E-bok med personlig forfatter

Oppdatert: 2022-03-10

E-bok med personlig forfatter

LDR        01344nam#a2200361#c#4500
001         999920541563102201
005         20180502140847.0
007         cr#|||||||||||
008         160822t20162016enkabd##ob###|00|#0#eng|c
020 ## $$a 9781784914189 $$q e-Pdf
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
082 04 $$a 393.2 $$2 23 $$q StDuBDS
083 0# $$a 305.309368 $$2 23/nor $$q NoOU
100 1# $$a Skogstrand, Lisbeth $$d 1973- $$0 (NO-TrBIB)99018368 $$4 aut
240 00 $$a Warriors and other men
245 10 $$a Warriors and other men : $$b notions of masculinity from the late Bronze Age to the early Iron Age in Scandinavia $$c Lisbeth Skogstrand
264 #1 $$a Oxford $$b Archaeopress Publishing Ltd $$c [2016]
264 #4 $$c © 2016
300 ## $$a 1 online (nettilkoblet) ressurs (vi, 182 sider) $$b illustrasjoner, kart
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a online (nettilkoblet) ressurs $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1018 $$2 rdact
490 1# $$a Archaeopress archaeology
504 ## $$a Bibliografi: side 132-154
588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 16. juni 2020)
651 #7 $$a Skandinavia $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME03681
650 #7 $$a Bronsealder $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME10856
650 #7 $$a Jernalder $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME10857
650 #7 $$a Gravfunn $$2 humord $$0 (NO-TrBIB)HUME00069
700 1# $$a Skogstrand, Lisbeth $$d 1973- $$0 (NO-TrBIB)99018368 $$t Warriors and other men
830 #0 $$a Archaeopress archaeology

Kommentar
Beholdningsinformasjon

Boken i eksempelet finnes levert med fjerntilgang fra leverandør og som digital fil for lokal lagring og tilgjengeliggjøring i nett. Fjerntilgang fra leverandør registreres som Portfolio, mens beholdning av digitale filer registreres som Representation (https://dok.unit.no/alma/resource_management/trinn-for-trinn_veiledninger/digitale_filer_som_representation). Beholdning av digitale filer fra ekstern leverandør legges på bibliografisk post for e-ressurs, til forskjell fra lokale digitaliseringer (digitalisert materiale fra bibliotekets egne samlinger) der den digitale beholdningen legges på post for den fysiske ressursen.

LDR og kontrollfelt

Materialtype i LDR/06 kodes etter type innhold, ikke etter fysisk form: E-bøker kodes som tekstlig materiale med LDR/06 = a og LDR/07 = m som for andre bøker. I 007 kodes fysisk form for nettressurs med posisjon 007/00 = c – elektronisk ressurs og 007/01 = r – fjerntilgang, øvrige posisjoner i 007 kodes | – no attempt to code. Alle nettressurser skal ha kode o – online for materialform i 008/23. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for e-ressurs skal kun de ISBN som gjelder e-ressurser registreres. Tilføyelse til ISBN registreres i 020 $q uten parentes.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Dewey, autorisert og alternativt klassenummer

Deweynummer i 082 som er hentet fra autorisert kilde (her: British Library, kode StDuBDS) skal ikke slettes eller endres. Ved behov for alternativt klassenummer legges dette i 083.

Personlig forfatter

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Serie (RDA 2.12)

Serien beskrives i marcfelt 490. Autorisert søkeinngang for serie registreres i marcfelt 830 enten den er identisk med serietittelen i 490 eller ikke.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright, registreres tidspunkt for utgivelse i skarpe klammer og copyrightåret registreres i en egen instans av 264 $c med andreindikator 4. Merk at når utgivelsesår og copyrightår er registrert i gjentatte 264, skal 008/06 ha verdien t – utgivelsesår/copyrightår (008/07-10 = utgivelsesår, 008/11-14 = år for copyright).

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boken. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Bibliografi som supplerende innhold (RDA 7.16)

Supplerende innhold kan angis dersom informasjonen har betydning for identifisering eller valg (RDA 7.16.1.3).  Inneholder boka bibliografi av vesentlig omfang, kan det lages note om bibliografiens plassering i marcfelt 504. I slike tilfeller registreres også koden b for bibliografi i en av posisjonene 008/24-27.

Note om kilde for beskrivelsen (RDA 2.17)

For nettressurser lages note i marcfelt 588 om kilde for tittel (RDA 2.17.2.3) og dato ressursen ble sett (RDA 2.17.13.5).

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/  og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .