Leader – LDR (postens hode)

Oppdatert: 2021-03-05

Leader (LDR), også kalt Postens hode på norsk, er et posisjonsbestemt felt. Ved redigering i Alma kan hele feltet åpnes i Form Editor. Herfra velges verdiene fra faste lister.

LDR/00-04 – Postens lengde

Feltet fylles ut automatisk ved lagring.

LDR/05 – Postens status

Det finnes flere koder, men disse to er de mest aktuelle:

c – Korrigert eller revidert (brukes på poster importert fra eksterne kilder)
n – Ny (brukes på alle nyopprettede poster)

LDR/06 – Materialtype

Det er viktig at denne posisjonen er korrekt utfylt fordi dette betinger korrekt sett med koder i 008/18-34.

Aktuelle koder

a – Tekstlig materiale (- omfatter materiale i trykt form, mikroform og elektronisk form, – omfatter ikke manuskripter)
c –  Nedskrevet musikk
d – Musikkmanuskripter
e – Kartografisk materiale
f – Kartmanuskripter
g – Grafisk materiale beregnet på gjennomlysning, f.eks. film, videoopptak, dias
i – Lydopptak (ikke musikk)
j – Lydopptak av  musikalsk verk
k – Grafisk materiale
m – Maskinlesbare filer (- programvare, – numeriske data, – elektroniske multimedia, – online tjenester)
o – Kombidokumenter
p – Blandet materiale. Samling av varierende innhold. Omfatter arkiv- og håndskriftsamlinger
r –Tredimensjonale gjenstander
t – Manuskripter

LDR/07 – Bibliografisk kategori

I likhet med LDR/06 er det viktig at LDR/07 er korrekt utfylt med tanke på å få riktig sett med koder i 008/18-34.

Aktuelle koder

a – Monografisk del av ressurs
posten inneholder en enkelt del av en ressurs, f.eks. en artikkel i en monografi eller i et tidsskrift

b –  Periodisk del av ressurs
posten inneholder en periodisk  del av en ressurs, f.eks. en fast spalte i et periodikum. Denne koden er sjelden aktuell

c – Samling
posten beskriver en samling av f.eks. publikasjoner eller dokumenter som opprinnelig ikke var utgitt eller produsert sammen eller samtidig

d – Del av samling
posten beskriver en særkatalogisert del av samling (LDR/07: c)

i – Integrerende ressurs
posten beskriver en database, et nettsted som blir oppdatert eller en oppdaterende løsbladpublikasjon

m – Monografi
posten beskriver et ikke-periodisk, avsluttet dokument, f.eks. en bok, et kart, et manuskript, etc.

s – Serie/periodikum

LDR/08 – Kontrolltype

Vi benytter koden: # – Uspesifisert.

LDR/09 – Tegnkodeskjema

Vi benytter koden: a – UCS/Unicode.

LDR/10 – Antall posisjoner brukt til indikatorer

Posisjonen er systemgenerert og skal ikke endres.

LDR/11 – Antall posisjoner brukt til delfelt

Posisjonen er systemgenerert og skal ikke endres.

LDR/12-16 Base address og data

Posisjonene er systemgenererte og skal ikke endres.

LDR/17 – Beskrivelsesnivå

Posisjonen brukes til å angi nivået på den bibliografiske posten. Det finnes en rekke lovlige koder, men i konsortiet anbefaler vi i utgangspunktet bare to:

Utvalgte verdier

# – Fullstendig. Fullkatalogisering basert på informasjon hentet fra objektet som katalogiseres.
5 – Foreløpig. På poster som opprettes basert på forlagsinformasjon ved bestilling.

Andre verdier

4 – Basisnivå. Denne koden kan brukes ved registrering av rekvisitter og utstyr i katalogen (nøkler, skjøteledninger, kameraer etc)

LDR/18 – Katalogiseringsskjema

Utvalgte verdier

c – ISBD-tegn mangler. Brukes ved katalogisering etter katreg eller RDA.

Andre verdier

u – ukjent. Kan brukes ved registrering av rekvisitter og utstyr i katalogen (nøkler,skjøteledninger, kameraer etc)

LDR/19 – Beskrivelsesnivå for flerdelsdokumenter

Vi benytter koden: # – Uspesifisert/Ikke anvendbar.

LDR/20-23 – Diverse systemgenererte posisjoner

Posisjonene har faste verdier og skal ikke endres.

Konfigurering mot 008/posisjonene 18-34. (Lenke til 008/18-34)

Felt 008/18-34 konfigureres etter hvilke verdier i LDR som er registrert:

Bøker og serier/periodika er avhengige av verdier i både posisjon 6 og 7. De andre er avhengige kun av posisjon 6.

Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = a, c, d, eller m: Bøker
Hvis LDR/06 = a og LDR/07 = b, i, eller s: Serie/periodikum
Hvis LDR/06 = t: Bøker
Hvis LDR/06 = c, d, i, eller j: Musikk
Hvis LDR/06 = e, eller f: Kart
Hvis LDR/06 = g, k, o, eller r: Billedmateriale
Hvis LDR/06 = m: Maskinlesbare filer
Hvis LDR/06 = p: Blandet materiale