Når skal man registrere termer fra RDA Registry?

 

2022-01-20

Når skal man registrere termer fra RDA Registry?

Strukturert og ustrukturert beskrivelse

I RDA skiller man mellom ulike former for beskrivelse: Ustrukturert, Strukturert, Identifikator og URI. En ustrukturert beskrivelse vil typisk være en notetekst, mens en strukturert beskrivelse betyr at vi registrerer informasjonen på en mer standardisert måte, f.eks. ved å velge en term fra en liste. I noen tilfeller kan det være aktuelt å registrere en identifikator eller en URI, og det er ofte mulig å registrere en kombinasjon av en strukturert beskrivelse og en identifikator.

RDA Registry

RDA vil ofte gi en anvisning om hva slags beskrivelse som kan velges for de enkelte informasjonselementene, og inneholder en mengde med ulike lister. Her er et eksempel:

3.16.2.3 Registrering av type opptak

Bruk et av begrepene fra den følgende listen for å registrere typen opptak:

analog
digital

EKSEMPEL

Digital
En type opptak for lyd som er kodet digitalt på en lydplate

Hvis ingen av begrepene fra listen er relevante eller tilstrekkelig presise, kan du bruke et annet kortfattet begrep for å angi typen opptak.

Alle lister som presenteres i RDA toolkit på denne måten, er registrert som kontrollerte vokabularer i RDA Registry, hvor hvert begrep er registrert med en identifikator, med termer på ulike språk og ikke minst en definisjon. Det at det finnes en definisjon, gjør at vi kan sikre en ensartet bruk av termen. I noen tilfeller kan selve termen være tvetydig og da vil det alltid være definisjonen som er bestemmende.

Å bruke en term fra RDA Registry innebærer altså at vi foretar en strukturert beskrivelse. I enkelte tilfeller, f.eks. i marcfeltene 336, 337 og 338 har vi allerede etablert en praksis med å registrere URI for begrepet i delfelt $0, og vi anbefaler samme praksis i alle tilfeller hvor begreper fra RDA Registry brukes.

Oversikten over vokabularene i RDA Registry finner du her: https://bibliotekutvikling.no/kunnskapsorganisering/kunnskapsorganisering/katalogiseringsregler/rda-registry/

Ikke bruk vokabularene som ligger her: https://www.rdaregistry.info/termList/ . Disse er ikke oppdaterte og korrekte.

I hvilke MARC-felt er termer fra RDA Registry aktuelt?

Det er ikke alltid så enkelt å vite i hvilke MARC-felt en bør bruke termer fra RDA Registry og i hvilke MARC-felt en kan bruke andre hensiktsmessige termer.

Som en grunnregel kan vi si at vi bruker en ustrukturert beskrivelse i deskriptive felt, mens RDA Registry-termer er mest aktuelt i mer spesifikke felt hvor det er viktig å bruke bestemte termer eller koder. Vi kan kanskje tenke at de deskriptive feltene skal være menneskelesbare, mens de spesifikke feltene først og fremst skal kunne behandles av maskiner. Et typisk eksempel på dette er at man kan bruke en ustrukturert beskrivelse i MARC-felt 300 $a (RDA 3.4) mens vi bruker spesifikke termer fra RDA Registry i MARC-felt 338 (RDA 3.3.).

Eksempel:

300 ## $a 1 videoplate (DVD)
338 ## $$a videodisk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1060 $$2 rdact

Mapping mellom RDA og MARC

Hvis man lurer på hvor i RDA Toolkit man finner beskrivelse av det som skal registreres i et bestemt MARC-felt eller omvendt, kan mappingtabellene være til hjelp. Disse ligger i Verktøyfanen i RDA Toolkit:

Fra tabellen MARC Bibliographic to RDA Mapping, vil man f.eks. se at det vi registrerer i 338-feltet er beskrevet i RDA 3.3:

og hvis man så åpner RDA 3.3, ser man at RDA presenterer en liste med termer, noe som igjen indikerer at det finnes et ferdig vokabular i RDA Registry som bør brukes.

Hjelp til korrekt registrering

Selv om mappingtabellene kan gi oss en god indikasjon på hvilket MARC-felt som skal brukes til metadataelementer beskrevet i RDA Toolkit, så er det fortsatt fornuftig å bruke MARC 21 Format for Bibliographic Data som kilde for hvordan MARC-feltene skal brukes.  Også her vil man finne informasjon som indikerer at et vokabular fra RDA Registry bør brukes:

338 ## $a audio disc $2 rdacarrier

Ikke bland verdier fra et RDA Registry-vokabular med frie termer

En ting å bemerke er at vi ikke kan kombinere en verdi fra et RDA Registry-vokabular med et annet metdataelement i samme marcfelt.

Eksempel:

Ved registrering av en vinylplate (LP), skal både avspillingshastighet og type opptak registreres i MARC-felt 344, men de kan ikke kombineres i samme MARC-felt fordi det ene elementet (type opptak) inngår i et RDA Registry-vokabular (RDA 3.16.2), mens avspillingshastigheten ikke gjør det (RDA 3.16.4.3).

Det blir derfor feil å registrere metadataene i samme felt på denne måten:

344 ## $a analog $c 33 1/3 r/min $2 rdatr

(fordi 33 1/3 r/min ikke er en verdi i vokabularet “rdatr”)

Vi må derfor registrere to ulike forekomster av 344, slik:

344 ## $a analog $0 http://www.rdaregistry.info/termList/typeRec/1001 $2 rdatr
344 ## $c 33 1/3 r/min

Ser vi på RDA 3.16.4.3 ser vi at her er det ikke noen liste over termer som kan velges. Det betyr at det ikke finnes noe vokabular for avspillingshastighet i RDA Registry. Den andre forekomsten av 344 får derfor ingen kildekode i $2.