blandet materiale

(Bøker og løpende ressurser er avhengige av verdier i LDR/06 og LDR/07. De andre er avhengige kun av verdien i LDR/06.)