76X-78X – Lenker/Relasjoner

Oppdatert: 2022-06-29

76X-78X Lenker/Relasjoner

Kapitler i Toolkit:. RDA 24-27

Feltene benyttes for å registrere informasjon om lenker (relasjoner) mellom forskjellige dokumenter som er katalogisert hver for seg som separate MARC-poster. Innholdet til 76X-78X hentes uendret fra de autoriserte søkeinngangene i postene det lenkes til. Det er ikke nødvendig å omkatalogisere kildepostene hvis disse ikke følger RDA. Lenkefeltene brukes for løpende ressurser for å angi bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser og skal ikke brukes på monografier. Et unntak er MARC-felt 773 som brukes til å lenke til vertsdokumentet for I-analytter, uavhengig av om vertsdokumentet er monografisk eller periodisk. Et annet unntak er at Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Bokbasen registrerer 780/785 for monografier for å angi leserekkefølge for bøker som inngår i en ikke navngitt serie. Nasjonalbibliotekets bruk av 780/785 skal ikke slettes.

Delfeltene er felles for alle feltene i spennet 76X-78X, og presenteres derfor samlet (unntak i skarpe klammer):

Aktuelle delfelt

$a – Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er registrert i 100, 110 eller 111.

$d – Sted, forlag og dato (år) for utgivelse

$g – Relaterte deler (R)

Når lenken gjelder en spesiell del av det relaterte objektet, f.eks. et bestemt hefte eller en bestemt årgang

$i – Relasjonsbetegnelse (R)

Relasjonsbetegnelse fra RDA bilag J når man lager relasjon mellom verk, uttrykk, manifestasjoner eller eksemplarer. Brukes ikke for løpende ressurser (780/785). Brukes heller ikke når relasjonen implisitt framgår av andreindikator, f.eks. 770 andreindikator=# (supplement). Andreindikator=8 (ingen fortekst skal generes) registreres alltid når marcdelfelt $i er registrert for å angi relasjon.

$k – Serieangivelse (R)

Seriangivelse fra vertspostens 490- eller 8XX-felt, registreres hvis det finnes på vertsposten eller hvis
vertsdokumentet er en løpende ressurs, og det vurderes hensiktsmessig å registrere ressursens tittel.

$s – Standardtittel

Standardtittel når denne finnes i delfelt 240 i posten det skal lenkes til.

$t – Tittel

Tittelinformasjon fra delfelt $a, $f, $g, $k, $n og $p i feltene 130 og 245 i posten det skal lenkes til. Tittelinformasjon fra delfelt $b kan tas med i $t med korrekt ISBD-tegnsetting hvis tittelen i $a ikke er pregnant eller undertittelen gir bedre informasjon om dokumentet.

$w – Lokalt systems identifikasjonsnummer (R)

Alma Network MMS ID for posten det skal lenkes til. (RDA 24.4.1)

$x – ISSN

ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21. (Avvik fra RDA 24.4.1)

$z – ISBN (R)

[Alle felter unntatt 760, 762 og 777] (Avvik fra RDA 24.4.1)

760 Hovedserie (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en underserie og skal lage lenke til overordnet serie registrert som egen post.

Beskrivelsen av overordnet serie legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Overordnet serie
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden … $$c Correctional Service of Norway Staff Academy
760 0# $$t KRUS-rapport (trykt) $$x 0803-9402 $$w 999201754734702201

762 Underserie (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en overordnet serie og skal lage lenke til underserie registrert som egen post.

Beskrivelsen av underserien legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Underserie
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a KRUS-rapport (trykt)
245 10 $$a KRUS-rapport
762 0# $$t Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden … $$x 1894-7565 $$w 991421653524702201

765 Originalspråkutgave (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven på originalspråket.

Beskrivelsen av utgaven på originalspråket legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Oversettelse av
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Genobulletin
765 0# $$t Buskap (online) $$x 1894-5309 $$w 991212002804702201

767 Oversatt utgave (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til en utgave i oversettelse.

Beskrivelsen av utgaven i oversettelse legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Oversatt som
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Buskap (online)
245 10 $$a Buskap :$$b fagbladet for norske storfebønder
767 0# $$t Genobulletin $$x 1891-5221 $$w 999920906391502201

770 Supplement (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement som er registrert som egen post.

Beskrivelsen av supplementet legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Supplement
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Bruktnytt :$$b BN : fagblad for transport og anlegg
770 1# $$t Anleggsregisteret $$x 0809-9901 $$w 999012731204702201

772 Hoveddokument (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til hoveddokumentet.

Beskrivelsen av hoveddokumentet legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Supplement til
0 – Overordnet post
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

245 00 $$a Anleggsregisteret :$$b AR : fagbladet for anlegg
772 1# $$a Bruktnytt $$x 0809-9898 $$w 998521081504702201

773 Vertsdokument (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en komponent som utgjør en del av et større dokument (vertsdokument).

En komponent kan være et kapittel i en monografi, en artikkel i et periodikum, en arie i et partitur etc.

Ved katalogisering av en I-analytt, legges beskrivelsen av vertsdokumentet i dette feltet.

Ved katalogisering av flerbindsverk som ble påbegynt i BIBSYS Blå, kan 773 med andreindikator 8 brukes.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – I
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

100 1# $$a Østby, Leif $$d 1906-1998 $$0 (NO-TrBIB)90080830
245 10 $$a Edvard Munch slik samtiden så ham $$c Leif Østby
773 0# $$t Kunst og kultur (trykt). $$g 46(1963) $$x 0023-5415 $$w 998810292624702201

775 Andre utgaver (R)

Feltet benyttes når man skal lage lenke til andre, sideordnede utgaver av dokumentet som katalogiseres.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Andre utgaver
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Ferd (Trondheim)
245 10 $$a Ferd :$$b opplev Trøndelag – Norges historiske hjerte
775 0# $$t Reise $$w 999920843290902201
775 0# $$t Journey $$w 999920631275702201

245 00 $$a Reise :$$b entdecke Trøndelag – Norwegens historisches hertz
775 0# $$t Ferd (Trondheim) $$w 999920843292302201
775 0# $$t Journey $$w 999920631275702201

245 00 $$a Journey :$$b explore Trøndelag in the heart of Norway’s history
775 0# $$t Ferd (Trondheim) $$w 999920843292302201
775 0# $$t Reise $$w 999920843290902201

776 Andre materialvarianter (R)

Feltet benyttes for å beskrive andre materialvarianter av dokumentet som katalogiseres.

Feltet benyttes ikke i BIBSYS-konsortiet, med unntak av Nasjonalbiblioteket som bruker feltet for løpende ressurser. Feltet slettes i importerte poster og ved revisjon av eldre, migrerte poster såfremt Nasjonalbiblioteket ikke er på posten. Grunnen til dette er at E-ressurser primært registreres i Community Zone, mens de fysiske ressursene ligger i NZ, og at E-ressurser ofte heller ikke registreres i Alma, men aktiveres fra CDI.

Beskrivelsen av dokumentet i annen materialvariant, som det skal lenkes til, legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Finnes også som
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempel

130 0# $$a Theofilos (trykt)
245 10 $$a Theofilos
776 0# $$t Theofilos (online) $$x 2703-7037 $$w 999921043592602201

130 0# $$a Theofilos (online)
245 10 $$a Theofilos
776 0# $$t Theofilos (trykt) $$x 1893-7969 $$w 990938563774702201

777 Utgitt sammen med (R)

Feltet benyttes når man skal lage lenke til et dokument som er utgitt sammen med det dokumentet som beskrives.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Inneholder også
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

130 0# $$a Norsk sjakkblad (Oslo : 1975-)
245 10 $$a Norsk sjakkblad :$$b medlemsblad for Norges sjakkforbund
777 0# $$t Førsteraden (trykt) $$g 1999, nr. 5-2003, nr. 5/6 $$x 0808-7822 $$w 998222159184702201

130 0# $$a Førsteraden (trykt)
245 10 $$a Førsteraden :$$b barnas eget sjakkblad : Ungdommens sjakkforbunds medlemsblad
777 0# $$t Norsk sjakkblad (Oslo : 1975-) $$g 1999, nr. 5-2003, nr. 5/6 $$x 0332-9771 $$w 998320477674702201

780 Fortsettelse av (R)

Feltet benyttes for å beskrive forgjengere til dokumentet som katalogiseres. Tidligere utgaver og foregående enhet i en rekke, er eksempler på forgjengere.

Beskrivelsen av forgjengeren legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

0 – Fortsettelse av
1 – Delvis fortsettelse av
2 – Avløser
3 – Avløser delvis
4 – Sammenslåing av … og …
5 – Har tatt opp
6 – Har delvis tatt opp
7 – Utskilt fra

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

Fortsettelse av
245 00 $$a Maritime impact gas carrier $$c DNV GL
780 00 $$t Gas carrier update $$g 2018 $$w 999921044982702201

Delvis fortsettelse av
245 00 $$a Studieoversikten … :$$b sortert etter lærested $$c Samordna opptak
780 01 $$t Søkerhandboka (online) $$g 2013 $$w 990002526034702201

110 2# $$a Cermaq Group $$0 (NO-TrBIB)1560455414387
245 10 $$a Sustainability report … $$c Cermaq
780 01 $$a Cermaq $$s Annual report (online) $$g 2014 $$w 999920815053102201

110 2# $$a Cermaq Group $$0 (NO-TrBIB)1560455414387
245 10 $$a Annual report for the year ended … $$c Cermaq
780 01 $$a Cermaq $$s Annual report (online) $$g 2014 $$w 999920815053102201

Sammenslåing av … og …
110 2# $$a AOF Østfold $$0 (NO-TrBIB)1007264
245 10 $$a Årsrapport … $$c AOF Østfold
580 ## $$a Sammenslåing av: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 ; og: AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013
780 14 $$a AOF Fredrikstad – Moss. $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 990611963474702201
780 14 $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 990416703374702201

Har tatt opp
110 2# $$a Hålogaland kraft $$0 (NO-TrBIB)99062965
240 10 $$a Årsberetning (online)
245 10 $$a Årsberetning … $$c Hålogland kraft AS
780 05 $$a Evenes kraftforsyning $$t Årsberetning og årsregnskap … $$g 2016 $$w 999920847558302201

Har delvis tatt opp
245 00 $$a Menighetsblad for Tjeldsund, Skånland, Tovik og Astafjord
780 06 $$t Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund $$g Årg. 55, 4(2018) $$w 990706296844702201

Utskilt fra
130 0# $$a CF-bladet (Oslo)
245 00 $$a CF-bladet $$c Norsk forening for cystisk fibrose
780 07 $$t CF-bladet (Uppsala) $$g 2006, 4 $$x 1100-553X $$w 998902395844702201

Fortsettelse av [leserekkefølge – brukt av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen]
100 1# $$a Dahl, Arne $$d 1963- $$0 (NO-TrBIB)2114167 $$4 aut
245 10 $$a Innland
780 00 $$t Utmarker

785 Fortsettes i (R)

Feltet benyttes for å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres. Senere utgaver, og etterfølgende enhet i en rekke er eksempler på etterfølgere.

Beskrivelsen av etterfølgeren legges i dette feltet.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

0 – Fortsettes i
1 – Fortsettes delvis i
2 – Avløst av
3 – Delvis avløst av
4 – Gått inn i
5 – Delvis gått inn i
6 – Delt i …, og: …
7 – Slått sammen med …, til …
8 – Endret tilbake til

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

Fortsettes i
245 00 $$a Gas carrier update $$c DNV GL
785 00 $$t Maritime impact gas carrier $$g 2019 $$w 999921044982702201

Fortsettes delvis i
130 0# $$a Søkerhandboka (online)
245 10 $$a Søkerhandboka … :$$b søknad om opptak til statlige og private høgskoler, universiteter og vitenskapelige høgskoler
785 01 $$t Studieoversikten $$g 2014 $$w 999920847558502201

130 0# CF-bladet (Uppsala)
245 10 $$a CF-bladet :$$b medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för cystisk fibros
785 01 $$t CF-bladet (Oslo) $$g 2007, 1 $$x 1504-8578 $$w 990707529234702201

Gått inn i
110 2# $$a Evenes kraftforsyning $$0 (NO-TrBIB)90964733
245 10 $$a Årsberetning og årsregnskap … $$c Evenes kraftforsyning AS
785 04 $$a Hålogaland kraft $$s Årsberetning (online) $$g 2017 $$w 999920902265902201

Delvis gått inn i
245 00 $$a Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund
785 05 $$t Menighetsblad for Tjeldsund, Skånland, Tovik og Astafjord $$g Påsken 2019 $w 999920895493802201

Slått sammen med …, til …
110 2# $$a AOF Fredrikstad – Moss $$0 (NO-TrBIB)6080018
245 10 $$a Årsmelding … $$c AOF Fredrikstad – Moss
580 ## $a Slått sammen med: AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014
785 17 $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$t Årsmelding … $$g 2013 $$w 9904167033747021
785 17 $$a AOF Østfold $$t Årsrapport … $$g 2014 $$w 991516875014702201

110 2# $$a AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold $$0 (NO-TrBIB)4081328
245 10 $$a Årsmelding … $$c AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
580 ## $$a Slått sammen med: AOF Fredrikstad – Moss. Årsmelding …, 2013 til: AOF Østfold. Årsrapport …, 2014
785 17 $$a AOF Fredrikstad – Moss $$t Årsmelding $$g 2013 $$w 990611963474702201
785 17 $$a AOF Østfold $$t Årsrapport $$g 2014 $$w 991516875014702201

Delt i …; og …
110 2# $$a Cermaq $$0 (NO-TrBIB)1067120
240 10 $$a Annual report (online)
245 10 $$a Annual report … $$c Cermaq
580 ## $$a Delt i: Cermaq Group. Sustainability report …, 2015 og: Cermaq Group. Annual report for the year ended …, 2015
785 16 $$a Cermaq Group $$t Sustainability report … $$g 2015 $$w 999920918484802201
785 16 $$a Cermaq Group $$t Annual report for the year ended … $$g 2015 $$w 999920940593402201

Fortsettes i [leserekkefølge – brukt av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen]
100 1# $$a Dahl, Arne $$d 1963- $$0 (NO-TrBIB)2114167 $$4 aut
245 10 $$a Utmarker
785 00 $$t Innland

787 Ikke-spesifisert relasjon (R)

Feltet benyttes når man ønsker å vise relasjoner mellom dokumenter som ikke dekkes av de andre lenkefeltene.

Indikatorer

Førsteindikator: Utskriftsinformasjon

0 – Feltet skrives ut som note
1 – Feltet skrives ikke ut som note

Andreindikator: Fortekst i noten

# – Relatert dokument
8 – Ingen fortekst skal genereres

Aktuelle delfelt

Se beskrivelse øverst på siden.

Eksempler

130 0# $$a Asfalt (Stavanger)
245 10 $$a Asfalt :$$b Stavanger og Sandnes
787 0# $$t Gatemagasinet asfalt $$x 2703-6839 $$w 999921020284002201

245 00 $$a Gatemagasinet asfalt
787 0# $$t Asfalt (Stavanger) $$x 1891-4055 $$w 990923762314702201