Verktøykasse for RDA-katalogisering

Denne verktøykassa vil være under kontinuerlig utvikling. Det kommer flere kommenterte eksempler etter hvert. Spesielle ønsker kan dere sende til Faggruppe for Resource Management. 

BIBSYS-konsortiet i Alma bruker RDA (Resource Description and Access) til katalogisering av biblioteksressurser. Regelverket er tilgjengelig fra RDA Toolkit som krever abonnement. BIBSYS-konsortiet tilbyr en konsortieløsning. (Henvendelse til support@unit.no). Nasjonalbiblioteket tilbyr et abonnement gratis for norske bibliotek med 30 samtidige brukere på deling. (Henvendelse til rda@nb.no)

Oppdateringer:

Standarder (NY – lagt til 2024-02-02)
Doktoravhandlinger (NY – lagt til 2023-11-08)
01X-09X – Nummer og kodefelt (2023-11-08 – endring i anbefalinger for marcfelt 028)
Spill til Nintendo Switch
Musikktrykk med stemmer (uten partitur) (2022-10-27)
E-bok. Gratisressurs. Samling av tekster med felles tittel (2022-10-27)
Spill med merkevaretittel før tittelen på spillet (PS4)
Musikktrykk med stemmer (uten partitur)
Musikktrykk med stemmer (2022-09-16)
Lydopptak – Populærmusikk (2022-09-16)
Lydopptak – Klassisk musikk (2022-09-16)
01X-09X – Nummer og kodefelt (2022-09-16)
800 – 83X Autorisert søkeinngang for serie (2022-09-14)