Verk revidert av agenter som ikke er de opprinnelige opphavspersonene

2022-06-29

Verk revidert av agenter som ikke er de opprinnelige opphavspersonene. Importpost.

LDR      01631cam#a2200373#c#4500
001      999921548276002201
005      20220629093431.0
007      ta
008      210524t20212021enk####|#|||||00|#0#eng|c
015 ## $$a GBC185698 $$2 bnb
016 7# $$a 020207591 $$2 Uk
020 ## $$a 9780199594016 $$q heftet
035 ## $$a (Uk)020207591
040 ## $$a StDuBDS $$c StDuBDS $$d NO-TrBIB $$b nob $$e rda
082 04 $$a 344.046 $$2 23 $$q StDuBDS
084 ## $$a L 759.6 $$2 utklklass $$q NoOU
100 10 $$a Boyle, Alan E. $$0 (NO-TrBIB)90640625 $$4 aut
240 10 $$a International law and the environment $$f 2021
245 10 $$a Birnie, Boyle & Redgwell’s international law and the environment $$c Alan Boyle, Catherine Redgwell
246 3# $$a Birnie, Boyle and Redgwell’s international law and the environment
246 30 $$a International law and the environment
250 ## $$a Fourth edition 
264 #1 $$a Oxford $$b Oxford University Press $$c [2021]
264 #4 $$c © 2021
300 ## $$a XXXVIII, 866 sider $$c 25 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
500 ## $$a $$a Forrige utgave med ansvarsangivelse:  “… by Patricia Birnie, Alan Boyle, Catherine Redgwell”, 2009
650 #7 $$a internasjonal miljørett $$0 (NoOU)UJUR885 $$2 noubojur
650 #0 $$a Environmental law, International
700 1# $$a Redgwell, Catherine $$0 (NO-TrBIB)90984521 $$4 aut
700 1# $$a Birnie, Patricia W. $$0 (NO-TrBIB)90173135 $$4 att
700 1#  $$a Birnie, Patricia W. $$0 (NO-TrBIB)90173135 $$t International law and the environment $$f 2021

Kommentar
Om posten

Posten er importert fra BNB (Prepublication level) og redigert i henhold til veiledningen «Import fra eksterne kilder». Nummer og koder i marcfeltene 01X-088, er beholdt i posten.

Om innholdet

Boka er fjerde utgave av et verk første gang utgitt i 1992 av forfatterne Patricia W. Birnie og Alan E. Boyle. Andre utgave utkom i 2002, med de samme forfatterne. Tredje utgave kom i 2009. Da var en tredje forfatter, Catherine Redgwell, kommet til. Ved utgivelsen av fjerde utgave er Patricia W. Birnie død. Tittelen på boka er endret til Birnie, Boyle & Redgwell’s international law and the environment, og det er Boyle og Redgwell som er oppgitt som forfattere.

Boka presenteres som et uttrykk av det tidligere eksisterende verket, og om bearbeidelser og revisjoner sier RDA 6.27.1.5 at et tilpasset og revidert verk, i slike tilfeller kan betraktes som et nytt uttrykk av det eksisterende verket selv om agenten(e) som har revidert verket ikke er den eller de opprinnelige opphavspersonene.

Hvis, derimot, en bearbeidelse eller revisjon av et eksisterende verk i betydelig grad endrer originalverkets særpreg eller innhold, behandles bearbeidelsen eller revisjonen som et nytt verk. Vi vurderer ikke dette som en revisjon som endrer originalverkets særpreg og innhold.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Deweyklassifikasjon

Klassifikasjon som registreres i 082- og 083-feltene skal alltid inneholde informasjon om hvilken Dewey-utgave som er brukt ($2) og ha kodet for hvilket bibliotek som har gitt klassifikasjonen ($q).

Annen klassifikasjon

For klassifikasjon som registreres i 084-feltet skal det alltid angis kode for vokabular i delfelt $2. Kode for hvilket bibliotek som har gitt klassifikasjonen, registreres i delfelt $q.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende

For et samarbeidsverk hvor to eller flere agenter er ansvarlige for å skape verket (RDA 6.27.1.3), registreres første opphavsperson (når det er en person) i marcfelt 100. Andre ansvarshavende personer får autorisert søkeinngang i 700. I dette tilfellet registrerer vi også en autorisert søkeinngang for den opprinnelige opphavspersonen.

Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Foretrukket tittel er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk. Tittelen som registreres i marcfelt 240, delfelt $a er verkets tittel, og når verket bare representeres som et uttrykk av det tidligere eksisterende verket, følger vi instruksjonene i RDA 6.27.1. Det betyr at vi registrerer verkstittelen (International law and the environment) i 240-feltet selv om det nye uttrykket er utgitt med tittelen Birnie, Boyle & Redgwell’s international law and the environment.

Når det forekommer mer enn ett uttrykk av et verk, må det registreres ett eller flere skillende element for uttrykk.  Nye, reviderte utgaver, skiller vi vanligvis ved hjelp av uttrykkets år, som registreres i delfelt $f.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). I marcfelt 245 $a-$b gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2) og annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) knyttet til hovedtittel.

Tittelvarianter

Tittelvarianter som har betydning for identifisering (RDA 2.3.6.3), kan registreres i marcfelt 246.

Utgavebetegnelse (RDA 2.5.1.4)

Når opplysning om utgave finnes i boka, gjengis den i marcfelt 250 slik den forekommer i informasjonskilden. 

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for copyright (2.11.) er ikke obligatorisk, men anbefales registrert når det avviker fra tidspunkt for utgivelse, eller når tidspunkt for utgivelse ikke finnes i ressursen. Tidspunkt for copyright registreres med symbolet © foran tidspunktet. Når det både registreres et tidspunkt for utgivelse og et tidspunkt for copyright, får 008/06 verdien «t». Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og tidspunkt for copyright i 008/11-14.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om utgaveangivelse

En note som gir informasjon knyttet til utgaveangivelse (RDA 2.17.4) registreres i marcfelt 500.

Autorisert søkeinngang på det manifesterte uttrykket (RDA 6.27.1.5)

Autorisert søkeinngang for et verk som presenteres som et uttrykk av et tidligere eksisterende verk, registreres etter instruksjonene i RDA 6.2.7.1. Det betyr at den autoriserte søkeinngangen i et samarbeidsverk som dette, utformes ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen med hovedansvar for verket (I dette tilfellet vil det være den opprinnelige opphavspersonen), kombinert med foretrukket tittel og skillende element for uttrykket fra marcfelt 240.