3XX – Fysisk beskrivelse

Oppdatert: 2022-09-07

300 Fysisk beskrivelse (R)

(RDA 3.4-3.9, 3.11-3.19.4, 7.15, 7.17-7.18, 7.22, 27.1)

Feltet brukes til beskrivelse av fysiske detaljer som omfang, illustrasjoner, format o.l.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Omfang: antall fysiske sider, bind, kassetter, spilletid o.l. (Husk også kode 008/18-20, spilletid, for film og
videoopptak).
$b – Andre fysiske detaljer som illustrasjoner, avspillingshastighet o.l. (Husk også kodene i 007 og 008, f.eks.
illustrasjoner i 008/18-21 og avspillingshastighet i 007/03).
$c – Format: enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter. (Ikke obligatorisk, men skal ikke slettes om det
finnes på posten).
$e – Bilag: medfølgende materiale. Beskrivelse av bilag kan evt. legges i parenteser. (Hvis manifestasjonen
inneholder stemmer, registrer antallet deler, men sløyf antallet bind og/eller sider, blad eller spalter i disse stemmene)

Eksempler

300 ## $$a 412 sider $$b illustrasjoner $$e 1 atlas (xvii, 37 sider, 74 plansjer)
300 ## $$a 1 bind (flere pagineringer)
300 ## $$a 2 bind (xvi, 329; xx; 412 sider)
300 ## $$a 1 videoplate (91 min) $$b lyd, svart/hvitt
300 ## $$a 1 partitur (56 sider)
300 ## $$a 1 partitur (21 sider) $$e 5 stemmer

306 Spilletid (NR)

(RDA 7.22)

Feltet kan brukes til å registrere opplysninger om eksakt spilletid for et lydopptak, videoopptak e.l. eller oppgitt spilletid for nedskrevet musikk. Spilletid angis i formen ttmmss.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a (R) – Spilletid.

Eksempel

306 ## $$a 010523
[1 time, 5 minutter og 23 sekunder]

310 Gjeldende periodisitet (NR)

(RDA 2.14, 2.17.12)

Her registreres opplysninger om gjeldende utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Gjeldende utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for når utgivelsesfrekvensen begynte å gjelde.

Eksempler

310 ## $$a To ganger i måneden $$b 2001-
310 ## $$a Årlig $$b 1983-

321 Tidligere periodisitet (R)

(RDA 2.17.12)

Her registreres opplysninger om tidligere utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Tidligere utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for tidligere utgivelsesfrekvens.

Eksempel

321 ## $$a Hver annen måned $$b 1950-1961

336 Innholdstype (R)

(RDA 6.9)

Feltet brukes til å registrere ressursens innholdstype. Feltet er obligatorisk. Bruk en eller flere av termene fra RDA Registry: https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/RDAContentType_rdaco.pdf

Registrer ID-URI. Vokabularet «rdaco» skal benyttes. Vokabularet «rdacontent» skal ikke benyttes.

For konsortiet anbefaler vi å registrere de innholdstypene som er mest vesentlige for ressursen.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for innholdstype.
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempel

336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco

337 Medietype (R)

(RDA 3.2)

Feltet brukes til å registrere ressursens medietype. Feltet er obligatorisk. Bruk en eller flere av termene fra RDA Registry:
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/RDAMediaType_rdamt.pdf
Registrer ID-URI. Vokabularet «rdamt» skal benyttes. Vokabularet «rdamedia» skal ikke benyttes.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for medietype.
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempel

337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt

338 Bærertype (R)

(RDA 3.3)

Feltet brukes til å registrere ressursens bærertype. Feltet er obligatorisk. Bruk en eller flere av termene fra RDA Registry:
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/RDACarrierType_rdact-1.pdf
Registrer ID-URI. Vokabularet «rdact» skal benyttes. Vokabularet «rdacarrier» skal ikke benyttes.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for bærertype.
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempel

338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact

344 Lydegenskaper (R)

(RDA 3.16)

Feltet brukes til å registrere tekniske spesifikasjoner relatert til lyd i en ressurs.
Bruk en av termene fra vokabularet «rdatr» i RDA Registry for registrering av type opptak.
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/typeRec_rdatr.pdf
Bruk en av termene fra vokabularet «rdarm» i RDA Registry for registrering av opptaksmedium.
https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/recMedium_rdarm.pdf

Indikatorer
Begge indikatorer: # (Udefinert)
Aktuelle delfelt

$a – Term for type opptak (analog eller digital)
$b – Opptaksmedium (magnetisk, magnetoptisk, optisk)
$c – Avspillingshastighet
$g – Konfigurasjon av kanaler for avspilling
$h – Spesielle avspillingsegenskaper
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempler

344 ## $$a digital $$0 http://rdaregistry.info/termList/typeRec/1002 $$2 rdatr
344 ## $$b optisk $$0 http://rdaregistry.info/termList/recMedium/1003 $$2 rdarm
344 ## $$g surround $$0 http://rdaregistry.info/termList/configPlayback/1004 $$2 rdacpc
344 ## $$h LPCM $$0 http://rdaregistry.info/termList/specPlayback/1008 $$2 rdaspc

347 Digital filkarakteristikk (R)

(RDA 3.19)

Feltet brukes til å registrere teknisk spesifikasjon knyttet til den digitale kodingen av tekst, bilder, lyd, video og andre typer data i en ressurs. Bruk en av termene fra vokabularet  «rdaft» i RDA Registry for registrering av filtype. [URL kommer]. Ved behov, angi kodeformat i en egen instans av marcfelt 347.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Filtype
$b – Kodeformat
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempler

347 ## $$a lydfil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1001 $$2 rdaft
347 ## $$b CD

348 Format for nedskrevet musikk (R)

(RDA 7.20)

Feltet brukes til å registrere musikalsk eller fysisk format for innholdet i en ressurs som er presentert i form av nedskrevet musikk. Bruk en av termene fra vokabularet «rdafnm» i RDA Registry for registrering av filtype RDA Format of Notated Music

Vær oppmerksom på at de norske termene ikke alltid er helt i overensstemmelse med definisjonen. Et eksempel er termen «partitur» – oversatt fra «score», som brukes i en videre forstand enn det man ofte tenker på med partitur. Hvis du er i tvil om bruken, er det definisjonen som skal avgjøre valg av filtype. 

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for format
$0 – ID-URI
$2 – Kilde for vokabular

Eksempler

348 ## $$a korpartitur $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1002 $$2 rdafnm
348 ## $$a partitur $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007 $$2 rdafnm

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser (R)

(RDA 2.6.2-2.6.9, 2.17.5)

Her registreres kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser for periodika. Her noteres også opphør av periodika.

Indikatorer

Førsteindikator: Datoformat

0 – Normalisert form.
1 – Ikke normalisert form.

Andreindikator: # (Udefinert).

Aktuelle delfelt

$a – Kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser.
$z – Kilde for informasjonen i delfelt $a. Brukes bare når første indikator er 1.

Eksempler

362 0# $$a Årg. 1, nr. 1 (1977)-
362 0# $$a Vol. 1 (1980)-vol. 8 (1987)
362 1# $$a Startet med 1962/64 $$z New serial titles

380 Verkets form (R)

(RDA 6.3)

Feltet brukes bl.a. for musikk, til å registreres betegnelse fra listen «Komposisjonstype og sjanger».

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Verkets form / Komposisjonstype og sjanger. Term hentes fra mappe “Komposisjonstype og sjanger” i Emneord for musikk.

$2 – Kilde for term. Liste over koder: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. Emneord for musikk har kode emnmus.

Eksempel

380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

382 Besetning (R)

(RDA 6.15)

Feltet brukes til musikk for å angi besetning.

Antall stemmer eller utøvere for et instrument registreres ikke i delfelt $n hvis det kun er én stemme eller utøver for instrumentet eller stemmen. Det samme gjelder antall ensembler i $e.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst

# – Udefinert.
0 – Besetning.
1 – Delvis besetning.

Andreindikator: Indeksering

# – Informasjon mangler.
0 – Indekseres ikke.
1 – Indekseres.

Aktuelle delfelt

Term for besetning, instrument, etc. hentes fra Emneord for musikk

$a (R) – Besetning.
$b (R) – Solist.
$d (R) – Kompletterende instrument.
$e (R) – Antall ensembler av samme type i nærmest foregående delfelt.
$n (R) – Antall instrument/utøvere i nærmest foregående delfelt.
($p (R) – Alternativ besetning. Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet. Alternative besetninger registreres i separate 382-felt.
$s – Totalt antall utøvere.
$v (R) – Note.
$2 – Kilde for term. Emneord for musikk har kode: emnmus

Eksempler

382 01 $$a Trompet $$n 2 $$a Trombone $$n 2 $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Orkester $$2 emnmus
382 01 $$a Tuba $$a Trombone $$a Horn $$a Trompet $$n 2 $$s 5 $$2 emnmus
382 01 $$a Blandet kor $$2 emnmus

384 Toneart (R)

(RDA 6.17)

Feltet brukes til å registrere toneart hvis dette er nødvendig for å skille et musikalsk verk fra et annet musikalsk verk med den samme tittelen.

Indikatorer
Første indikator: Toneart

# – Ukjent relasjon til originaltoneart
0 – Originaltoneart
1 – Transponert toneart

Andreindikator: # (Udefinert)
Aktuelle delfelt

$a Toneart

Eksempel

384 ## $$a d-moll

385 Målgruppe (R)

(RDA 7.7)

Her registreres opplysninger om ressursens målgruppe basert på alder eller for spesielle målgrupper uavhengig av alder. Feltet brukes når 008/22 har verdi «j» (barn og ungdom) eller verdi «f» (spesielle brukergrupper). Ved behov for flere termer, skal disse registreres i gjentatte forekomster av MARC-felt 385. Vi bruker «Vokabular for målgrupper» Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste: Vokabular for målgrupper (nb.no)
For demografisk gruppe $m registreres: «Aldersgruppe» (når 008/22 = j) og «Gruppe med spesielle behov» (når 008/22 = f).

Feltet brukes av Nasjonalbiblioteket men kan også brukes av andre bibliotek ved behov.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Term for målgruppe.
$m – Demografisk gruppe.
$0 – ID-URI
$2 – Kilde.

Eksempler

385 ## $$a 3-5 år $$m Aldersgruppe
$$0 https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1001 $$2 nortarget
385 ## $$a Storskrift $$m Gruppe med spesielle behov
$$0 https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1008 $$2 nortarget