5XX – Noter

Oppdatert: 2021-06-17

500 Generell note (R)

Brukes til noter som det ikke finnes noe definert felt for.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Generell note

Eksempler

500 ## $$a DVD i lomme
500 ## $$a Oversatt fra tysk

502 Avhandlinger, dissertaser og hovedoppgaver (R)

(RDA 7.9.2-7.9.4)

Feltet brukes til å registrere informasjon om akademiske avhandlinger, som masteroppgaver og doktoravhandlinger.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Note om akademiske avhandlinger

Det er mulig å legge de enkelte opplysningene i spesifiserte delfelt, men det er vanlig praksis å registrere hele teksten i delfelt $a.

Eksempler

502 ## $$a Masteroppgave i audiopedagogikk – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2012

502 ## $$a Avhandling (ph.d.) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2014

504 Bibliografi osv. (R)

(RDA 7.16)

Feltet brukes til å angi om det finnes en eller flere bibliografier, diskografier, filmografier og/eller bibliografiske referanser i dokumentet.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Note om bibliografi osv.

Eksempler

504 ## $$a Bibliografi i bind 3
504 ## $$a Bibliografi: side [602]-643
504 ## $$a “Eva Nordlands artikler og bøker”, side 225-237

505 Innholdsnote (R)

(RDA 25.1)

Skrivemåte og tegnsetting i innholdsnoter framgår av eksemplene under. Innholdsnote på poster importert fra eksterne kilder kan ha avvikende skrivemåte og tegnsetting. Disse kan beholdes uendret.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst om fullstendighet i noten.

0 – Innhold:
1 – Ukomplett innhold:
2 – Av innholdet:
8 – Ingen fortekst genereres. Valgfri fortekst kan legges i $a.

Andreindikator: Spesifiseringsnivå i noten.

# – Enkelt. All informasjon registreres i delfelt $a.
0 – Beriket. De enkelte opplysningene legges i spesifiserte delfelt ($g, $r, $t).

Aktuelle delfelt

$a – Innhold.
(Når andreindikator = # legges all informasjon i $a.)

$g – Annen informasjon (R).
$r – Ansvarshavende (R).
$t – Tittel (R).

Eksempler

505 0# $$a Himmelvarden ; Hamar i hellom ; Solrenning ; Norske terningar

505 0# $$a B. 1 : En konges vei. B. 2 : Visdommens vei

505 0# $$a B. 1 : Vitenskapshistorie ; Bokhistorie. B. 2 : Bibliotekenes og bibliofiliens historie. B. 3 : Bokfremstillingens teknikk ; Forlagsvirksomhet og bokhandel

505 0# $$a Invensjon og koral / Eyvind Solås. Andante cantabile / Trygve Madsen. Kontinuum / Bjørn Kruse. Spill / Magne Hegdal. 4 miniatyrer for piano / Eivind Buene

505 00 $$t Himmelvarden ; $$t Hamar i hellom ; $$t Solrenning ; $$t Norske terningar

505 00 $$g B. 1 : $$t En konges vei $$g B. 2 : $$t Visdommens vei

505 00 $$g B. 1 : $$t Vitenskapshistorie ; $$t Bokhistorie $$g B. 2 : $$t Bibliotekenes og bibliofiliens historie $$g B. 3 : $$t Bokfremstillingens teknikk ; $$t Forlagsvirksomhet og bokhandel

505 00 $$t Invensjon og koral / $$r Eyvind Solås. $$t Andante cantabile / $$r Trygve Madsen. $$t Kontinuum / $$r Bjørn Kruse. $$t Spill / $$r Magne Hegdal. $$t 4 miniatyrer for piano / $$r Eivind Buene

508 Ansvarsnote (R)

(RDA 2.17.3.5)

Feltet brukes til angivelse av ansvarshavende (personer/korporasjoner knyttet til verket), som ikke er utøvere eller rolleinnehavere, for eksempel musikkprodusenter.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Note om ansvar.

Eksempler

508 ## $$a Musikk: Leonard Bernstein

508 ##$$a Produsent, Joseph N. Ermolieff ; regissør, Lesley Selander ; manus, Theodore St. John ; dirigent, Michel Michelet

508 ##$$a Produsent, Amund Maarud

508 ## $$a Lydopptak transkribert av Alan Lomax

511 Note for utøvere/deltakere (R)

(RDA 2.17.3.5)

Feltet brukes til angivelse av deltakere, rolleinnehavere, utøvere, fortellere, presentatører o.l.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

0 – Ingen fortekst genereres. Valgfri fortekst kan legges i $a.
1 – Rolleliste:

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Utøvernote.

Eksempler

511 0# $$a Forteller: Per Aabel

511 0# $$a Liv Glaser, klaver

511 0# $$a Marie Forr Klåpbakken, fiolin, bratsj ; Truls Hval, elgitar, gitar, banjo ; Andreas Dahle Aagård, elgitar, gitar, mandolin ; Stian Joneidn, gitar ; Eirik Are Oanæs Andersen, elbass, kontrabass ; Danile Hovik, tangentinstrumenter, trekkspill, mandolin

511 1# $a Anne Baxter (Louise), Maria Pershy (Angela), Gustavo Rojo (Bill)

515 Særegenheter ved nummerering og utgivelse (R)

(RDA 2.17.5)

Feltet brukes til å beskrive særegenheter ved nummereringen av løpende ressurser.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

515 ## $$a Noen hefter mangler volumbetegnelse
515 ## $$a Angivelsen av Ny serie fjernet fra årgang 11
515 ## $$a Ikke utgitt 1940-1945

518 Dato/tidspunkt og sted for en hendelse (R)

(RDA 7.11.2-7.11.4)

Feltet brukes til å angi dato eller tidspunkt og sted for en hendelse for eksempel en musikkinnspilling, et opptak av en film, kringkasting av et program. Det er mulig å legge de enkelte opplysningene i spesifiserte delfelt, men det er vanlig praksis å registrere hele teksten i delfelt $a.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

518 ## $$a Innspilt: Trondheim : Brygga studio, desember 1992

520 Sammendrag (R)

(RDA 7.10, 7.2)

Feltet brukes til å beskrive et sammendrag eller annen generell informasjon om innholdet.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Sammendrag:
0 – Emne:
1 – Anmeldelse:
2 – Omfang og innhold:
3 – Abstrakt:
4 – Advarsel om innhold:
8 – Ingen fortekst genereres

Andreindikator: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Sammendrag, etc.

Eksempler

520 ## $$a I denne boka gir forfatteren et portrett av norsk vedfyringstradisjon. Her er fakta om innkjøp av ved, stablemetoder, tørking og fyring. Den berører også skogskjøtsel, miljøaspekter, motorsaghistorie og ovner, samt møter med mennesker som har et særlig forhold til ved

520 2# $$a Inneholder også to nye noveller

520 4# $$a Inneholder brutale voldsskildringer

521 Målgruppenote (R)

(RDA 7.7)

Feltet kan bl.a. brukes til å angi aldersgrense for film.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Målgruppe:

Andreindikator: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Note om målgruppe

Eksempel

521 ## $$a Aldersgrense 15 år

533 Note om reproduksjon (R)

(RDA 27.1)

Feltet brukes til opplysninger om reproduksjon når beskrivelsens hoveddel beskriver originalversjonen og opplysningene avviker.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Type reproduksjon.
$b – Sted for reproduksjon (R).
$c – Utgiver av reproduksjon (R).
$d – Dato for reproduksjon.

Eksempler

533 ## $$a Fotografisk opptrykk $$b Ann Arbor, Mich. $$c University Microfilms International $$d 2010

534 Original versjon (R)

(RDA 27.1)

Feltet brukes til opplysninger om originalversjon av et dokument som avviker fra opplysninger gitt i beskrivelsens hoveddel.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedinnførsel for originalversjon.
$b – Utgaveopplysning for originalversjon.
$c – Utgivelsesopplysninger for originalversjon.
$e – Fysisk beskrivelse av originalversjon.
$f – Serieopplysning for originalversjon (R).
$p – Fortekst i noten.

Eksempel        

534 ## $$p Opprinnelig utgitt: $$c Oxford : Clarendon Press, 1965

536 Finansieringsinformasjon (R)

Feltet kan forekomme i poster importert fra Bokbasen og i poster som Nasjonalbiblioteket har. Feltet skal ikke slettes.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

536 ## $$a Kulturfond
536 ## $$a Støttet av Det faglitterære fond

538 Systemdetaljer og filkarakteristika (R)

(RDA 3.16.9, 3.18, 3.19.3, 3.19.5-3.19.7, 3.20)

Feltet brukes til systemkrav og andre tekniske opplysninger om manifestasjonen. For internettressurser som er tilgjengelige via WWW er det ikke nødvendig med en slik note.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

538 ## $$a HTML
538 ## $$a Tilgang via FTP
538 ## $$a Kodet for region 2
538 ## $$a 3,1 megapiksler
538 ## $$a Systemkrav: Daisy-spiller (full funksjonalitet); CD-ROM-spiller eller tilsvarende avspiller som støtter MP3-formatet (redusert funksjonalitet)

546 Språknote (R)

(RDA 7.12)

Feltet brukes til opplysninger om språk og tegnsystem i dokumentet.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Språknote.

Eksempler

546 ## $$a Tekst på engelsk, fransk og tysk
546 ## $$a Engelsk tale, valgbare undertekster på dansk, norsk og svensk
546 ## $$a Bortsett fra tittelen og “La Mer du Nord” er kartet på engelsk

555 Note om registre (R)

(RDA 25.1)

Feltet brukes til å angi hvilke årganger og/eller datoer som er dekket av et registerbind for løpende ressurser. Feltet brukes også til å angi hvor slike registre finnes. Registre kan være utgitt separat eller som del av et tidsskrifthefte.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Registre:
8 – Ingen fortekst genereres

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempel

555 8# $$a Har registre
555 8# $$a Register utgis separat i desember hvert år
555 ## $$a Volume 1 (1925)-volume 25 (1951) i volume 26, no. 1

561 Note om eksemplarets anskaffelse og oppbevaringshistorikk

(RDA 2.18)

Feltet brukes til registrering av note om et bestemt eksemplars anskaffelse, tidligere eierforhold eller oppbevaring.

I vår felles konsortiekatalog skal feltet brukes med varsomhet. Den bibliografiske posten skal som hovedregel bare inneholde informasjon som er aktuell for alle bibliotek som har beholdning knyttet til posten. Det er allikevel åpnet for at man unntaksvis, for eldre og/eller unikt materiale, kan bruke dette feltet.  Det er obligatorisk å registrere eierbibliotek i delfelt $5.

Indikatorer

Førsteindikator: Personvern

# – Ingen informasjon
0 – Privat
1 – Ikke privat

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst
$u – URL (R)
$3 – Spesifisert materiale
$5 –Eierinstitusjon. Her angis kode fra MARC Code List for Organizations
$8 – Visningsrekkefølge. Feltet kan brukes hvis samme institusjon har flere eksemplarer

Eksempler

561 1# $$a Proveniens: Bergseminaret på Kongsberg (stempel)  $$5 NO-OsNB
561 1# $$a Proveniens: 1. Thore Virgin, 2. Nils Bonnier, 3. William B. Ginsberg. Eies av Sparebankstiftelsen  $$5 NO-OsNB

562 Note om Identifikator for eksemplar

(RDA 2.21, 3.22)

Feltet brukes til registrering av note om en identifikator som har som formål å skille et eksemplar fra andre eksemplarer.

I vår felles konsortiekatalog skal feltet brukes med varsomhet. Den bibliografiske posten skal som hovedregel bare inneholde informasjon som er aktuell for alle bibliotek som har beholdning knyttet til posten. Det er allikevel åpnet for at man unntaksvis, for eldre og/eller unikt materiale, kan bruke dette feltet.  Det er obligatorisk å registrere eierbibliotek i delfelt $5.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Identifikasjonsmerker (R)
$b – Eksemplaridentifikasjon (R)
$c – Versjonsidentifikasjon (R)
$d – Presentasjonsformat (R)
$e – Antall kopier (R)
$3 – Spesifisert materiale
$5 –Eierinstitusjon. Her angis kode fra MARC Code List for Organizations
$8 – Visningsrekkefølge. Feltet kan brukes hvis samme institusjon har flere eksemplarer

Eksempler

562 ## $$b f Q 1834.  $$5 NO-OsNB
562 ## $$a Ginsberg (GIN 469)  $$5 NO-OsNB

563 Note om innbinding

(RDA 3.22)

Feltet brukes til registrering av note om innbindingsinformasjon. Det brukes på antikvarisk materiale, sjeldne bøker og spesialsamlinger, ikke for innbinding av serieutgivelser.

I vår felles konsortiekatalog skal feltet brukes med varsomhet. Den bibliografiske posten skal som hovedregel bare inneholde informasjon som er aktuell for alle bibliotek som har beholdning knyttet til posten. Det er allikevel åpnet for at man unntaksvis, for eldre og/eller unikt materiale, kan bruke dette feltet.  Det er obligatorisk å registrere eierbibliotek i delfelt $5.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a –Notens tekst
$u – URL (R)
$3 – Spesifisert materiale
$5 –Eierinstitusjon. Her angis kode fra MARC Code List for Organizations
$8 – Visningsrekkefølge. Feltet kan brukes hvis samme institusjon har flere eksemplarer

Eksempler

563 ## $$a Samtidig helbind i skinn $$5 NO-OsNB
563 ## $$a Helbind, sjirting, gulltrykk. Knut Hässlers bokbinderi, Stockholm $$5 NO-OsNB

580 Note om bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser (R)

(RDA 25.1, 26.1, 27.1, 28.1)

Feltet brukes for løpende ressurser når relasjonen mellom ressursene er så komplekse at lenkefeltene 760-787 ikke er nok for å vise relasjonen fullt ut. Brukes da sammen med 760-787. Se også 76x-78x Lenker/relasjoner.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

580 ## $$a Sammenslåing av: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 ; og AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013

580 ## $$a Slått sammen med: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014

588 Kilde for opplysningene (R)

(RDA 2.2.2, 2.17.2.3, 2.17.11.5)

I dette feltet registreres informasjon om informasjonskilden som kan være av interesse for andre som katalogiserer, for eksempel når tittel for en bok er hentet fra en annen foretrukket informasjonskilde, jfr. RDA 2.2.2. Feltet benyttes også når beskrivelsen av et periodikum ikke har første nummer som kilde. For elektroniske ressurser skal informasjonskilden alltid angis her.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst i noten.

# – Ingen fortekst genereres
0 – Beskrivelsen bygger på:
1 – Siste konsulterte nummer:

Andreindikator: # – Udefinert.

Aktuelle delfelt

$a – Notens tekst.

Eksempler

588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 12. februar 2020)
588 ## $$a Tittel fra omslaget
588 0# $$a Vol. 1, no. 3 (Aug. 1999); tittel fra omslaget
588 1# $$a 2001, 3