Artikkelsamling – ulike agenter

2021-02-18

Artikkelsamling – ulike agenter.  Importpost

LDR       02818cam a2200373 c 4500
001        999920847090202201
005        20190611144346.0
007        ta
008        181204s2019####enka#####b###|00|#0#eng|c
010        ## $$a 2018053725
020        ## $$a 9781138601918 $$q innbundet
020        ## $$a 9781138601925 $$q heftet
040        ## $$a DLC $$e rda $$c DLC $$b nob $$d NO-TrBIB
042        ## $$a pcc
050        00 $$a NK1520 $$b .C85 2019
080        ## $$a 7.05 $$x (09) $$q AHO
080        ## $$a 502 $$q AHO
082        00 $$a 745.409 $$2 23
130        4# $$a The culture of nature in the history of design
245        14 $$a The culture of nature in the history of design $$c edited by Kjetil Fallan
264        #1 $$a London $$a New York $$b Routledge, Taylor & Francis Group $$c 2019
300        ## $$a XVI, 257 sider $$b illustrasjoner
336        ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337        ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338        ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
504        ## $$a Bibliografi etter hvert kapittel
505        0# $$a Conceptual environments — Design’s ecological operational environments / Simon Sadler — Pattern watchers I : environmental seeing, c. 1970 / Larry Busbea — Computing environmental design / Peder Anker — Ludic pedagogies at the College of Environmental Design, UC Berkeley, 1966 to 1972 / Timothy Stott — Ecotopian landscapes — A cityless and countryless world : the total appropriation of nature in Victorian utopias / Nathaniel R. Walker — Clean and disciplined : the garden city in Singapore / Jesse O’Neill — Desertification, or designing new worlds in the dust / Fattori Fraser — “There’s a world going on underground” : ecotopian realism in subterranean design — Even Smith Wergeland — Design in the garden — Contested development : ICSID’s design aid and environmental policy in the 1970s / Tania Messel — Power in the landscape : regenerating the Scottish highlands after the Second World War / Frances Robertson — Design for the garden : questioning gardening as environmentalism / Jette Lykke Jensen — Permanence and magic : super-natural metaphors of stainless steel / Nicolas P. Maffei — Design as ecology — Forms of human environment (1970) : Italian design responds to the global crisis / Elena Formia — Environmental design pedagogy in Leningrad in the 1980s / Yulia Karpova — Throwaway houses : garbage housing and the politics of ownership / Curt Gambetta — The unmaking of Autoprogettazione / Avinash Rajagopal and Vera Sacchetti.
650        #7 $$a Design $$0 (NO-TrBIB)HUME05466 $$2 humord
650        #7 $$a Natur $$0 (NO-TrBIB)HUME11910 $$2 humord
650        #7 $$a Historisk framstilling $$0 (NO-TrBIB)HUME04097 $$2 humord
650        #0 $$a Design
650        #0 $$a Nature $$x Effect of human beings on
700        1# $$a Fallan, Kjetil $$d 1975- $$0 (NO-TrBIB)2030115 $$4 edt

Kommentar
Om posten

Posten er importert fra DLC (Library of Congress, USA) og redigert i henhold til veiledningen «Import fra eksterne kilder». Nummer og koder i marcfeltene 01X-088, er beholdt i posten.

Om innholdet

Boka er en artikkelsamling bestående av flere artikler skrevet av ulike forfattere.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Deweyklassifikasjon

Ettersom boka er importert fra en autoritativ kilde (Library of Congress) skal Deweyklassifikasjonen (082) i posten beholdes. Andreindikator 0, forteller oss at klassifikasjonen er gitt av LC, og delfelt $q – Assigning agency – kan derfor utelates.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2)

Når samling av verk av flere ulike agenter har en fellestittel, registreres fellestittelen som foretrukket tittel for samlingen (RDA 6.2.2.11.1). Når det ikke forekommer autorisert søkeinngang for personlig eller korporativ forfatter i marcfelt 1XX, legges foretrukket tittel i marcfelt 130. Førsteindikator i marcfelt 130 angir hvor mange posisjoner som skal ignoreres ved sortering.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)
Hovedtittel (245 $a) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Andreindikator i marcfelt 245 angir at innledende artikkel skal ignoreres ved sortering.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.  Merk at innholdstypen «stillbilde» kun skal brukes når billedmaterialet er en del av verket/uttrykket, ikke for illustrasjonsmateriale på manifestasjonsnivå.

Note om bibliografi

Når publikasjonen inneholder en biografi av et visst omfang, lages det en note i marcfelt 504. Det skal samtidig legges inn en kode for bibliografi i 008/24-27.

Note om innhold

Note om innhold fulgte med importposten og er beholdt som den var ved import.

Emneord

Emneord som fulgte med importposten er alle fra kjent kilde (andreindikator 0 betyr at de er fra LCSH), og skal beholdes. Det er i tillegg lagt inn emneord fra Humordvokabularet.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)
Foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autorisert søkeinngang for redaktøren. Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Autorisert søkeinngang for samlinger av verk av ulike agenter (RDA 6.27.1.4)

Hvis verket er en samling av verk av ulike agenter, utformer du den autoriserte søkeinngangen som representerer verket, ved å bruke den foretrukne tittelen for samlingen.  Fordi den autoriserte søkeinngangen i slike tilfeller vil være identisk med foretrukket tittel som alt er registrert, gjentar vi ikke denne i marcfelt 730.

Autoriserte søkeinnganger for de enkelte verk i samlingen

I dette eksempelet har vi valgt å ikke registrere autoriserte søkeinnganger for de enkelte verkene i samlingen. Det er flere grunner til det, ikke minst arbeidsmengden det vil medføre. I dette eksempelet er verkene registrert i en innholdsnote (505). Det er en «enkel» registrering hvor hele innholdsfortegnelsen er registrert fortløpende i samme delfelt ($a).  Ved behov for mer strukturerte innførsler på enkeltverkene, vil en beriket innholdsnote (se MARC21 Bibl-5xx-Noter) eller analytiske autoriserte søkeinnganger være bedre alternativer.