007 – Kontrollfelt

Oppdatert: 2020-05-22

007 – Fysisk beskrivelse av dokumentet

Feltet er posisjonsbestemt og inneholder forskjellige koder for forskjellige kategorier av dokumenter.  Feltet brukes til registrering av spesifikke fysiske karakteristika i kodet form. Materialtypen/kategorien angis i posisjon 00. Antallet tegn (posisjoner) varierer for de forskjellige materialtypene.

I dette dokumentet har vi bare tatt med de aller vanligste kategoriene. For de øvrige må vi henvise til den fullstendige MARC21-håndboka. Vi har lagt inn lenker til de respektive kapitlene i teksten nedenfor.

007/00 – Kategori

a – Kart
c – Elektronisk ressurs
d – Globus
f – Taktilt materiale (f.eks. blindeskrift)
g – Grafisk materiale som er tenkt prosjisert eller gjennomlyst
h – Mikroform
k – Grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys
m – Film
o – Kombidokument
q – Nedskrevet musikk
r – Fjernanalysebilde
s – Lydopptak
t – Tekst
v – Videoopptak
z – Uspesifisert (dvs. ingen av kodene ovenfor kan brukes)

007/00 – c – Elektronisk ressurs

007/01 – Spesifikke materialtyper

j – magnetisk plate (disketter, «floppy-disker»)
o – optisk plate (CD-ROM, DVD-ROM, foto-CD)
r – fjerntilgang (E-ressurser med tilgang via Internett eller lokalt nett.)
For nærmere beskrivelser og flere koder, se MARC 21.

007/02-13 – Ytterlige posisjoner

Uaktuelt å spesifisere. Bruk koden | (vertikal strek) for ‘No attempt to code’ i alle posisjoner.

Eksempel på 007 for elektronisk ressurs med fjerntilgang:

007cr||||||||||||

007/00 – q – Nedskrevet musikk

007/01 – Spesifikke materialtyper

Bruk koden «u» for uspesifisert.

Eksempel på 007 for nedskrevet musikk:

007qu

007/00 – s – Lydopptak

007/01 – Spesifikke materialtyper
Aktuelle koder

d – lydplate (både grammofonplater og CD’er)
i – filmlydspor
r – fjerntilgang
s – lydkassett
t – lydbånd
u – uspesifisert
z – annet lydmateriale
| – ingen forsøk på å kode
Hvis ingen av kodene passer, se MARC 21 for flere koder

007/02 – Udefinert

Bruk # (blank) for udefinert.

007/03 – Hastighet
Aktuelle koder

b – 33 1/3 rpm (grammofonplater – LP’er)
c – 45 rpm (grammofonplater: «singler» eller EP’er)
d – 78 rpm (shellac-plater, også kalt 78-plater)
f – 1.4 m.per.second (CD’er)
k – 15/16 ips (kassetter)
l – 1 7/8 ips (standard kassetter)
n – ikke anvendbar, brukes hvis det er en elektronisk ressurs med fjerntilgang
u – ukjent hastighet
z – annen hastighet
| – ingen forsøk på å kode

Hvis ingen av kodene passer, se MARC 21 for flere koder. Hvis du er usikker på hastigheten, bruk enten «u» – ukjent hastighet, eller | – Ingen forsøk på å kode.

007/04-13 – Ytterlige posisjoner

Uaktuelt å spesifisere. Bruk koden | (vertikal strek) for ‘No attempt to code’ i alle posisjoner.

Eksempel på 007 for musikk-CD:

007sd#f||||||||||

007/00 – t – Tekst

007/01 – Spesifikke materialtyper
Aktuelle koder

a – vanlig trykk
b – storskrift
c – Braille (eller blindeskrift, punktskrift)
d – løsblad
u – uspesifisert
z – annen materialtype
| – ingen forsøk på å kode

Eksempel på 007 for en «vanlig» trykt bok:

007ta

007/00 – v – Videoopptak

007/01 – Spesifikke materialtyper
Aktuelle koder

d – videoplate
f – videokassett
u – uspesifisert
z – annen type videoopptak
| – ingen forsøk på å kode
Hvis ingen av kodene passer, se MARC 21 for flere koder.

007/02 – Udefinert

Bruk # (blank) for udefinert.

007/03 – Farge
Aktuelle koder

a – en farge
b – svart/hvitt
c – flere farger
m – blandet
n – ikke anvendbar, f.eks. hvis videoen kun inneholder lyd
u – ukjent
z – annet
| – ingen forsøk på å kode

007/04 – Videoopptak-system
Aktuelle koder

b – VHS (1/2 tomme, videokassett)
g – laser-optisk (refleksiv) videoplate
s – Blu-ray disc
u – ukjent
v – DVD
z – annet
| – ingen forsøk på å kode

Hvis ingen av kodene passer, se MARC 21 for flere koder.

007/05 – Lyd på videoopptaket eller separat
Aktuelle koder

# – ingen lyd
a – lyd som fysisk del av videoopptaket
b – lyd på separat materiale
u – ukjent
| – ingen forsøk på å kode

007/06 – Lydbærende materiale

Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve videoopptaket eller i form av medfølgende materiale.

Utvalgte koder

# – ingen lyd
d – lydplate (grammofon- elle kompaktplate)
e – magnetisk lydbånd på spole
f – magnetisk lydbånd i kassett
h – videokassett (lyden inngår i kassetten)
i – videoplate (lyden inngår i platen)
u – ukjent
z – annet lydmateriale
| – ingen forsøk på å kode

007/07 – Formater (bredde)

Kan registreres hvis man ønsker det. I så fall, sjekk MARC 21 for å finne korrekt kode. Hvis ikke, bruk | (vertikal strek) for «No attempt to code».

007/08 – Avspillingskanaler for lyden

Kan registreres hvis man ønsker det. I så fall, sjekk MARC 21 for å finne korrekt kode. Hvis ikke, bruk | (vertikal strek) for «No attempt to code».

Eksempel på 007 for videoopptak på VHS-kassett:

007vf#|b||||