Emneordssystemer i bruk i Bibsyskonsortiet

2024-01-18

Vi har mange ulike emneordssystemer i bruk i Bibsyskonsortiets katalog, både lokale, nasjonale og internasjonale. 

Emneord som registreres i lokale 690-felt kan bibliotekene håndtere som de ønsker selv. Her prøver vi å gi en oversikt over de emneordssystemene som finnes i NZ-postene, i marcfeltene 648, 650, 651 og 655.

LCSH – Library of Congress Subject Headings

Beholdes i importposter. Kan også brukes i nye poster.
Kodes i marcfeltene med tallet «0» i andreindikator. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3).
Mer informasjon om LCSH: https://id.loc.gov/authorities/subjects.html

MeSH – Medical Subject headings (National Library of Medicine)

Beholdes i importposter. Kan også brukes i nye poster.
Kodes i marcfeltene med tallet «2» i andreindikator. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3).
Mer informasjon om MeSH: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

MeSH på norsk

En god del av MeSH-emnene er også oversatt til norsk.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «normesh» i delfelt $2. Vokabularet er ikke koblet til Alma og emnene kan derfor ikke autoriseres. Mer informasjon om MeSH på norsk: https://mesh.uia.no/

AATNOR (Nasjonalmuseet)

AATNOR er en (uautorisert) oversettelse av Gettys Art and Architecture Tesaurus, som er spesielt godt egnet til å beskrive fagfeltene kunst, arkitektur og design.
AATNOR vedlikeholdes og brukes av Nasjonalmuseets bibliotek, men biblioteket har inngått samarbeid med Humord, og har som mål å gå over til Humord for nyanskaffelser.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «aatnor» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3).

AGROVOC (FNs organisasjon for ernæring og landbruk)

Beholdes i importposter. Kan også brukes i nye poster.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «agrovoc» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om Agrovoc: About | AGROVOC (fao.org)

Humord

Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder. Humord er også et indekseringssamarbeid. Bibliotek som ønsker å bruke Humord, bes om å ta kontakt med Humord-redaksjonen (emnedatahenvendelser@ub.uio.no).
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «humord» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om Humord: Humord – Universitetsbiblioteket (uio.no)

International thesaurus of refugee terminology (itrt)

Brukes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, men vokabularet blir ikke lenger vedlikeholdt.

Juridiske emneord (Universitetet i Oslo)

Brukes av Universitetet i Oslo og UiT – Norges arktiske universitet.
Emneordene er koblet til L-nummer, som samtidig skal registreres i marcfelt 084. Universitetet i Bergen bruker sin egen versjon av L-skjema.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «noubojur» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om Juridiske emneord: Juridiske emneord (uio.no)

Det opprettes ikke lenger nye juridiske emneord.

KHIB-emneord (Kunst- og designhøgskolen i Bergen)

Vokabularet brukes og vedlikeholdes av Bibliotek for kunst og design ved Universitetet i Bergen. Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «khib» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3).

National Agricultural Library subject authority file

Beholdes i importposter. Kan også brukes i nye poster.
Kodes i marcfeltene med tallet «3» i andreindikator. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3).
Mer informasjon om NAL Thesaurus: https://agclass.nal.usda.gov/

Ordnøkkelen

Ordnøkkelen inneholder emneord som brukes i flere av Riksantikvarens databaser. Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «ordnok» i delfelt $2. Vokabularet er ikke koblet til Alma og emnene kan derfor ikke autoriseres. Mer informasjon om Ordnøkkelen: Ordnøkkelen (ra.no)

Realfagstermer (Universitetet i Oslo)

Realfagstermer er et kontrollert, delvis pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Realfagstermer brukes av Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og kan tas i bruk av de bibliotek som måtte ønske det.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «noubomn» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om Realfagstermer:  Realfagstermer – Universitetsbiblioteket (uio.no)

Tekord (NTNU teknisk tesaurus)

Tekord er et kontrollert emneordsvokabular som inneholder norske termer knyttet til ulike emner kombinert med klassifikasjonsnummer fra Universal Decimal Classification (UDC). Tekord ble designet for bruk ved et teknisk universitet, og begrepene er sterkt rettet mot ingeniørvitenskap og naturvitenskap, selv om det er en viss dekning av andre fagområder. Tekord brukes av ARKBIB, REAL og Teknologibiblioteket ved NTNU UB.
Kodes i marcfeltene med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «tekord» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om Tekord: data.ub.uio.no: Tekord

Nasjonalbibliotekets emneordssystemer

Emneord for Norsk barnebokinstitutt (nbiemnfag)

NBIs emneordsliste for faglitteratur (om barnelitteratur).
Vokabularet er ikke koblet til Alma.

Norart-emner (Nasjonalbiblioteket)

Norart-emner er en liste over nøkkelord som brukes på Norart-poster. Emnene skal ikke bruke i andre sammenhenger.

Norsk tesaurus for sjanger og form (NTSF)

Tesaurus med form- og sjangertermer for trykte og elektroniske publikasjoner. Tesaurusen dekker både barne- og voksenlitteratur. Termene finnes på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Vokabularet er tatt i bruk av NB, og kan fritt brukes av alle som ønsker det. Sjangertermene registreres i marcfelt 655, kodes med tallet «7» i andreindentifikator, og koden «ntsf» i delfelt $2. Vokabularet er koblet til Alma og kan autoriseres (F3). Mer informasjon om NTSF: Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste: Norsk tesaurus for sjanger og form (nb.no)

Norvok

Nasjonalbibliotekets emnevokabular for spesialbibliografier.
Termer for emner og sjangre brukt i forfatter- og spesialbibliografier (p.t. 1814-bibliografien, bibliografiene over Bjørnson, Collett, Fosse, Hamsun, Solstad og Prøysen, samt bibliografiene Norsk-amerikansk samling, Norske tidsskrifter 1700-1820, Norske bøker 1519-1850 og Norsk lokalhistorisk bibliografi).

Bokbas og Bibbi

Emner som følger med poster fra Nasjonalbibliotekets metadataleverandører.

Øvrige emneord som følger med importposter

Med importpostene kan det følge emneord på mange ulike språk, bl.a. tysk, spansk, svensk og finsk. Veiledningen Import fra eksterne kilder – Verktøykasse for RDA katalogisering (unit.no) sier: BIBSYS-konsortiet benytter seg av mange ulike emneordssystemer, hvorav flere er internasjonale og kan forekomme på importposter. Emnedata som er relevante for konsortiet beholdes. Andre emneord med verdien 7 i andreindikator, og kilde angitt i delfelt $2 skal som hovedregel beholdes.