008 – Løpende ressurser

Oppdatert: 2020-06-04

008/18-34 – Løpende ressurser

008/18 Periodisitet

Aktuelle koder

# – Periodisitet kan ikke bestemmes
a – Årlig
b – Annenhver måned (6-8 ganger pr. år)
c – To ganger pr. uke
d – Daglig (4-7 ganger pr. uke)
e – Annenhver uke
f – To ganger pr. år
g – Annethvert år
h – Hvert tredje år
i – Tre ganger pr. uke
j – Tre ganger pr. måned
k – Oppdateres kontinuerlig
m – Månedlig (9-12 ganger pr. år)
q – Kvartalsvis
s – To ganger pr. måned
t – Tre ganger pr. år
u – Ukjent periodisitet
w – Ukentlig
z – Annen periodisitet
| – Ingen forsøk på å kode

008/19 – Regularitet

Koden baseres på informasjonen i 310.

Aktuelle koder

n – Normalisert uregelmessig (f.eks. Månedlig, unntatt juli og august)
r – Regelmessig
u – Ikke kjent (Når denne er brukt, skal også posisjon 18 være «u».)
x – Fullstendig uregelmessig
| – Ingen forsøk på å kode

008/20 – Udefinert

Bruk koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/21 – Type løpende ressurs

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
d – Oppdaterende database
l – Oppdaterende løsbladspublikasjon
m – Monografiserie
n – Avis
p – Tidsskrift
w – Oppdaterende nettsted
| – Ingen forsøk på å kode

008/22 – Materialform på originalutgave

Kode som indikerer opprinnelig form av reproduksjoner.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
e – Avisformat
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk
| – Ingen forsøk på å kode

008/23 – Materialform

Trykte løpende ressurser skal ha # (blank). Elektroniske løpende ressurser skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk
| – Ingen forsøk på å kode

008/24 – Verkets innhold som helhet

Ett-tegns kode som kan brukes hvis publikasjonen som helhet har en spesiell type innhold.

Aktuelle koder

# – Ikke spesifisert
a – Sammendrag
b – Bibliografier
c – Kataloger
d – Ordbøker
e – Konversasjonsleksika
f – Håndbøker
g – Juridiske artikler
h – Biografier
i – Registre
k – Diskografier
l – Lover og forskrifter
m – Akademiske avhandlinger
n – Oversiktsverker
o – Anmeldelser
p – Programmerte tekster
q – Filmografier
r – Adressebøker
s – Statistikker
t – Tekniske rapporter
u – Standarder
v – Dommer og kommentarer
w – Domssamlinger og sammendrag av rettspraksis
y – Årbøker
z – Traktater
5 – Kalendre
6 – Tegneserier
| – Ingen forsøk på å kode

Årbøker er: Referansepublikasjoner utgitt årlig eller sjeldnere som inneholder artikler som oppsummerer resultater eller hendelser i et spesielt år innen en spesifikk disiplin eller virkeområde. Årlige rapporter som er administrative oversikter over en organisasjon blir ikke kodet som årbøker.

Eksempel på årbok:

008/24             y
008/25-27        ####
022 ## $$a 0806-5632
245 00 $$a Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel … $$c utgitt for Universitetet i Oslo ; beregnet ved Institutt for teoretisk astrofysikk

008/25-27– Innhold

Ett-tegns koder som angir at ressursen har spesielle typer innhold. Generelt benyttes en gitt kode bare hvis en vesentlig del av ressursen består av den aktuelle typen. Inntil tre koder kan registreres. Hvis bare én kode registreres, skal de to resterende stå blanke (#).

Aktuelle koder

# – Ikke spesifisert
a – Sammendrag
b – Bibliografier
c – Kataloger
d – Ordbøker
e – Konversasjonsleksika
f – Håndbøker
g – Juridiske artikler
h – Biografier
i – Registre
k – Diskografier
l – Lover og forskrifter
m – Akademiske avhandlinger
n – Oversiktsverker
o – Anmeldelser
p – Programmerte tekster
q – Filmografier
r – Adressebøker
s – Statistikker
t – Tekniske rapporter
u – Standarder
v – Dommer og kommentarer
w – Domssamlinger og sammendrag av rettspraksis
y – Årbøker
z – Traktater
5 – Kalendre
6 – Tegneserier
| – Ingen forsøk på å kode

008/28 – Offentlig publikasjon

Her registreres en kode som angir om ressursen er en offentlig publikasjon. Det finnes mange spesifikke koder, og bruken av disse på norsk materiale er under utredning.

Bruk koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Konferanse

0 – ikke en konferansepublikasjon. Hvis publikasjonen er en konferansepublikasjon, brukes koden: 1.

008/30-32 – Udefinert

Både # (blank) og | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33 – Tittelens originale alfabet eller skriftsystem

Ett-tegns kode som brukes for å angi hva som er originalt alfabet eller skriftsystem brukt på tittelen som er kilde for nøkkeltittelen (felt 222). Hvis man ikke ønsker spesifisere, brukes | – Ingen forsøk på å kode.

Aktuelle koder

# – Ikke angitt/har ikke nøkkeltittel
a – Grunnleggende latinsk alfabet
Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet og ikke benytter diakritiske tegn eller spesielle bokstaver. Språk som inngår i denne gruppen er baskisk, engelsk, latin, walisisk og mange språk i det sentrale og sørlige Afrika.
b – Utvidet latinsk alfabet
Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet, supplert med diakritiske tegn eller spesielle bokstaver. De fleste vest-europeiske språk, med engelsk som hovedunntak, inngår i denne gruppen.
c – Kyrillisk alfabet
d – Japanske tegn
e – Kinesiske tegn
f – Arabisk alfabet
g – Gresk alfabet
h – Hebraisk alfabet
i – Thai
j – Devanagari
k – Koreansk alfabet
l – Tamil
u – Ukjent
z – Andre alfabeter eller skriftsystemer
| – Ingen forsøk på å kode

008/34 – Innførselspraksis

BIBSYS-konsortiet bruker koden 0 = Endring i tittel eller korporasjon hvis denne er en del av standardtittelen medfører ny katalogpost, med unntak av integrerende ressurser som skal ha koden 2.

Aktuelle koder

0 – Suksessiv innførsel
Det lages ny bibliografisk post ved hver tittelendring

(1 – Nyeste innførsel
Katalogisert under siste tittel. Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet.)

2 – Integrerende innførsel
Katalogisert under siste tittel, og/eller ansvarlig person eller korporasjon. Brukes for integrerende ressurser.

 | – Ingen forsøk på å kode