Samling av verk av én agent med felles tittel

2021-09-30

Samling av verk av én agent med felles tittel

LDR        02346nam a2200457 c 4500
001        999921213569202201
005        20200908160425.0
007        ta
008        200901s2019####xxu####e#|||||000#d#eng|#
020        ## $$a 978-1-4209-6201-7 $$q heftet
040        ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
041        1# $$a eng $$h nob
082        04 $$a 839.8226 $$2 23/nor $$q NO-OsNB
100        1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$4 aut
245        12 $$a A doll’s house and other plays $$c by Henrik Ibsen ; translated by R. Farquharson
Sharp, Edmund Gosse, and William Archer
264        #1 $$a [USA] $$b Digireads.com Publishing $$c [2019]
300        ## $$a 416 sider $$c 22 cm
336        ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337        ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338        ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
505        0# $$a Pillars of society ; A doll’s house ; Ghosts ; An enemy of the people ; Hedda Gabler ; The master builder
700        1# $$a Sharp, R. Farquharson $$d 1864–1945 $$0 (NO-TrBIB)1086966 $$4 trl
700        1# $$a Gosse, Edmund $$d 1849-1928 $$0 (NO-TrBIB)90086585 $$4 trl
700        1# $$a Archer, William $$d 1856-1924 $$0 (NO-TrBIB)90265737 $$4 trl
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Samfundets støtter $$l Norsk
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Et dukkehjem $$l Norsk
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Gengangere $$l Norsk
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t En folkefiende $$l Norsk
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Hedda Gabler $$l Norsk
700        1# $$i Oversettelse av: $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Bygmester Solness $$l Norsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Samfundets støtter $$l Engelsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Et dukkehjem $$l Engelsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Gengangere $$l Engelsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t En folkefiende $$l Engelsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Hedda Gabler $$l Engelsk
700        12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Bygmester Solness $$l Engelsk
913        ## $$a NORLA $$b NB
913        ## $$a Norbok $$b NB
913        ## $$a Ibsen $$b NB

Kommentar
Om posten

Posten inngår i Nasjonalbibliografien (marcfelt 913 Norbok NB), samt to andre bibliografier/virtuelle samlinger.

Om innholdet

Boka er en samling av noen, men ikke alle, av Ibsens skuespill i engelsk oversettelse.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Deweyklassifikasjon

NB merker sin Deweyklassifikasjon (marcfelt 082) med verdien NO-OsNB i delfelt $q – Assigning agency.

Foretrukket tittel på samlinger av to eller flere verk av én agent (RDA 6.2.2.10.3)

Samlingen består av 6 av Ibsens skuespill som alle er utgitt tidligere både separat og i andre samlinger. Det er derfor ikke slik at disse 6 skuespillene i samlingen vanligvis identifiseres av manifestasjonstittelen “A doll’s house and other plays” (RDA 6.2.2.10). Vi registerer derfor foretrukket tittel for hvert verk i samlingen i form av autoriserte søkeinnganger (RDA 6.2.2.10.3).  

Tittel- og ansvarsangivelse (RDA 2.3.2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Når utgivelsessted ikke er angitt i manifestasjonen, tilføyer du et utgivelsessted eller et sannsynlig utgivelsessted hvis dette lar seg bestemme (RDA 2.8.2.6). Hvis informasjon som kreves for å identifisere manifestasjonen ikke forekommer i en kilde som utgjør en del av selve manifestasjonen, angir du at informasjonen er tilføyd fra en kilde utenfor selve manifestasjonen, f.eks. ved koding eller bruk av klammer (RDA 2.2.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres tidspunkt eller sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om innhold

Note om innhold er registrert i forenklet format og gir oversikt over verkene med oversatte titler.

Autorisert søkeinngang for samlinger av verk av én agent

Det lages analytiske autoriserte søkeinnganger for hvert verk eller uttrykk i samlingen.

Autorisert søkeinngang for tilknyttet uttrykk (RDA kapittel 26)

En oversettelse er knyttet til uttrykket av verket den er oversatt fra. RDA kapittel 26 gir instruksjoner for registrering av relasjoner mellom uttrykk. Autorisert søkeinngang for tilknyttet uttrykk med person som opphavsmann opprettes i marcfelt 700 med forteksten «Oversettelse av:» i delfelt $i (RDA 26.1.1.3).