Flerbindsverk. Analytisk beskrivelse

2022-08-18

Flerbindsverk. Analytisk beskrivelse.

LDR        01076nam#a22002535c#4500
001         999921332793802201
005         20210422113258.0
007         ta
008         210422s2004####nyuago###b###|00||0|eng|c
020 ## $$a 9780415968669 $$q innbundet
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
082 04 $$a 780.947 $$2 23 $$q NoBeU
100 1# $$a Slonimsky, Nicolas $$d ­1894-1995 $$0 (NO-TrBIB)90182871 $$4 aut
240 00 $$a Russian and Soviet music and composers
245 10 $$a Russian and Soviet music and composers $$c Nicolas Slonimsky ; edited by Electra Slonimsky Yourke
264 #1 $$a New York $$a Routledge Press $$c 2004
300 ## $$a xiii, 252 sider $$b illustrasjoner, musikk
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
490 1# $$a Writings on music $$v vol. 2
700 1# $$a Slonimsky, Nicolas $$d 1894-1995 $$0 (NO-TrBIB)90182871 $$t Russian and Soviet music and composers
700 1# $$a Yourke, Electra Slonimsky $$0 (NO-TrBIB)1602157056662 $$4 edt
830 #0 $$a Writings on music $$v vol. 2

Kommentar
Analytisk beskrivelse (RDA 1.5.3)

En analytisk beskrivelse brukes for å beskrive en del av en manifestasjon i flere deler. I dette tilfellet gjelder det beskrivelse av andre bind i en flerdelsmonografi på totalt fire bind, jfr. RDA 1.5.3 b. I eksempelet har vi valgt metode a) for å beskrive den større manifestasjonen, dvs. ved å registrere serieangivelse.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Personlig forfatter (RDA 9.19)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100 (RDA 9.19.1). Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel (RDA 6.2.2) i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4).

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Serieangivelse og autorisert søkeinngang for serie (RDA 2.12, 6.27)

Flerdelsmonografiens fellestittel registreres som serieangivelse (RDA 2.12) i marcfelt 490, jfr. valget vi gjorde under RDA 1.5.3. Nummerering registreres i delfelt $v (RDA 2.12.9). Det registreres foretrukket tittel (RDA 6.2.2) som autorisert søkeinngang for serien i marcfelt 830 ved å følge instruksene i RDA 6.27.1.4

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/  og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .