008 – Alle

Oppdatert: 2021-10-20

Kodene i posisjonene som er omtalt nedenfor er felles for alle materialtyper.

008/00-05 – Registreringsdato

Feltet fylles ut automatisk ved lagring.

008/06 – Dateringskode

Det registreres inntil to forskjellige datoer i 008-feltet. Koden i 008/06 brukes til å angi hva slags type dato(er) som er registrert. Informasjon om datokode bør kunne utledes av informasjonen i 264. For løpende ressurser kan også 362 være aktuell å vurdere.

Aktuelle koder

b – Årstall f.Kr. (008/07-10 og 008/11-14 skal være tomme: ####)

c – Løpende ressurs under utgivelse (008/07-10: startår, 008/11-14: 9999)

Eksempel på løpende ressurs som kom ut første gang i 1984 og som fortsatt blir utgitt:

008/06            c
008/07-10       1984
008/11-14       9999
264 #1 $$a New York $$b Xerox Films $$c 1984-

d – Løpende ressurs – opphørt (008/07-10: startår, 008/11-14: sluttår)

Eksempel på løpende ressurs som har opphørt:

008/06            d
008/07-10       1990
008/11-14       1991
264 #1 $$a Haugesund $$b JA!BC $$c 1990-1991

i – Inkluderingsår for samling (008/07-10: første år, 008/11-14: siste år). Gjelder ikke flerbindsverk.

k – Årstall for hoveddel av samling (008/07-10 første år, 008/11-14: siste år). Gjelder ikke flerbindsverk.

m – Årstall for monografi utgitt over flere år (flerbindsverk) (008/07-10 første år, 008/11-14: siste år)

Eksempel på flerbindsverk som ble publisert i årene 1906 til 1912:

008/06             m
008/07-10       1906
008/11-14       1912
264 #1 $$a London $$b Heinemann $$c 1906-1912

n – Utgivelsesår ukjent (008/07-10 og 008/11-14 skal ha: uuuu)

p – Distribusjons-/utgivelsesår og produksjons-/innspillingsår når disse er ulike (008/07-10: distribusjonsår, 008/11-14: produksjonsår)

q – Usikker dato (008/07-10: første sannsynlige år, 008/11-14: siste sannsynlige år)

Eksempel på bok med ukjent utgivelsesår, men publisert enten i det 19. eller begynnelsen av det 20. århundre.

008/06            q
008/07-10       18uu
008/11-14       19uu
264 #1 $$a København $$b Gyldendal $c [19. eller tidlig i det 20. århundre]

r  – Årstall for opptrykk/årstall for originalutgivelse (008/07-10: opptrykksår,
008/11-14: år for originalutgave)

Eksempel på bok som ble utgitt første gang i 1877 og gitt ut på nytt som faksimile i 1983

008/06            r
008/07-10       1983
008/11-14       1877
264  #1 $$a Oslo $b Gyldendal $c1983
500  ## $$a Faksimile av: 2nd edition. London : Routledge, 1877

s – Ett årstall for utgivelsen (008/07-10: årstall, 008/11-14 skal være tomt: ####)

Eksempel på en roman som ble publisert i 2001:

008/06            s
008/07-10       2001
008/11-14       ####
264 #1 $$a Oslo $$b Cappelen $$c 2001

t – Utgivelsesår/copyrightår (008/07-10: utgivelsesår, 008/11-14: år for copyright).
Brukes når år for copyright registreres i tillegg til utgivelsesår. År for copyright
registreres alltid i tillegg når dette avviker fra utgivelsesår.

Eksempel på bok utgitt i 2019 med copyrightår 2016:

008/06            t
008/07-10       2019
008/11-14       2016
264 #1 $$a Boca Raton $$b CRC Press $$c 2019
264 #4 $$c © 2016

u – Løpende ressurs med ukjent utgivelsesstatus (008/07-10: startår, 008/11-14:
uuuu). Brukes når det er uklart om publikasjonen har opphørt.

008/07-10 – Årstall 1

Se forklaring i beskrivelse av posisjon 008/06 – Datotype.

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres uuuu.

008/11-14 – Årstall 2

Se forklaring i beskrivelse av posisjon 008/06 – Datotype.

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres uuuu. For uavsluttede flerdelsdokumenter og løpende ressurser registreres 9999.

008/15-17– Utgivelsesland eller -sted

Kode for land eller stat velges fra nedtrekksmeny i Alma. Kodene er hentet fra MARC21-liste over land: http://www.loc.gov/marc/countries/

Hvis ukjent sted, eller det ikke kan slås fast noe sted, bruk xx# – “No place, unknown, or undetermined”.

008/18-34 – Materialspesifikke koder

Bøker: Alle trykte og elektroniske monografier i tekstlig form. Brukes også for mikroformer og bokmanuskripter.

Løpende ressurser: Alle typer løpende ressurser i tekstlig form, trykte og elektroniske.

Musikk: Både musikktrykk, musikkmanuskripter, innspilt musikk og andre lydopptak, f.eks. lydbøker. Kodene har hovedfokus på musikktrykk. Mange av dem er ikke relevante for innspilt musikk.

Kart: Publiserte kart og kartmanuskripter. (Se også MARC 21 – 008 – Maps).

Visuelt materiale: Både stillbilder og levende bilder. Omfatter også kombidokument og tredimensjonale gjenstander.

Maskinlesbare filer:   Programvare, spill, o.a. (NB! E-bøker, e-tidsskrift og de fleste databaser hører ikke til her. Disse er tekstlige dokumenter som hører til henholdsvis Bøker eller Løpende ressurser.) Det er egentlig nokså lite biblioteksmateriell som skal hører til denne materialtypen. (Se MARC 21 – 008 – Computer files)

Blandet materiale: Når dokumentet består av flere materialtyper, (NB! Ikke «kombidokument»). (Se MARC 21 – 008 – Mixed material)

008/35-37  – Språk

Kode for språk velges fra nedtrekksmeny. De er fra MARC21-liste over språk: http://www.loc.gov/marc/languages/

Har ressursen flere språk og ett språk dominerer, velges koden for språket som dominerer. De enkelte språkene, inklusive det som dominerer, spesifiseres i felt 041. Koden i 008/35-37 skal alltid være den samme som registreres i første forekomst av $a eller $d i 041-feltet.

Har ressursen flere språk og ingen av språkene dominerer, registreres koder for alle språkene i alfabetisk rekkefølge i 041, mens det første også registreres i 008/35-37.

Koden «mul» – multilingual – kan brukes hvis ressursen har flere språk, ingen dominerer, og katalogisator velger å ikke spesifisere noe språk i 008/35-37. I 041-feltet registreres koden for språket brukt i tittelen (eller første tittel hvis det er flere) og koden «mul».

zxx – Uten lingvistisk innhold. Brukes når ressursen er uten sang, tale eller tekst.

sgn – Tegnspråk

und – Udefinert/Ubestemmelig. Brukes når ressursens språk ikke kan bestemmes. Brukes også på ressurser som har innhold av uforståelige lyder, nynning og annen menneskeprodusert lyd hvor språk ikke kan bestemmes.

Språkkoder for eldre norske forfattere

For dansk-norske forfattere som var virksomme rundt løsrivelsen fra Danmark i 1814, er det ofte vanskelig å avgjøre om forfatteren skrev på dansk eller norsk. For entydig å kunne angi språkkode for verker skrevet av slike forfattere, følges denne regelen: De forfattere som er å finne i Halvorsens norske forfatterleksikon, får språkkoden nob, uansett om bøkene er utgitt i Danmark eller Norge. De som er å finne i Ehrencron-Müllers danske forfatterleksikon, får språkkoden dan, uansett om bøkene er utgitt i Danmark eller Norge. Halvorsens tidsgrense for at en forfatter er tatt med i leksikonet, er at forfatteren skal ”ha opptrådt som forfatter” fra og med året 1814. Nyere utgaver med modernisert rettskriving av verker skrevet av slike forfattere, skal ha språkkode nob.

Eksempel på forfattere, som vi anser for norske, som skal gis språkkode dan i sine verker:

  • Anker, Bernt, 1746-1805
  • Dass, Petter, 1647-1707
  • Holberg, Ludvig, 1684-1754
  • Prahl, Bendik, 1746-1814
  • Storm, Edvard, 1749-1794
  • Tullin, Christian Braunmann, 1728-1765
  • Wessel, Johan Herman, 1742-1785

Mens f.eks. Zetlitz, Jens, 1761-1821 skal gis språkkode nob

Det stilles ingen krav om retrospektiv retting.

008/38  – Modifisert post

BIBSYS-konsortiet benytter koden: | – Ingen forsøk på å kode.

Vil bli brukt av Nasjonalbiblioteket, og kan derfor forekomme i noen poster. Disse skal ikke endres eller slettes.

# – Ikke endret
(d – Dashed-on information omitted. Uaktuell for maskinlesbare poster)
o – Fullstendig latinisert/trykte kort latinisert
r – Fullstendig latinisert/trykte kort i opprinnelig skriftsystem
s – Forkortet
x – Manglende tegn
| – No attempt to code

008/39 – Katalogiseringskilde

Posisjonen benyttes for å angi postens originale kilde. Nærmere spesifisering av kilde, registreres i 040.

Aktuelle koder

En av følgende to koder benyttes:

# – Benyttes på nasjonalbibliografiske poster.
c – Benyttes på alle andre poster.