800 – 83X Autorisert søkeinngang for serie

Oppdatert: 2022-09-14

800-83X Autorisert søkeinngang for serie (R)

Autoriserte søkeinnganger for serie kan ikke autoriseres mot BARE på nåværende tidspunkt.

RDA kapittel 6 (Identifisering av verk og uttrykk)

RDA kapittel 9 (Personer)

RDA kapittel 11 (Korporasjoner)

Lenking:

NB! Hvis det ikke er registrert MMS ID i $w, vil registrering av ISSN i $x medføre at hefteposten lenkes til serieposten og til de andre heftene som har samme ISSN i 8XX $x.

800 Serieinnførsel personnavn (R)

Feltet brukes når autorisert søkeinngang for serie er personnavn fulgt av tittel. Feltet brukes enten i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet, eller med en generell note (500) relatert til serien.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. I autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med personlig forfatter, autoriseres navnedelen mot BARE før titteldelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn (RDA 9.2.2)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (RDA 9.19.1.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$s – Versjon (RDA 6.12) 

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$t – Serietittel (RDA 6.2.2)

$v – Volum/heftenummer (RDA 2.12.9.2).
Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet. Bytt ut tall uttrykt som ord (RDA 1.8.2), og romertall (RDA 1.8.3) med talltegn

$x – ISSN (RDA 2.12.8)

Eksempler

490 1# $$a Sagaen om isfolket $$v 24
800 1# $$a Sandemo, Margit $$d 1924- $$0 (NO-TrBIB)90065639 $$t Sagaen om isfolket $$v 24

490 1# $$a Spilledåsen $$v 1
800 0# Gijé $$d 1988- $$0 (NO-TrBIB)1560508703211 $$t La boîte à musique $$l Norsk $$v 1

500 ## $$a «I det skjulte» er første del av miniserien «Stars of Mithra»
800 1# $$a Roberts, Nora $$d 1950- $$0 (NO-TrBIB)90173552 $$t Stars of Mithra $$l Norsk $$v 1

490 1# $$a In search of lost time $$v volume 3 
800 1# $$a Proust, Marcel $$d 1871-1922 $$0 (NO-TrBIB)90052333 $$t À la recherche du temps perdu $$l Engelsk $$s (Yale University Press) $$v volume 3  

810 Serieinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet brukes når autorisert søkeinngang for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet brukes enten i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet, eller med en generell note (500) relatert til serien.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. I autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med korporativ forfatter, autoriseres navnedelen mot BARE før titteldelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn (RDA 11.2)

$l – Språk (RDA 6.11)

$s – Versjon (RDA 6.12) 

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$t – Serietittel (RDA 6.2.2)

$v – Volum/heftenummer (RDA 24.6).
Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet. Bytt ut tall uttrykt som ord (RDA 1.8.2), og romertall (RDA 1.8.3) med talltegn

$x – ISSN (RDA 2.12.8)
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk, men bør gjøres konsekvent for samme serie. ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21 (selv om RDA sier at man skal ha med «ISSN»). Nummeret registreres med to grupper på fire sifre adskilt med bindestrek.

$w – Kontrollnummer for bibliografisk post (R)
Registreres når man ønsker lenke mellom monografiserier og heftene som tilhører serien. Her registreres MMS ID for NZ-posten det skal lenkes til.

Eksempler

490 1# $$a CIIL linguistic atlas series $$v 1
810 2# $$a Central Institute of Indian Languages $$0 (NO-TrBIB)90354417 $$t CIIL linguistic atlas series $$v 1

830 Serieinnførsel standardtittel (R)

Feltet brukes for autorisert søkeinngang på standardisert serietittel. Feltet brukes enten i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet, eller med en generell note (500) relatert til serien.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Serietittel (R) (RDA 6.2.2)

$l – Språk (RDA 6.11)

$n – Nummer for del av verk (RDA 6.2.2)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$v – Volum/Heftenummer (R) (RDA 24.6)
Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet. Bytt ut tall uttrykt som ord (RDA 1.8.2), og romertall (RDA 1.8.3) med talltegn

$x – ISSN. (RDA 2.12.8)
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk, men bør gjøres konsekvent for samme serie. ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21 (selv om RDA sier at man skal ha med «ISSN»).  Nummeret registreres med to grupper på fire sifre adskilt med bindestrek.

$w – Kontrollnummer for bibliografisk post (R).
Registreres når man ønsker lenke mellom monografiserier og heftene som tilhører serien. Her registreres MMS ID for NZ-posten det skal lenkes til.

Eksempler

490 1# $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30
830 #0 $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30

490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v vol. 15

490 1# $$a Skrifter / utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$x 0424-7493 $$v vol. 74
830 #0 $$a Skrifter (Ekonomisk-historiska föreningen i Lund) $$x 0424-7493 $$v vol. 74 $$w 998121816624702201

490 1# $$a A Galaxy book
830 #2 $$a A Galaxy book

490 1 # $a Corpus Christianorum Series Apocryphorum $v 2
830 # 0 $a Corpus Christianorum $p Series Apocryphorum $v 2 $w 999005165934702201

490 1# $$a Handbook of oriental studies = $$a Handbuch der Orientalistik. Section two, South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31
830 #0 $$a Handbook of oriental studies $$n Section two $$p South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31

490 1# $$a Legendariske linjer $v [3]
830 #0 $$a Legendariske linjer $v 3