Flerbindsverk. Analytisk beskrivelse. Roman

2022-08-18

Flerbindsverk. Analytisk beskrivelse. Roman.

LDR        03113nam#a2200445#c#4500
001         999920663883402201
005         20190624091006.0
007         ta
008         181031s2019####no#####e#|||||00|#f#nob|#
020 ## $$a 9788249520657 $$q heftet $$c Nkr 179.00
035 ## $$a (NO-OsBAS)150304846
040 ## $$a NO-OsBAS $$b nob $$e rda $$d NO-OsNB
082 04 $$a 839.82374 $$q NO-OsBAS $$2 23/nor
100 1# $$a Michelet, Jon $$d 1944-2018 $$0 (NO-TrBIB)90064322 $$4 aut
240 00 $$a Krigerens hjemkomst
245 10 $$a Krigerens hjemkomst : $$b roman $$c Jon Michelet
264 #1 $$a [Oslo] $$b Forlaget Oktober $$c 2019
300 ## $$a 566 sider $$c 21 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://www.rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/#1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/#1049 $$2 rdact
490 1# $$a Oktobers bestselgere
490 1# $$a En sjøens helt $$v [6]
520 ## $$a Krigerens hjemkomst er sjette og avsluttende bind av romaneposet En sjøens helt. Handlingen starter der femte bind slapp, på et hospital på Ny-Guinea, hvor Halvor Skramstad har ligget i koma etter kamikazeangrepet på M/S Morgedal. Krigen går mot slutten i Norge, men i Stillehavet fortsetter kampen mot japanerne. Med Liberty-skipet Armauer Hansen seiler Halvor til Okinawa, hvor både japanere og amerikanere lider enorme tap, og et stort antall allierte skip blir senket. I september 1945 er det nesten seks år siden Halvor dro til sjøs som attenåring, full av lysegrønne drømmer. Hardt merket av krigsopplevelsene vender han hjem til et land som han tror vil takke ham og de andre gjenlevende sjøfolkene for innsatsen, men som i stedet viser dem forakt og dyp mistillit. Uteseilerne kjempet Norges krig på havet, og de vant, med store omkostninger for hver enkelt sjømann. Nå må en ny kamp kjempes: kampen om de tilbakeholdte hyrepengene i Nortraships hemmelige fond. Men denne gangen er det uretten som skal seire. Samtidig strammer kong alkohol sitt nådeløse grep om mang en desillusjonert krigsseiler. Kanskje ligger redningen for Halvor i ærlig arbeid – og i kjærligheten til irske Muriel.
500 ## $$a 1. utgave 2018
648 #7 $$a Etterkrigstiden $$2 bokbas $$9 nob
648 #7 $$a Etterkrigstida $$2 bokbas $$9 nno
650 #7 $$a Andre verdenskrig $$2 bokbas $$9 nob
650 #7 $$a Andre verdskrig $$2 bokbas $$9 nno
650 #7 $$a Krigsseilere $$2 bokbas $$9 nob
650 #7 $$a Krigsseglarar $$2 bokbas $$9 nno
650 #7 $$a Sjølivet $$2 bokbas $$9 nob
650 #7 $$a Sjølivet $$2 bokbas $$9 nno
655 #7 $$a Romaner $$2 bokbas $$9 nob
655 #7 $$a Romanar $$2 bokbas $$9 nno
700 1# $$a Michelet, Jon $$d 1944-2018 $$0 (NO-TrBIB)90064322 $$t Krigerens hjemkomst
800 1# $$a Michelet, Jon $$d 1944-2018 $$0 (NO-TrBIB)90064322 $$t En sjøens helt $$v 6
830 #0 $$a Oktobers bestselgere
856 41 $$a media.boknett.no $$3 Omslagsbilde $$u https://media.boknett.no/objects/46/48/150304846/productimage_ORG_923a84c35fee0ff9dbdeb4ffd93ea3b474e6c9fc.jpg $$n Bokbasen, Oslo $$q image/jpeg
856 41 $$a media.boknett.no $$3 Miniatyrbilde $$u https://media.boknett.no/objects/46/48/150304846/productimage_OS_117d27c8274a86a5dd64d7ce924ef54e44926918.jpg $$n Bokbasen, Oslo $$q image/jpeg
913 ## $$a Norbok $$b NB

Kommentar
Analytisk beskrivelse (RDA 1.5.3)

En analytisk beskrivelse brukes for å beskrive en del av en manifestasjon i flere deler. I dette tilfellet gjelder det beskrivelse av sjette og siste bind i en flerdelsmonografi, jfr. RDA 1.5.3 b). I eksempelet har vi valgt metode a) for å beskrive den større manifestasjonen, dvs. ved å registrere serieangivelse.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Personlig forfatter (RDA 9.19.1)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100 (RDA 9.19.1). Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel (RDA 6.2.2) i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk eller uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for utgivelsesstedet registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Serieangivelse og autorisert søkeinngang for serie (RDA 2.12.1.5, 6.27)

Siden manifestasjonen inngår både i en forlagsserie og en bokserie med personlig forfatter, registrerer det 2 serieangivelser (RDA 2.12.5.1). Det lages også autoriserte søkeinnganger for seriene. Det registreres foretrukket tittel (RDA 6.2.2) som autorisert søkeinngang for forlagsserien i marcfelt 830 ved å følge instruksene i RDA 6.27.1.4. Det lages autorisert søkeinngang for bokserien (RDA 6.27.1.2) i marcfelt 800 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel for serien (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Sammendrag av innhold (RDA 7.10)

Det er laget note om innholdet i boka (RDA 7.10).

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/  og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .