Samlinger av verk – Registreringspraksis

2021-10-14

Samlinger av verk – registreringspraksis

En samling som består av flere verk kan registreres på ulike måter avhengig av om den «… vanligvis identifiseres av en tittel eller tittelform» eller ikke. Det kan være vanskelig å avgjøre hvordan dette skal tolkes, og Faggruppen Resource Management har kommet fram til at «… vanligvis identifiseres av en tittel eller tittelform» også omfatter en samling som bare er utgitt én gang, så sant verkene som inngår i samlingen ikke tidligere er utgitt i andre samlinger, og har en pregnant tittel.

Vi har gått gjennom de aktuelle kapitlene i RDA Toolkit og funnet eksempler som vi mener kan illustrere i hvilke tilfeller de ulike paragrafene kommer til anvendelse.

Registrering av foretrukket tittel på en samling med verk av én agent (RDA 6.2.2.10)

Hvis en samling av verk vanligvis identifiseres av en tittel eller tittelform i manifestasjoner som fysisk realiserer samlingen, eller i referanseverk, følger du instruksjonene i 6.2.2.4 –6.2.2.7

Eksempel 1: Diktsamlingen Nattåpent av Rolf Jacobsen

Vi mener det er riktig, når verkene i samlingen ikke tidligere er utgitt andre steder og de er skjønnsomt satt sammen og utgitt som en enhet, å definere dikt- og novellesamlinger som vanligvis identifisert av manifestasjonstittelen, i dette tilfellet Nattåpent, og registrere den etter 6.2.2.4 med Nattåpent som foretrukket tittel.

Eksempel 2: Heimskringla

Verkene som inngår i Heimskringla har over tid vanligvis blitt identifisert av denne tittelen, og blir derfor registrert med Heimskringla som foretrukket tittel.

6.2.2.10.1 Samlede verk

Registrer den konvensjonelle fellestittelen Verker som foretrukket tittel for en samling av verk som består av, eller hevder å bestå av, de samlede verkene til en agent. Samlinger som er komplette ved utgivelsestidspunktet behandles som samlede verk.

Eksempel: Henrik Ibsens Samlede verker får foretrukket tittel Verker

6.2.2.10.2 Samlede verker i en form

Registrer én av de følgende konvensjonelle fellestitlene som foretrukket tittel for en samling av verk som består av, eller hevder å bestå av, de samlede verkene til en agent, i en bestemt form:

brev
dikt
essay
librettoer
noveller
prosaverker
romaner
sangtekster
skuespill
taler

Eksempel: Rolf Jacobsens Samlede dikt får foretrukket tittel Dikt

6.2.2.10.3 Andre samlinger av to eller flere verk

Registrer en foretrukket tittel for hvert av verkene i en samling som består av:

a) to eller flere, men ikke alle, verkene i ulike former av én agent.
b) to eller flere, men ikke alle verkene i en bestemt form av én agent

Eksempel: Henrik Ibsens A doll’s house and other plays (lenke til eksempel I Verktøykassa)

Samlingen består av 6 av Ibsens skuespill som alle er utgitt tidligere separat og i mange ulike samlinger. Det er ikke sånn at disse 6 skuespillene vanligvis er identifisert av manifestasjonstittelen A doll’s house and other plays. Vi registrerer derfor foretrukket tittel for hvert av verkene i form av autoriserte søkeinnganger. Det registreres ingen foretrukket tittel for samlingen som sådan.

Alternativ

Ved identifisering av to eller flere verk i en samling identifiserer du delene samlet ved å registrere en konvensjonell fellestittel (se 6.2.2.10.1 eller 6.2.2.10.2 ), fulgt av Utvalg. Følg disse instruksjonene i stedet for eller i tillegg til å registrere den foretrukne tittelen for hvert enkelt verk i samlingen.

Eksempel: Kolbein Falkeids Trekket vestover : utvalgte dikt

I dette tilfellet kunne vi ha fulgt hovedregelen i 6.2.2.10.3, men fordi dette er en samling av veldig mange dikt, blir det en så stor jobb at vi foretrekker å bruke alternativ regel. Det betyr at vi lager foretrukket tittel: Dikt. Utvalg

Registrering av foretrukket tittel på en samling med verk av flere ulike agenter (6.2.2.11)
Fellestittel (6.2.2.11.1)

Hvis en samling med verk av ulike agenter vanligvis identifiseres av en fellestittel i manifestasjoner som fysisk realiserer samlingen, eller i referanseverk, følger du instruksjonene i 6.2.2.4–6.2.2.7 for valg av en foretrukket tittel på samlingen. Registrer fellestittelen som foretrukket tittel for samlingen.

Eksempel: The culture of nature in the history of design 

Dette er en samling artikler som ikke tidligere er utgitt. De er satt sammen av en redaktør og utgitt som en samlet enhet. Vi registrerer derfor samlingen etter 6.2.2.4 med The culture of nature in the history of design som foretrukket tittel.

Ingen fellestittel (6.2.2.11.2)

Hvis en samling med verk av ulike agenter vanligvis ikke identifiseres av en fellestittel i manifestasjoner som fysisk realiserer samlingen, eller i referanseverk, registrerer du en foretrukket tittel for hvert enkelt verk.

Eksempel: History of the elementary school contest in England / Francis Adams. Together with The struggle for national education / John Morley

Denne samlingen består av to verk. De har ingen fellestittel og kan dermed ikke være «… vanligvis identifisert av en fellestittel». Vi registrerer derfor en foretrukket tittel for hvert verk i form av autoriserte søkeinnganger. Det registreres ingen foretrukket tittel for samlingen som sådan.

Alternativ

RDA gir også en alternativ regel når en samling verk av flere ulike agenter ikke har felles tittel:

Registrer en tilføyd tittel (se 2.3.2.11) for samlingen. Følg disse instruksjonene i stedet for eller i tillegg til å registrere en foretrukket tittel for hvert enkelt verk i samlingen.

Våre nasjonale anbefalinger (Den norske katalogkomité) sier følgende om dette alternativet:

Alternativ regel brukes ikke med mindre det er helt nødvendig.

En sluttkommentar til 6.2.2.11

RDAs inndeling av kapittel 6.2.2.11 kan få oss til å tro at en samling med fellestittel alltid faller inn under definisjonen «vanligvis identifiseres av en fellestittel», men slik er det ikke. Hvis samlingen består av verk som tidligere er publisert i andre samlinger eller separat, følger du instruksjonene i 6.2.2.11.2, selv om samlingen har en fellestittel.