Flerbindsverk. Samlet beskrivelse

2022-08-18

Flerbindsverk. Samlet beskrivelse. Arkeologisk utgravningsrapport            

LDR   02136cam#a2200481#c#4500
001   999921104389902201
005   20200518132133.0
007   ta
008  200214t20202020au#af##|#|||||00||0|ger|c
015  ##$$a 20,N08 $$2 dnb
016  7# $$2 DE-101 $$a 1204649448
020  ## $$a 9783700181323 $$q innbundet
020  ## $$a 3700181329 $$q innbundet
024  3# $$a 9783700181323
028  52 $$a Bestellnummer: 8132-3
035  ## $$a (DE-599)DNB1204649448
035  ## $$a (OCoLC)1141139278
035  ## $$a (DE-101)1204649448
040  ## $$a 1145 $$c DE-101 $$d 9999 $$d NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041  ## $$a ger
044  ## $$c AT
082  04 $$a 939.23 $$2 23/nor $$q NoOU
100 1# $$a Pülz, Andrea M. $$0 (NO-TrBIB)10014417 $$4 aut
240  00 $$a Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos
245  10 $$a Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos : $$b Ausgewählte Artefakte aus Metall, Bein und Glas $$c Andrea M. Pülz ; mit Beiträgen von Birgit Bühler, Michael Melcher, Manfred Schreiner und David Zsolt Schwarz
264  #1 $$a Wien $$b Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften $$c [2020]
264  #4 $$c © 2020
300  ## $$a 2 bind $$b illustrasjoner
336  ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
336  ## $$a stillbilde $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1014 $$2 rdaco
337  ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338  ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
490  1# $$a Forschungen in Ephesos $$v 18,1
505  0# $$a Textband og Katalog- und Tafelband
650  #7 $$a Arkeologi $$0 (NO-TrBIB)HUME00005 $$2 humord
650  #7 $$a Funn $$0 (NO-TrBIB)HUME00067 $$2 humord
650  #7 $$a Metallkunst $$0 (NO-TrBIB)HUME05478 $$2 humord
651  #7 $$a Efesos $$0 (NO-TrBIB)HUME03443 $$2 humord
651  #7 $$a Bysantinske rike $$0 (NO-TrBIB)HUME03750 $$2 humord
655  #7 $$a Utgravingsrapporter $$0 (NO-TrBIB)HUME01324 $$2 humord
700  1# $$a Bühler, Birgit $$0 (NO-TrBIB)1581514963670 $$4 ctb
700  1# $$a Melcher, Michael $$0 (NO-TrBIB)1581514963672 $$4 ctb
700  1# $$a Schreiner, Manfred $$0 (NO-TrBIB)4051120 $$4 ctb
700  1# $$a Schwarz, David Zsolt $$0 1581514963673 $$4 ctb
700  1# $$a Pülz, Andrea M. $$0 (NO-TrBIB)10014417 $$t Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos
710  2# $$a Österreichisches Archäologisches Institut $$0 (NO-TrBIB)90558628 $$4 isb
830  #0 $$a Forschungen in Ephesos $$v 18,1

Kommentarer
Om posten

Posten er importert fra den tyske samkatalogen (GVK) og redigert i henhold til veiledningen «Import fra eksterne kilder». Nummer og koder i marcfeltene 01X-088, er beholdt i posten.

Om innholdet

Verket er en arkeologisk utgravningsrapport som består av to deler, et tekstbind og et bind med illustrasjoner og oversikt (Katalog- und Tafelband).

Samlet beskrivelse (RDA 1.5.2)

En samlet beskrivelse brukes for å beskrive manifestasjonen som helhet. I dette tilfellet en flerdelsmonografi, jfr. RDA 1.5.2 b). Ved bruk av en samlet beskrivelse for en manifestasjon som har mer enn én del, kan detaljer om delene av manifestasjonen registreres på flere ulike måter. I dette eksempelet har vi valgt metode a) som en del av beskrivelsen av bæreren.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For et flerbindsverk katalogisert med en post for verket, kan LDR/19 gis koden = a (set). For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser. Når både 10-sifret og 13-sifret ISBN forekommer i importposten, beholdes begge.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA). For øvrig inneholder feltet en del informasjon om postens opprinnelse som har fulgt med ved import.

Deweyklassifikasjon

Klassifikasjon som registreres i 082- og 083-feltene skal alltid inneholde informasjon om hvilken Dewey-utgave som er brukt ($2) og ha kodet for hvilket bibliotek som har gitt klassifikasjonen ($q).

Personlig forfatter (RDA 9.19)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang (RDA 9.19) på første forfatter i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk eller uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for copyright (2.11.) er ikke obligatorisk, men anbefales registrert når det avviker fra tidspunkt for utgivelse, eller når tidspunkt for utgivelse ikke finnes i ressursen. Tidspunkt for copyright registreres med symbolet © foran tidspunktet. Når det både registreres et tidspunkt for utgivelse og et tidspunkt for copyright, får 008/06 verdien «t». Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og tidspunkt for copyright i 008/11-14.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5.16 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Hvis manifestasjonen består av mer enn ett bind med individuell paginering, registrerer du antall bind og utelater pagineringen. (RDA 3.4.5.18). Det er valgfritt om man ønsker å spesifisere antall sider, blad eller spalter i hvert bind. I dette tilfellet er pagineringen såpass komplisert at vi har valgt å utelate en spesifisering. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2 og 3.3)

Innholdstype i 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om innhold

Note om innhold er registrert i forenklet format for å tydeliggjøre hvordan innholdet er fordelt i de to bindene.

Serieangivelse og autorisert søkeinngang for serie (RDA 2.12, 6.27)

Serieangivelse (RDA 2.12) registrert i marcfelt 490. Autorisert søkeinngang for serien (RDA 6.27) registreres i marcfelt 830 og lages med utgangspunkt i foretrukket tittel for serien (RDA 6.2.2).

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)

Bidragsytere får autorisert søkeinngang (RDA 9.19) i marcfelt 700. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators.

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Poster for holdings og items

Det opprettes vanligvis én itempost pr del, og vi anbefaler at det også lages én holdingspost pr del, selv om det er mulig å registrere alle item på samme holdingspost. Fordelen med å ha én holding pr del er at du kan få registrert en oppstillingssignatur som spesifiserer delen. Mange vil også få laget ryggmerking basert på informasjon fra holdingsposten. Det er dessuten mye ryddigere med én holding pr del i tilfeller hvor man vil kunne ha mer enn ett eksemplar av verket. I alle tilfeller bør informasjon om innholdet (eks. Del 1 eller Del 2) registreres i descriptionfeltet i hver itempost. Dette er helt nødvendig for at det skal være mulig å registrere reserveringer på de enkelte delene.