Leader – LDR (Postens hode) – Autoriteter

Oppdatert: 2019-01-22

Leader (LDR)

Leader, også kalt Postens hode på norsk, er et posisjonsbestemt felt. Ved redigering i Alma kan hele feltet åpnes i Form Editor. Herfra velges verdiene fra faste lister. Ved registrering av nye autoriteter ved hjelp av maler er det ikke nødvendig å sjekke eller endre noen av disse posisjonene.

LDR/00-04 – Postens lengde

Feltet fylles ut automatisk ved lagring.

LDR/05 – Postens status

Det finnes flere koder, men kun en som er aktuell ved registrering av nye autoriteter:

n – Ny

LDR/06 – Type post

Her finnes det bare en kode:

z – Autoritetsdata

LDR/07-08 – Udefinert

LDR/09 – Tegnkodeskjema

Vi benytter koden: a – UCS/Unicode.

LDR/10 – Antall posisjoner brukt til indikatorer

Posisjonen er systemgenerert og skal ikke endres.

LDR/11 – Antall posisjoner brukt til delfelt

Posisjonen er systemgenerert og skal ikke endres.

LDR/12-16 Base address of data

Posisjonene er systemgenererte og skal ikke endres.

LDR/17 – Beskrivelsesnivå

Kode for å angi om autoritetsposten er komplett eller ikke.  Ved registrering av nye poster i BARE benyttes koden:

n –  Fullstendig. Posten fyller nasjonale krav.

LDR/18-19 – Udefinert

LDR/20-23 – Diverse systemgenererte posisjoner

Posisjonene har faste verdier og skal ikke endres.