Spill til Nintendo Switch

2022-12-08

Spill til Nintendo Switch

LDR     01675nmm#a2200433#i#4500
001      999921877346902201
005      20221017144520.0
007      cb#|||||||||||
008      221017t20202020xx#####dq##g#|000#0#mul||
024 3# $$a 3307216144298
024 8# $$a  LA-H-AU84A-EUR
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 0# $$a mul $$a eng $$a ger $$a fre $$a dut $$a rus $$a spa $$a por $$a ita $$a pol $$a ara
130 0# $$a Immortals Fenyx rising
245 10 $$a Immortals Fenyx rising
246 13 $$a Gods and monsters
264 #1 $$a [Utgivelsessted ikke identifisert] $$b Ubisoft $$c [2020]
264 #4 $$c © 2020
300 ## $$a 1 kretskortkassett $$b lyd, farger
336 ## $$a dataprogram $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1008 $$2 rdaco
336 ## $$a todimensjonalt levende bilde $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1023 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a kretskortkassett $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1012 $$2 rdact
344 ## $$a digital $$0 http://rdaregistry.info/termList/typeRec/1002 $$2 rdatr
347 ## $$a datafil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1005 $$2 rdaft
380 ## $$a Videospill $$a Eventyrspill
500 ## $$a 1 spiller
500 ## $$a Originalt lansert under arbeidstittelen Gods and monsters
500 ## $$a PEGI 12
521 ## $$a Aldersgrense: 12 år
538 ## $$a Systemkrav: Nintendo Switch spillkonsoll
588 ## $$a Tittel fra kretskortkassetten
655 #7 $$a Videospill $$0 (NO-TrBIB)HUME23216 $$2 humord
710 2# $$a Ubisoft $$0 (NO-TrBIB)1523345892912
753 ## $$a Nintendo Switch

Kommentarer
Generelt

I dette eksemplet har vi delvis basert oss på dokumentet «Best practices for cataloging video games : using RDA and MARC21», version 1.1, April 2018, prepared by the Online Audiovisual Catalogers, Inc., Cataloging Policy Committee, Video Game RDA Best Practices Task Force. 

LDR og kontrollfelt

For et spill utgitt på en kretskortkassett er følgende koder i LDR særlig viktige: LDR/06 = m (maskinlesbare filer) og LDR/07 = m (monografi). I marcfelt 007 er følgende koder viktige: 007/00 = c (elektronisk ressurs), 007/01 = b (kretskortkassett). I 008 er følgende marcfelt viktige: 008/23 = q (direkte elektronisk) siden det er snakk om en fysisk brikke og ikke et spill med onlinetilgang. Videre angis type datafil i 008/26 = g (spill).
For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for spill, se: VFRK MARC 21 Bibl.

Standardnummer/utgivernummer/edisjonsnummer (RDA 2.15)

Registreres i marcfelt 024 eller 028 alt etter hva slags nummer det er. Her er det brukt 024 med førsteindikator 3 for International Article Number (EAN). Nummeret registreres uten prefiks, selv om det er registrert i kilden. I tillegg er det registrert en produktkode fra ukjent system med førsteindikator 8, siden nummeret står på kretskortkassetten.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Språk

Spillet har lydspor med flerspråklig tale. Språkkode mul (multiple languages) registreres derfor i 008/35-37. På spillets emballasje er det oppgitt hvilke språk som er repersentert. Vi registrerer derfor aktuelle språk i marcfelt 041.

Foretrukket tittel som autorisert søkeinngang (RDA 6.27.1.3 og 6.2.2)

For verk i form av spill utformes den autoriserte søkeinngangen som representerer verket ved å bruke en foretrukket tittel for verket. Regelen er at vi velger den tittelen eller tittelformen på originalspråket som verket vanligvis identifiseres av. I dette tilfellet sammenfaller dette med manifestasjonstittelen. Verkstittel registreres i marcdelfelt 130 $a.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.2, 2.3 og 2.4)

Kilde for tittelen i marcfelt 245 er etiketten på kretskortkassetten (RDA 2.2.2.3). Det er ingen klar angivelse av ansvarsangivelse (RDA 2.4.2), så ansvarsangivelse er ikke angitt i 245 jfr. Best practice-dokumentet.

Varianter av tittel (RDA 2.3.6)

Dette spillet ble originalt lansert under arbeidstittelen Gods and monsters. Vi har derfor registrert denne tittelen i 246, med andreindikator 3. Opplysning om at denne hadde denne tittelen originalt er registrert i marcfelt 500.

Opplysninger om utgivelse og copyright (RDA 2.8 og 2.11)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Informasjon om utgiver gjengitt på emballasjen. Utgivelsessted er ikke oppgitt. «Utgivelsessted ikke identifisert» er derfor registrert i 264 $a i skarpe klammer (RDA 2.8.2.6.5). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Siden det ikke finnes noen opplysninger om utgivelsesår i publikasjonen, er dette registrert i skarpe klammer. I tillegg er det registrert copyrightår i en egen forekomst av 264 med andreindikator 4. 008/06 får derfor verdien «t». I 008/07-10 registreres årstall for utgivelse og i 008/11-14 registreres årstall for copyright.

Omfang, farge og lydinnhold (RDA 3.4.1, 7.17 og 7.18)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. I $a registreres antall fysiske enheter. I $b registreres opplysninger om lyd og om spillet er i farger eller svart/hvitt.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2. For spill på kretskortkassett registreres innholdstypene «todimensjonalt levende bilde» og «dataprogram».

Lydegenskaper (RDA 3.16)

Tekniske spesifikasjoner relatert til lyden i ressursen registreres i marcfelt 344. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdacpc, rdatr og rdarm).

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Teknisk spesifikasjon knyttet til den digitale kodingen av tekst, bilder, lyd, video og andre typer data kan registreres i marcfelt 347.

Målgruppenote (RDA 7.7)

Note om aldersgrense registreres i marcfelt 521. I tillegg er det registrert noter om aldersgrensekoding fra PEGI-systemet for angivelse av aldersgrense, «PEGI 12» i marcfelt 500. Denne var angitt i publikasjonen.

Note om systemkrav (RDA 3.20)

Opplysninger om spillplattform registreres i marcfelt 538. Best practice-dokumentet angir at navnet på spillplattformen i tillegg angis i marcfelt 753.

Autoriserte søkeinnganger på ansvarshavende (RDA 11.2 og 11.13)

Foretrukket navn på ansvarshavende registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 710. Foretrukket navn autoriseres mot BARE.