1XX – Hovedordningsord

Oppdatert: 2021-04-23

1XX Hovedordningsord

Marcfelt 100-111 brukes til å registrere autoriserte søkeinnganger for personer, familier, korporasjoner og konferanser/møter/utstillinger. Marcfelt 130 brukes når det skal registreres foretrukket tittel som autorisert søkeinngang for anonyme verk eller uttrykk, og for registrering av foretrukket tittel som autorisert søkeinngang for samlinger av verk av forskjellige agenter som har en felles tittel for samlingen.

Begrepet «hovedinnførsel» finnes ikke i RDA, men praksis er at ved flere hovedansvarlige med samme rolle, skal man fortsatt lage autorisert søkeinngang for første hovedansvarlige person/korporasjon i marcfelt 100-111 slik det har vært gjort under tidligere katalogiseringsregler. Autoriserte søkeinnganger for de andre hovedansvarlige legges i 7XX.

Se også under fanen Marc21 – Aut (1XX) for regler for valg av foretrukket navn og utforming av autoriserte søkeinnganger for agenter. I samme dokument er det også beskrevet valg av foretrukket tittel og utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk.

RDA kapittel 18 gir retningslinjer for registrering av relasjoner til agenter som forbindes med verk, uttrykk, manifestasjoner eller eksemplarer.

100 – Hovedordningsord personnavn (NR)

RDA kapittel 9 (Identifisering av personer) og RDA kapittel 10 (Identifisering av familier) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform. Videre gir RDA 9.19 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer personer og RDA 10.11 søkeinnganger som representerer familier.

Marcfelt 100 benyttes når det skal registreres en autorisert søkeinngang for en agent som er en person eller en familie og som forbindes med et verk.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn eller familienavn (RDA 9.2.2, RDA 10.2.2)

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn. (RDA 9.2.2.18)

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv. (R) (RDA 9.4, RDA 9.6, RDA 9.15, RDA 9.16)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (RDA 9.3)

$q – Mer fullstendig navneform (RDA 9.5)

$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom person og dokument angis med en kode. (RDA 18.5)

Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Eksempler

100 0# $$a Augustinus Cantuariensis $$c helgen, biskop av Canterbury $$4 aut $$0 (NO-TrBIB)71066
100 0# $$a Yrsa Sigurðardóttir $$4 aut $$0 (NO-TrBIB)6067646
100 0# $$a DJ Skurk $$4 itr $$0 (NO-TrBIB)11026251
100 0# $$a Olav $$b V $$c konge av Norge $$d 1903-1991 $$0 (NO-TrBIB)90095168
100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$4 aut $$0 (NO-TrBIB)90061718
100 1# $$a Nyhus, Svein $$d 1962- $$4 aut $$4 ill $$0 (NO-TrBIB)90635816
100 1# $$a Asbjørnsen, P.Chr. $$q (Peter Christen) $$d 1812-1885 $$0 (NO-TrBIB)90060686
100 3# $$a Mowinckel $$c slekten $$0 (NO-TrBIB)90532909

110 – Hovedordningsord korporasjonsnavn (NR)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for korporasjoner. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike korporasjoner.

Marcfelt 110 benyttes når det skal registreres en autorisert søkeinngang for en agent som er en korporasjon og forbindes med et verk. Det benyttes også for konferanser og møter som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn (RDA 11.2)

$b – Underavdeling (R) (RDA 11.2.2.13-11.2.2.15)

$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom korporasjon og dokument angis med en kode hvis mulig. (RDA 18.5)
Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Eksempel

110 1# $$a Trondheim $$0 (NO-TrBIB)90075856
110 1# $$a Norge $$b Utenriksdepartementet $$b Kulturkontoret $$0 (NO-TrBIB)90065416
110 1# $$a Norge $$b Utdanningsdirektoratet $$0 (NO-TrBIB)5011704
110 1# $$a Norge $$b Fylkesmannen i Nordland $$0 (NO-TrBIB)90642921
110 2# $$a Det norske arbeiderparti $$4 aut $$0 (NO-TrBIB)90056744
110 2# $$a Universitetet i Bergen $$b Fysisk institutt $$0 (NO-TrBIB)90134077
110 2# $$a The Association for Library Services to Children $$0 (NO-TrBIB)3063828
110 2# $$a Norske samers riksforbund $$b Landsmøte $$0 (NO-TrBIB)90233964
110 2# $$a Kråkesølv $$4 cmp $$0 (NO-TrBIB)10017767
110 2# $$a The September When $$4 mus $$0 (NO-TrBIB)98074803

111 – Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (NR)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for konferanse-, møte- eller utstillingsnavn. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike konferanser, møter eller utstillinger.

Marcfelt 111 benyttes når det skal registreres autorisert søkeinngang for en agent som er en korporasjon av typen konferanse, møte, utstilling etc. Hvis en konferanse er innført som underordnet ledd under en offentlig myndighet eller en annen korporasjon, brukes marcfelt 110.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring av en post. Det kan lages autorisert søkeinngang både for en enkelt forekomst av en konferanse, etc. eller for en konferanseserie (RDA 11.13.1.8)

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn (RDA 11.2)

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form. (R) (RDA 11.3)

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet. (R) (RDA 11.4)

$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall. (R) (RDA 11.6)

$$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode brukes hvis mulig. (RDA 18.5)
Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Eksempel

111 2# $$a Dembra (konferanse) $$c Oslo $$d 2015 $$0 (NO-TrBIB)1479731351569

130 – Hovedordningsord standardtittel  (NR)

Marcfelt 130 brukes når det skal registreres foretrukket tittel som autorisert søkeinngang for anonyme verk eller uttrykk, og for registrering av foretrukket tittel som autorisert søkeinngang for samlinger av verk av forskjellige agenter som har en felles tittel for samlingen. Tittelen, slik den forekommer i publikasjonen, legges i felt 245 $a.

For periodika brukes feltet for å angi skillende kjennetegn ved verk, f.eks. en tilføyelse av korporasjonsnavn, for å skille likelydende foretrukne titler. En slik tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, registreres i parentes etter foretrukket tittel i $a.

Når det gjelder autorisert søkeinngang på verk, så utføres det autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) hvis det finnes autoritetspost på verket, eller man velger å opprette en autoritetspost for verket hvis det ikke finnes.

Behovet for autoritetspost for verk vil tilsvare tidligere behov for standardtittel: At verket er kjent under flere titler og/eller opererer som emne i et annet verk.

Hvis søkeinngangen representerer et uttrykk (det vil her si at det skal legges til uttrykkselementer som språk, årstall eller versjon til verksautoriteten), må autoritetsposten for verket hentes inn før uttrykkselementene legges til i marc-feltet i den bibliografiske posten.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Tittel. Skillende kjennetegn som brukes for å skille identiske titler, registreres i en parentes etter tittelen. (RDA 6.2.2)

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l. (R) (RDA 6.20.3.3.)

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i tittelfeltet. (RDA 6.4)

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l. (R) (RDA 6.3)

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet. (RDA 6.11)

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l. (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk. (R) (RDA 6.2.2)

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr. (RDA 6.18.1.4)

$p – Tittel for del av verk. (R) (RDA 6.2.2.)

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk. (RDA 6.17)

$s – Versjon. (R) (RDA 6.12)

$0 – Autoritetsidentifikator

Eksempler (verk)

130 0# $$a Report (Universitetet i Bergen. Fysisk institutt) $$0 (NO-TrBIB)90502704
130 4# $$a Det nye (ukeblad) $$0 (NO-TrBIB)11011304
130 4# $$a The internet of other people’s things

Eksempler (uttrykk)

130 0# $$a Bibelen $$p NT $$p Luk $$0 (NO-TrBIB)1468319164697 $$l Norsk
130 0# $$a Bernkonvensjonen $$d 1886 $$0 (NO-TrBIB)10002819 $$l Engelsk
130 0# $$a Je vous prends sans vert $$f 2020