4XX-5XX – Henvisninger – Autoriteter

Oppdatert: 2020-05-04

4XX – Se-henvisninger

400 Se-henvisning – Personnavn

Det registreres variantformer av personnavn eller familienavn som ikke er registrert i 100-feltet. Variantformer av personnavn eller familienavn lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre variantformer lages etter behov.

Alternative søkeinnganger for verk eller uttrykk lages etter RDA 6.27.4. I tillegg finnes det egne regler for utforming av alternative søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28.4), juridiske verk og uttrykk (RDA 6.29.3), religiøse verk og uttrykk (RDA 6.30.5) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31.3).

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

Navnedel:

$a – Personnavn eller familienavn. Her registreres den navneformen personen eller familien er kjent under. (RDA 9.2.3, RDA 10.2.3)

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn. (RDA 9.2.3.)

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv. (R) (RDA 9.2.3)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (RDA 9.3)

$q – Mer fullstendig form av navnet enn det som ligger i delfelt $a. (RDA 9.5)

Titteldel:

$k – Form (R) (RDA 6.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$m – Besetning (spesielt for musikkverk) (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$o – Arrangement (spesielt for musikkverk) (RDA 6.12)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$r – Toneart (spesielt for musikkverk) (RDA 6.17)

$s – Versjon (R) (RDA 6.12)

$t – Tittel (RDA 6.2.2)

 

Eksempler

Alternativ søkeinngang person

100 1# $$a Damgaard, Niels
400 1# $$a Damgård, Niels

100 1# $$a Murakami, Haruki
400 1# $$a 村上, 春樹

Alternativ søkeinngang for verk

100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$t Gengangere
400 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$t Gjengangere

410 Se-henvisning – Korporasjonsnavn

Det registreres variantformer av korporasjonsnavn som ikke er registrert i 110-feltet. Variantformer av korporasjonsnavn lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre variantformer lages etter behov.

Alternative søkeinnganger for verk eller uttrykk lages etter RDA 6.27.4. I tillegg finnes det egne regler for utforming av alternative søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28.4), juridiske verk og uttrykk (RDA 6.29.3), religiøse verk og uttrykk (RDA 6.30.5) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31.3).

 

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Inventert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

Navnedel:

$a – Korporasjonens navn. Her registreres den navneformen korporasjonen er kjent under. (RDA 11.2.3)

$b – Underavdeling. (R) (RDA 11.2.3.7)

$c – Sted. Her registreres sted som forbindes med korporasjon (R) (RDA 11.3)

Navne- og titteldel:

$d – Dato for møte (eller undertegnelse av traktat) (R) (RDA 11.4)

$n – Nummer for møtet (R) (RDA 11.6)

Titteldel:

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.3.5)

$t – Tittel (RDA 6.2.3)

Eksempler

Alternativ søkeinngang korporasjon

110 2# $$a Statens arbeidsmiljøinstitutt
410 2# $$a Arbeidsmiljøinsituttet
410 2# $$a National Institute of Occupational Health (Norge)
410 2# $$a NIOH
410 2# $$a STAMI

110 1# $$a Norge $$b Fylkesmannen i Aust-Agder $$b Seksjon jord
410 1# $$a Norge $$b Fylkesmannen i Aust-Agder $$b Landbruksavdelingen $$b Seksjon jord

411 Se-henvisning – Konferanse-, møte-, utstillingsnavn

Det registreres variantformer av konferanse-, møte- eller utstillingsnavn som ikke er registrert i 111-feltet. Variantformer av konferanse-, møte- eller utstillingsnavn lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre variantformer lages etter behov.

Alternative søkeinnganger for verk eller uttrykk lages etter RDA 6.27.4. I tillegg finnes det egne regler for utforming av alternative søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28.4), juridiske verk og uttrykk (RDA 6.29.3), religiøse verk og uttrykk (RDA 6.30.5) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31.3).

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Inventert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

Navnedel:

$a – Konferanse-, møte- eller ustillingsnavn. Her registreres den navneformen konferansen, møtet eller utstillingen er kjent under. (RDA 11.2.3)

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet eller utstillingen ble holdt (R) (RDA 11.3)

Navne- og titteldel:

$d – Dato for møte (eller undertegnelse av traktat) (R) (RDA 11.4)

$n – Nummer for møtet (R) (RDA 11.6)

Titteldel:

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.3.5)

$t – Tittel (RDA 6.2.3)

Eksempler

Alternativ søkeinngang konferanse, møte, utstilling

110 2# $$a Nordic EUS (konferanse)
410 2# $$a Nordic Endoscopic Ultrasound (konferanse)

 

5XX – Se-også-henvisninger

Se-også-henvisninger viser mellom to autoriserte poster, når begge kan brukes i bibliografiske poster. For eksempel en korporasjon som skifter navn, eller en person som skriver både under virkelig navn og psevdonym.

Se-også-henvisninger registreres etter samme retningslinjer som navneformene i 1XX-feltet. I tillegg må det også legges inn en ID ($0) i 5XX. Denne ID’en finnes i 035 på den posten det henvises fra.

Eksempel

110 2# $$a Telemarkreiser
410 2# $$a Telemark reiser
510 2# $$a Visit Telemark $$0 (NO-TrBIB)1453736117005
678 ## $$a Gjelder til 2013

110 2# $$a Visit Telemark
510 2# $$a Telemarkreiser $$0 (NO-TrBIB)90697414
678 ## $$a Gjelder fra 2013

100 1# $$a Bjerke, André $$d 1918-1985
500 1# $$a Borge, Bernhard $$d 1918-1985 $$0 (NO-TrBIB)90109860

100 1# $$a Borge, Bernhard $$d 1918-1985
500 1# $$a Bjerke, André $$d 1918-1985 $$0 (NO-TrBIB)90060945