Lydopptak – Klassisk musikk

2022-09-16

Lydplate (CD). Framført musikk. Klassisk musikk

LDR        02224njm#a2200529#c#4500
001         991007631974702201
005         20200917121814.0
007         sd#f||||||||||
008         150429p20102009no#|||||#####|###|#|zxx|#
015 ## $$a 1328260 $$2 nbf
028 03 $$a 2L 067 SABD $$b 2L
028 03 $$a 2L 067 SACD $$b 2L
035 ## $$a (NO-TrBIB)100763197
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
100 1# $$a Bull, Ole $$d 1810-1880 $$4 cmp $$0 (NO-TrBIB)90092217
240 10 $$a Konserter $$m fiolin, orkester $$k Utvalg
245 10 $$a Violin concertos $$c Ole Bull
264 #1 $$a [Oslo] $$b 2L $$c [2010]
264 #4 $$c © 2010
300 ## $$a 1 blu-ray audio plate (1 t, 10 min) $$b DTS HD MA 5.1, DTS HD MA 7.1/LPCM 2.0 $$c 12 cm, i eske $$e 1 hefte
300 ## $$a 1 hybrid SACD (1 t, 10 min) $$b MCH 5.1 $$c 12 cm, i eske
336 ## $a framført musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011 $$2 rdaco
337 ## $$a lydmedier $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001 $$2 rdamt
338 ## $$a lydplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004 $$2 rdact
344 ## $$g surround $$0 http://rdaregistry.info/termList/configPlayback/1004 $$2 rdacpc
344 ## $$h LPCM $$0 http://rdaregistry.info/termList/specPlayback/1008 $$2 rdaspc
344 ## $$h DTS-HD MA 5.1 $$h DTS-HD MA 7.1
347 ## $$a lydfil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1001 $$2 rdaft
347 ## $$b Blu-ray audio $$b SACD
380 ## $$a Konserter $$2 emnmus
382 01 $$a Fiolin $$a Orkester $$2 emnmus
500 ## $$a 2L: 2L-067-SABD ; 2L-067-SACD
508 ## $$a Produsent, Wolfgang Plagge
511 0# $$a Annar Follesø, fiolin ; Kringkastingsorkestret, Ole Kristian Ruud, dirigent
518 ## $$a Innspilt i Jar kirke, Oslo, juni 2009
520 2# $$a Samme innhold på begge plater
588 ## $$a Tittel fra etiketten
653 ## $$a konserter $$a viser $$a sanger $$a folketoner $$a fiolin
700 1# $$a Bull, Ole $$d 1810-1880 $$0 (NO-TrBIB)90092217 $$t Konserter $$m fiolin, orkester $$k Utvalg
700 1# $$a Ruud, Ole Kristian, $$d 1958- $$0 (NO-TrBIB)99029173 $$4 cnd
700 1# $$a Follesø, Annar $$d 1972- $$0 (NO-TrBIB)1042173 $$4 itr
700 1# $$a Plagge, Wolfgang $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90672365 $$4 pro
710 2# $$a Kringkastingsorkestret $$0 (NO-TrBIB)90942746 $$4 mus
901 ##  $$a 90
913 ## $$a Nordisko $$b NB
913 ## $$a Musikk $$b NB
991 ## $$a Component parts

Kommentar
Samlet beskrivelse (RDA 1.5.2)

Utgivelse som består av 2 lydplater i felles emballasje. Samlet beskrivelse etter RDA 1.5.2 valgt som type beskrivelse.

LDR og kontrollfelt

For lydopptak (musikk) på CD er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = j, LDR/07 = m, 007/00-01 = sd og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for lydopptak, se: MARC 21 Bibl.

Utgivernummer (RDA 2.15)

Utgivernummer registreres i marcfelt 028 med førsteindikator 0 (RDA 2.15).  Siden dette er en utgivelse med to fysiske lydplater, en Blu-ray audio plate og en hybrid SACD, er det registrert to forekomster av marcfelt 028. I dette eksempelet har vi valgt andreindikator 3 (Ingen note, men bi-innførsel genereres) i 028-feltet. Dette er gjort fordi vi foretrekker å formulere en samlet note for alle 028-feltene, og det gjør vi manuelt.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Autorisert søkeinngang for komponist (RDA 19.2.1.3)

Registrering av person som opphavsmann (RDA 19.2.1.3), siden kriteriet i RDA 19.2.1.1.1, kategori e ikke er oppfylt. Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 100 som autorisert søkeinngang for person (RDA 9.19). Fødselsdato (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 100 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 100 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Foretrukket tittel på et musikalsk verk (RDA 6.14.2.8.4)

Foretrukket tittel for samlingen er registrert i marcfelt 240 med konvensjonell fellestittel Konserter tilføyd Utvalg etter RDA 6.14.2.8.4, alternativ regel siden utgivelsen består av en ukomplett samling. Besetning tilføyd den foretrukne tittelen (RDA 6.15) siden besetning er et kjerneelement for et musikalsk verk skrevet for en bestemt besetning når foretrukket tittel ikke er pregnant (består av navnet på komposisjonstypen).

Tittel (RDA 2.3)

Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7): Hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Note om valgt informasjonskilde for hvor tittelen er hentet fra (RDA 2.17.2.3), registrert i marcfelt 588.

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og RDA 2.11)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8). Utgivelsessted (RDA 2.8.2) og utgivers navn (RDA 2.8.4) gjengis slik de forekommer i informasjonskilden. Tidspunkt for utgivelse (RDA  2.8.6), marcdelfelt 264 $c skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright, registreres dette året i skarpe klammer. Copyright registreres i tillegg i en egen forekomst av marcfelt 264 (RDA 2.11). Siden både tidspunkt for utgivelse og copyright-år er registrert, blir 008/06 = t. Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og copyright-år i 008/11-14. Denne plata hadde bare angivelse av copyright (©) og ingen angivelse av copyright for fonogram (℗).

Omfang, lydegenskaper og varighet (RDA 3.4, 3.16 og 7.22)

Omfang registrert i marcdelfelt 300 $a ved bruk av en konvensjonell (populær) betegnelse (RDA 3.4.1.3, alternativ regel). Varighet registrert etter RDA 7.22. Lydegenskaper registrert i marcdelfelt 300 $b etter RDA 3.16. Platens diameter (RDA 3.5.1.4.4) registrert i marcdelfelt 300 $c. Marcfelt 300 repetert, siden utgivelsen består av 2 fysiske eksemplarer av ulik type som har fått en samlet beskrivelse (RDA 1.5.2).

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i marcfelt 337 (RDA 3.2) og bærertype i marcfelt 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i marcdelfelt $0 og angivelse av vokabularet i marcdelfelt $2.

Lydegenskaper (RDA 3.16)

Ytterligere spesifikasjon av lydegenskaper registrert i marcfelt 344. Tre forekomster av marcfelt 344 siden flere termer fra forskjellige vokabularer i RDA Registry er registrert.

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Spesifikasjon av digital filkarakteristikk i marcfelt 347. To forekomster av marcfelt 347 siden den ene har en term fra et vokabular i RDA Registry registrert.

Verkets form (RDA 6.3)

Verkets form (RDA 6.3) i marcfelt 380. Kilden «emnmus», Emneord for musikk, registrert i marcdelfelt $2.

Besetning (RDA 6.15)

Besetning (RDA 6.15) registrert i marcfelt 382. Kilden «emnmus», Emneord for musikk, registrert i marcdelfelt $2.

Note om identifikator for manifestasjonen (RDA 2.17.14)

Dette eksempelet inneholder to utgivernummer som vi har samlet i en note i marcfelt 500.

Note om ansvarsangivelse (RDA 2.17.3)

Note om ansvar som ikke er nevnt i ansvarsangivelsen (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 508. Note for utøvere/deltakere (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 511.

Dato/tidspunkt og sted for en hendelse (RDA 7.11.2-7.11.4)

Note om innspillingssted og tidspunkt (RDA 7.11.2-7.11.4) registrert i marcfelt 518.

Note om sammendrag, omfang og innhold (RDA 7.10)

Note om innhold (RDA 7.10) registrert i marcfelt 520, med førsteindikator = 2 som indikerer at noten er knyttet til omfang og innhold i rerssursen som beskrives.

Autoriserte søkeinnganger

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27.1.2) registrert i marcfelt 700. Foretrukket navn fra navnedelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $a og foretrukket tittel for verk fra titteldelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $t. Tilføyelser til foretrukket tittel fra titteldelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $m (besetning) og delfelt $k (form) etter RDA 6.28.1.9.

Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autoriserte søkeinnganger for personer (RDA 9.19). Fødselsdatoer (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 700 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 700 $4  registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 710 som autorisert søkeinngang for orkesteret (RDA 11.13). Relasjonskode i marcdelfelt 710 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrert relasjonskode fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Annet

Tilknytning til Bibliografier registrert i marcfelt 913. Angivelse av at dette lydopptaket har egne sporposter i marcfelt 991. Verdien «Component parts» skal alltid registreres.

Sporpost (CD). Framført musikk. Klassisk musikk

LDR        01706nja#a2200409#c#4500
001        991022106084702201
005        20200917154843.0
007         sd#f||||||||||
008         101126p20102009no#|||||#####|###|#|zxx|#
024 0# $$a NO-MPP-10-04020
024 0# $$a NO-MPP-10-04030
024 0# $$a NO-MPP-10-04040
035 ## $$a (NO-TrBIB)102210608
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
100 1# $$a Bull, Ole $$d 1810-1880 $$0 (NO-TrBIB)90092217 $$4 cmp
240 10 $$a Konserter $$m fiolin, orkester $$r A-dur
245 10 $$a Concerto in A major $$c Ole Bull
264 #1 $$a [Oslo] $$b 2L $$c [2010]
264 #4 $$c © 2010
300 ## $$a 22 min, 25 sek
336 ## $$a framført musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011 $$2 rdaco
337 ## $$a lydmedier $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001 $$2 rdamt
338 ## $$a lydplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004 $$2 rdact
347 ## $$a lydfil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1001 $$2 rdaft
380 ## $$a Konserter $$2 emnmus
382 01 $$a Orkester $$b Fiolin $$2 emnmus
508 ## $$a Produsent, Wolfgang Plagge
511 0# $$a Annar Follesø, fiolin ; Kringkastingsorkestret, Ole Kristian Ruud, dirigent
518 00 $$a Innspilt i Jar kirke, Oslo, juni 2009
773 0# $$a Bull, Ole, 1810-1880 $$s Konserter, fiolin, orkester. Utvalg $$t Violin concertos $$d [Oslo] : 2L, [2010] $$g 2-4 $$w 991007631974702201
700 1# $$a Bull, Ole $$d 1810-1880 $$0 (NO-TrBIB)90092217 $$t Konserter $$m fiolin, orkester $$r A-dur
700 1# $$a Ruud, Ole Kristian $$d 1958- $$0 (NO-TrBIB)99029173 $$4 cnd
700 1# $$a Follesø, Annar $$d 1972- $$0 (NO-TrBIB)1042173 $$4 itr
700 1# $$a Plagge, Wolfgang $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90672365 $$4 pro
710 2# $$a Kringkastingsorkestret $$0 (NO-TrBIB)90942746 $$4 mus
901 ## $$a 80
913 ## $$a Nordisko $$b NB
999 ## $$a CP

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For sporpost (musikk) på CD er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = j, LDR/07 = a, 007/00-01 = sd og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for lydopptak, se: MARC 21 Bibl.

Annet standardnummer (RDA 2.15)

International Standard Recording Code (ISRC) registrert i marcfelt 024 med førsteindikator 0. Siden sporposten representerer et verk bestående av tre satser med hvert sitt spor på platen, er det registrert tre forekomster av marcfelt 024.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Autorisert søkeinngang på komponist (RDA 19.2.13)

Registrering av komponist som opphavsmann (RDA 19.2.1.3). Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 100 som autorisert søkeinngang for komponist (RDA 9.19). Fødselsdato (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 100 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 100 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Foretrukket tittel på et musikalsk verk (RDA 6.14.2.8.3)

Foretrukket tittel for det musikalske verket registrert i marcfelt 240 etter RDA 6.14.2.5 registrering av foretrukket tittel på et individuelt musikalsk verk. Besetning, nummer for serie, opus etc. utelatt (RDA 6.14.2.5.1). Akseptert navneform for komposisjonstypen hentet fra emneordsliste for musikk (RDA 6.14.2.5.2.1). Valg av flertallsform på den foretrukne tittelen (RDA 6.14.2.5.2.2, alternativ regel). Siden foretrukket tittel kun består av en komposisjonstype, er besetning og numerisk betegnelse tilføyd den foretrukne tittelen (RDA 6.15).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Registrering av hovedtittel (RDA 2.3.2.7): Hovedtittel registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4.

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og RDA 2.11)

Opplysning om utgivelse er registrert i marcfelt 264 (RDA 2.8). Utgivelsessted (RDA 2.8.2) og utgivers navn (RDA 2.8.4) gjengis slik de forekommer i informasjonskilden. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6), marcdelfelt 264 $c skal alltid registreres. Om kilden bare har året for copyright, registreres dette året i skarpe klammer. Copyright registreres i tillegg i en egen forekomst av marcfelt 264 (RDA 2.11). Siden både tidspunkt for utgivelse og copyright-år er registrert, blir 008/06 = t. Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og copyright-år i 008/11-14.

Varighet (RDA 7.22)

Siden sporposter ikke representerer noen fysisk bærer, registreres ikke omfang (RDA 3.4). Varighet registrert etter RDA 7.22. Metrisk tid forkortet etter nasjonal anbefaling til RDA B.7 – Forkortelser, se: [URL].

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i marcfelt 337 (RDA 3.2) og bærertype i marcfelt 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i marcdelfelt $0 og angivelse av vokabularet i marcdelfelt $2. Selv om sporposter ikke representerer en fysisk bærer, er sporposten her en del av en fysisk bærer (plateposten). Den arver derfor bærertypen i marcfelt 338 fra plateposten.

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Spesifikasjon av digital filkarakteristikk i marcfelt 347. Term fra et vokabular i RDA Registry registrert.

Verkets form (RDA 6.3)

Verkets form (RDA 6.3) i marcfelt 380. Kilden «emnmus», Emneord for musikk, registrert i marcdelfelt $2.

Besetning (RDA 6.15)

Besetning (RDA 6.15) registrert i marcfelt 382. Kilden «emnmus», Emneord for musikk, registrert i marcdelfelt $2.

Note om ansvarsangivelse (RDA 2.17.3)

Note om ansvar som ikke er nevnt i ansvarsangivelsen (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 508. Note for utøvere/deltakere på sporet (RDA 2.17.3) registrert i marcfelt 511.

Dato/tidspunkt og sted for en hendelse (RDA 7.11.2-7.11.4)

Note om innspillingssted og tidspunkt (RDA 7.11.2-7.11.4) registrert i marcfelt 518.

Autoriserte søkeinnganger

Autorisert søkeinngang for verk (RDA 6.27.1.2) registrert i marcfelt 700. Foretrukket navn fra navnedelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $a og $d og foretrukket tittel for verk fra titteldelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $t. Tilføyelser til foretrukket tittel fra titteldelen av marcfelt 700 registrert i delfelt $m (besetning) og delfelt $n (nummer for del av verk).

Valg av foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autoriserte søkeinnganger for utøverne på sporet (RDA 9.19). Fødselsdatoer (RDA 9.3.2) registrert i marcdelfelt 700 $d. Relasjonskoder i marcdelfelt 700 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrerte relasjonskoder fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 710 som autorisert søkeinngang for orkesteret (RDA 11.13). Relasjonskode i marcdelfelt 110 $4 registrert ved å følge instruksjonene i RDA 18.4. Registrert relasjonskode fra Marc Code List for Relators i stedet for en term etter RDA 18.5, se Nasjonal anbefaling: [URL].

Informasjon om vertsdokument (RDA J.2.4)

Informasjon om vertsdokumentet som sporposten er en del av registrert i marcfelt 773, jfr. RDA J.2.4). Se også dokumentet Del-poster under fanen Eksempler med kommentarer

Annet

Tilknytning til Bibliografier registrert i marcfelt 913. Angivelse av at dette er en sporpost på en fysisk bærer registrert i marcfelt 999. Verdien CP skal alltid registreres.