Emneord

Oppdatert: 2022-05-05

Alle emneordsfeltene brukes som beskrevet i MARC 21-standarden. Nærmere råd og anvisninger om bruken finnes nedenfor.

Praksis for registrering av emneord vil avhenge av om emneord registreres i et felles felt (NZ) eller et lokalt felt (IZ).

Emneordene registreres i ulike marcfelt, avhengig av type emneord (topical, geographic, genre/form etc.). Man bruker andreindikator for å angi hvilket emneordsystem emneordet er hentet fra. Eksempler: LCSH har tallverdien 0, MeSH har tallverdien 2.

Hvis emneordsystemet ikke har egen tallverdi i andreindikator, brukes tallverdien 7. Kode for emneordsystemet angis i delfelt $2. Liste over lovlige koder finnes i MARC 21-lista

Det er mulig å legge inn emneord uten angivelse av emneordsystem ved å bruke tallverdien 4 i andreindikator. Vi anbefaler ikke dette, men foretrekker at emneord som ikke har en egen kode i MARC 21, legges i 690, dvs. som lokale emneord.

Felles felt

  • 600-630, 64X-65X

Nasjonalbibliografiske poster kan ikke uten videre redigeres. Det gjelder også om man vil legge inn emneord og klassifikasjon. Hvis du bruker et emneordssystem som registreres i fellesfelt i Alma, må du endre katalogiseringsnivå til 90 på din brukerprofil for å kunne gjøre endringer i poster som er låst av Nasjonalbiblioteket.

Lokalt felt

  • 690

Lokalt emnefelt kan registreres selv om det er en nasjonalbibliografisk post. For å registrere et lokalt felt må du velge «Add Local Extention» i Metadata Editor. For flere detaljer om disse MARC-feltene, se egen beskrivelse for BIBSYS-definerte MARC-felt.

Autoritetskontroll

Mange av emneordssystemene i BIBSYS-konsortiet skal (eller kan) autoritetskontrolleres. Det gjelder bl.a.: LCSH, MeSH, Aatnor, Agrovoc, Humord, Juridiske emneord, Realfagstermer, Tekord og NTSF. Disse emneordene kan være spredd på forskjellige MARC-felt fra 648-655. (Unntaket er 653 som brukes til ukontrollerte indekstermer.)

Autoritetskontroll utføres  ved å la markøren stå i det feltet som du vil autoritetskontrollere. Skriv inn tallverdi for andreindikator, evt. tallverdien 7 og delfelt $2 med koden for det emneordsystemet du vil hente emneordet fra. I delfelt $a skriver du minst 3 bokstaver fra det ordet du ønsker å søke opp i autoritetsregisteret. Deretter trykker du PF3. Det vil komme opp et vindu med en liste av ord du kan velge.  «View» gir mulighet til å se på autoritetsposten for emneordet. «Select» kopierer det valgte emneordet til det feltet du er i ferd med å registrere.

Autoritetskontroll av 600-630.

Disse typene emneord skal autoritetskontrolleres mot BARE. Førsteindikator settes til den verdien som gjelder det emneordet man vil registrere. Andreindikator settes til 7. Når man registrerer $2 kommer det fram en nedtrekksmeny med «bare». Denne velges.

Eksempler:

600 17 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$2 bare
610 27 $$a Norges røde kors $$0 (NO-TrBIB)90145368 $$2 bare
630 07 $$a Egils saga Skallagrímssonar $$0 (NO-TrBIB)90211841 $$2 bare

Forklaring til de enkelte feltene

600-630 – Personer, korporasjoner og standardtitler

Disse er felles MARC-felt for BIBSYS-konsortiet og autoritetskontrolleres mot BARE, se ovenfor.

648 – Kronologisk term (Chronological term)

648, Kronologisk term, er et felles MARC-felt for BIBSYS-konsortiet. Her registreres kronologisk term som emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller med 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempel:

648 $$a 1920-tallet $$0 (NO-TrBIB)HUME27958 $$2 humord

650 – Generelle emneord (Topical term)

650 brukes til generelle emneord, på engelsk er det det som kalles «topical term». Som førsteindikator kan # (blank) brukes. Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

650 #7 $$a Bygningsakustikk $$0 (NO-TrBIB)REAL001317 $$2 noubomn
650 #7 $$a ildsteder $$2 ordnok

651 – Geografisk emneord (Geographic name)

Her registreres geografiske emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

651 #2 $$a Svalbard $$0 (DNLM)D013538
651 #7 $$a Sverige $$0 (NO-TrBIB)khib06448 $$2 khib

653 Nøkkelord  (Index term)

Dette feltet brukes til nøkkelord eller stikkord, som beskrevet i MARC 21. Legg merke til at andreindikator her gir mulighet til å spesifisere type term:

Andreindikator
Type nøkkelord

# – Ingen informasjon oppgitt
0 – Generelt emneord
1 – Personnavn
2 – Korporasjonsnavn
3 – Konferanse-, møte-, utstillingsnavn
4 – Kronologisk term
5 – Geografisk navn
6 – Sjanger eller form

Delfelt $a er repeterbart, men det repeteres bare hvis alle termene i feltet er av samme type. Hvis ikke må 653 repeteres.

Eksempler:

653 #0 $$a musikkhistorie
653 #4 $$a barokken
653 #0 $$a svenske stedsnavn $$a områdenavn $$a nordiske personnavn
653 #5 $$a normandie $$a frankrike
653 #4 $$a 900-tallet $$a 1000-tallet

655 – Genre/Form

Her registreres sjanger eller form-emneord.  Som for de fleste andre emneordsfeltene, må andreindikator registreres med enten tallverdi for emneordsystem, evt. 4 for ukjent kontrollert emneordsystem, eller med 7 og med $2 og kode for emneordsystem.

Eksempler:

655 #7 $$a Romaner $$0 https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/258 $$0 (NO-OsNB)ntsf258 $$2 ntsf
655 #4 $$a Lærebøker

Lokale emneord for hver institusjon

Dette er kontrollerte emneord som er utviklet for og brukes av en enkelt institusjon.

For å registrere dette, må man bruke Add Local Extention (Ctrl+L). Da vil du se at det vises et institusjonsikon foran MARC-feltet i registreringsskjermen. Dette betyr at feltet ligger i IZ og bare der. Det vil ikke komme fram i NZ. Dvs. at det vil verken være søkbart eller vises for andre enn ens egen institusjon.

690 – Lokale emneord (En enkelt institusjons emneord)

Brukes til egen institusjons eget emneordsystem.