Musikktrykk

2022-08-18

Musikktrykk med korporasjon (musikkgruppe) som opphavsmann

LDR        01306ncm a2200289 c 4500
001        999921097594502201
005        20201130091457.0
007        qu
008        200505s2020####no#||l||#######||#|#nob|#
024 2#  $$a 9790261247580 $$q heftet
040 ##  $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
082 04  $$a 782.542 $$2 23/nor $$q NO-OsNB
084 ##  $$a T121 $$2 noterlyd
110 2#  $$a Knutsen & Ludvigsen (musikkgruppe) $$0 (NO-TrBIB)1018162 $$4 cmp $$4 lyr
240 00  $$a Godmorgen Norge
245 10  $$a Godmorgen Norge $$c Knutsen & Ludvigsen ; musikk og tekst: Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen ; arrangert for blandet kor SATB av Rune Ulset Furberg
264 #1  $$a [Stavanger] $$b Cantando musikkforlag $$c [2020]
300 ##  $$a 1 partitur (8 sider) $$c 30 cm
336 ##  $$a nedskrevet musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1010 $$2 rdaco
337 ##  $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ##  $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
348 ##  $$a partitur $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007 $$2 rdafnm
382 01  $$a Blandet kor $$2 emnmus
588 0#  $$a Tittel fra omslaget
700 1#  $$a Lorentzen, Gustav $$d 1947-2010 $$0 (NO-TrBIB)90803190 $$4 cmp $$4 lyr
700 1#  $$a Dolmen, Øystein $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90242602 $$4 cmp $$4 lyr
700 1#  $$a Furberg, Rune Ulset $$d 1982- $$0 (NO-TrBIB)1592544502084 $$4 arr
710 1#  $$a Knutsen & Ludvigsen (musikkgruppe) $$0 (NO-TrBIB)1018162 $$t Godmorgen Norge
913         $$a Musikk $$b NB
913         $$a Nornoter $$b NB

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For musikktrykk er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = c, LDR/07 = m, 007/00-01 = qu, 008/20 = [Format].

Format registreres i marcfelt 008/20. Verdien «l» betyr «score» og gjelder partiturer i sin alminnelighet. For andre typer musikktrykk, se lovlige verdier til pos. 20 her: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html

For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for musikktrykk, se: MARC 21 Bibl.

ISMN (RDA 2.15)

ISMN registreres i marcfelt 024 2# $a uten prefikset ISMN selv om det forekommer i kilden. Hvis selve nummeret begynner med «M» skal dette være med. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISMN registreres i marcfelt 024 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser. Hvis ISMN oppgitt i ressursen ikke er korrekt registreres det avvikende nummeret i $z.

Autorisert søkeinngang på korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1)

Registrering av korporasjon som opphavsmann (RDA 19.2.1.1.1, kategori e). NB! Det gjør ingen forskjell om en personlig forfatter er involvert. Så lenge en av betingelsene fra 19.2.1.1.1 er oppfylt ansees musikkgruppa å være opphavsmann.

Valg av foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2) registrert i marcfelt 110 som autorisert søkeinngang for musikkgruppa (RDA 11.13). Foretrukket navneform kvalifisert med type korporasjon (RDA 11.7.1.4). Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.14.2)

Foretrukket tittel for musikalske verk skal registreres i marcfelt 240 selv om den er identisk med manifestasjonens hovedtittel (245 $$a).

Sangen er arrangert for blandet kor, men siden det er populærmusikk registreres likevel ikke “arrangert” i 240 $$o, slik man gjør for arrangementer av kunstmusikk (se unntak i RDA 6.18.1.4).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4).

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde, men i dette tilfellet har ikke dokumentet noen tittelside. Omslaget er valgt som hovedkilde fordi denne er mest utfyllende (RDA 2.2.2.2). Note om hovedkilde er lagt i marcfelt 588.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator «1». Utgivelsessted (RDA 2.8.2), utgivers navn (2.8.4.2) og tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres.

Utgivers navn er gjengitt slik det forekommer i informasjonskilden. Utgivelsessted og utgivelsesår er ikke gjengitt i dokumentet og står derfor i skarpe klammer (RDA 2.2.4). Verdien i marcfelt 008/06 blir «s – Single known date/probable date». Tidspunkt for utgivelse registreres også i marcfelt 008/07-10.

Omfang (RDA 3.4.3)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i dokumentet. Angi antall enheter og et passende begrep for formatet for notert musikk fra listen i RDA 7.20.1.3.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Format for nedskrevet musikk (RDA 7.20)

Marcfelt 348 brukes til å registrere musikalsk eller fysisk format for innholdet i en ressurs som er presentert i form av nedskrevet musikk. Bruk en av termene fra vokabularet «rdafnm» i RDA. Oversikt over lovlige verdier i feltet finnes her: http://www.rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/.

“Partitur”(https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/formatNoteMus_rdafnm.pdf) skal brukes hvis musikktrykket inneholder hele musikkverket, uavhengig av antall utøvere. Hvis musikktrykket inneholder en del av, eller er en tilpasning/reduksjon av originalen, brukes en av de andre kodene i rdafnm.

Besetning (RDA 6.15)

Registreres i marcfelt 382. Brukes hovedsakelig for klassisk musikk, og for populærmusikk når anvendt besetning avviker vesentlig fra originalbesetningen, f.eks. musikk av The Beatles framført av symfoniorkester. Term som indikerer instrument/utøvere/stemmer er hentet fra Emneord for musikk.

Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2)

Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2) med korporasjon (11.13.1.1) registreres i marcfelt 710 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer korporasjonen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/ og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 18.4 og 9.19.1)

Andre ansvarshavende personer får autorisert søkeinngang i marcfelt 700 (RDA 9.19.1). Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.4) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.