E-bok. Gratisressurs. Samling av tekster med felles tittel

Oppdatert: 2022-10-27

Gratisressurs. Samling av tekster med felles tittel

LDR        00994nam#a2200217#c#4500
001         999920966085902201
005         20191230123927.0
007         cr#|||||||||||
008         191223s2018####au#a###|o|||||00||0#eng|c
020         $$a 978-3-9504200-1-2
040         $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
130 4# $$a The internet of other people’s things
245 04 $$a The internet of other people’s things : $$b dealing with the pathologies of a digital world $$c edited by Linda Kronman and Andreas Zingerle
264 #1 $$a Linz, Austria $$b servus.at $$c 2018
300 ## $$a 1 online (nettilkoblet) ressurs (235 sider) $$b illustrasjoner i farger
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a datamaskin $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003 $$2 rdamt
338 ## $$a online (nettilkoblet) ressurs $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1018 $$2 rdact
588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 3. januar 2020)
650 #7 $$a Tingenes Internett $$0 (NO-TrBIB)HUME27518 $$2 humord
700 1# $$a Kronman, Linda $$0 (NO-TrBIB)1576136029003 $$4 edt
700 1# $$a Zingerle, Andreas $$0 (NO-TrBIB)1576136029004 $$4 edt
856 40 $$u https://k4.servus.at/s/Cn8btXB92fTYTeT#pdfviewer $$3 Fulltekst $$z Gratis
<local>999 ## $$a OA

Kommentar
Gratisressurs

Ressurs som er fritt tilgjengelig på nettet registreres uten beholdningsinformasjon for den enkelte institusjon. Nettlenke (URI) til fulltekst for elektronisk gratisressurs legges i marcfelt 856 $u på den bibliografiske posten.

LDR og kontrollfelt

Materialtype i LDR/06 kodes etter type innhold, ikke etter fysisk form: E-bøker kodes som tekstlig materiale med LDR/06 = a og LDR/07 = m som for andre bøker. I 007 kodes fysisk form for nettressurs med posisjon 007/00 = c – elektronisk ressurs og 007/01 = r – fjerntilgang, øvrige posisjoner i 007 kodes | – no attempt to code. Alle nettressurser skal ha kode o – online for materialform i 008/23. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres ved å følge grunnleggende instruksjoner for registrering av identifikator for manifestasjon, men uten prefikset ISBN selv om dette forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for e-ressurs skal kun de ISBN som gjelder e-ressurser registreres. Her er kun ett ISBN uten ytterligere informasjon. Dette ISBN registreres uten 020 $q.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.) og autorisert søkeinngang (RDA 6.27)

Når samling av verk av flere ulike agenter har en fellestittel, registreres fellestittelen som foretrukket tittel for samlingen (RDA 6.2.2.11.1). Når det ikke forekommer autorisert søkeinngang for personlig eller korporativ forfatter i marcfelt 1XX, legges foretrukket tittel i marcfelt 130. Foretrukket tittel i marcfelt 130 blir da også autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27.1.8). Førsteindikator i marcfelt 130 angir hvor mange posisjoner som skal ignoreres ved sortering. Merk at RDA ikke foreskriver at første ord etter innledende artikkel i tittel skal ha stor forbokstav.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon (245 $a, $b) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b. Andreindikator i marcfelt 245 angir at innledende artikkel skal ignoreres ved sortering.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boken. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Note om kilde for beskrivelsen (RDA 2.17)

For nettressurser lages note i marcfelt 588 om kilde for tittel (RDA 2.17.2.3) og dato ressursen ble sett (RDA 2.17.13.5).

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)
Foretrukne personnavn (RDA 9.2) registrert i gjentatte marcfelt 700 som autoriserte søkeinnganger for redaktører. Foretrukket navn autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.
Lenke til ressursen

Nettlenke (URI) til fulltekst legges i marcfelt 856 delfelt $u, førsteindikator = 4 – http, andreindikator = 0 – ressurs. I delfelt $3 velges materialtype fra nedtrekksliste. I delfelt $z legges termen «Gratis». 856 $z Gratis gjør ressursen synlig i alle lokale Oria-instanser.

Local Extension 999

For å gjøre posten synlig i egen Institution Zone i Alma må lokalt marcfelt 999 opprettes med bokstavene OA (Open Access) i $a.

Lokal portfolio

Det anbefales å opprette lokal portfolio på poster med gratisressurser. Dette gjøres i tillegg til at det registreres en 856-fulltekstlenke i MARC-posten. Fordelen med en portfolio er at biblioteket lett kan holde oversikt over ressurser de har registrert: Luke ut det som blir uaktuelt og kjøre ekstern lenkesjekk. En portfolio vil også hindre at posten blir slettet ved større ryddejobber foretatt av Sikt.

Veiledning til opprettelse av lokale collections og portfolier her: https://dok.unit.no/alma/akkvisisjon/trinn-for-trinn-veiledninger/opprette_local_electronic_collection_med_local_portfolios_manuelt

Det er også mulig å registrere bibliotekets navn eller kode i marcfelt 856, delfelt $x (intern note). Dette vil gjøre det mulig å identifisere hvilket bibliotek som har registrert posten, men det vil ikke hindre at posten slettes i en ryddejobb.