Kopiering av Alma-poster

Oppdatert: 2020-10-09

Kopiering av bibliografiske poster (Duplicate Record)

Det er mulig å kopiere bibliografiske poster i Alma ved bruk av funksjonen Duplicate i MD Editor. Når man bruker Duplicate Record på en eksisterende post i basen er det viktig å slette eller endre alle data som ikke gjelder posten man oppretter.

Sletting:

I første rekke forekomster av kodefeltene 015, 035, 042, 901, 913 og 991 slettes.

LDR, 007, 008 og 020 må sjekkes nøye.

Ved bruk av Duplicate Record anbefales det derfor å slette LDR, kontrollfelt, nummer- og kodefelt til og med marcfelt 042. Aktuelle felt gjenopprettes så ved å velge Expand from Template og rett mal.

Ved nyregistrering av materiale skal man følge RDA-regelverket. Vil man bruke en post katalogisert etter Katalogiseringsregler som utgangspunkt (med Duplicate Record-funksjonen), må man passe på at posten man oppretter følger gjeldende RDA-regler. Vær spesielt oppmerksom på bruk av funksjonen Expand from Template da ikke alltid alle felt blir oppdatert.

Til slutt kontrolleres at alle dataene i posten er korrekte som om posten var registrert fra bunnen av.

Et godt alternativ er å starte katalogiseringen med å opprette en RDA-post fra grunnen av (gjerne fra en allerede eksisterende RDA-mal). Vær oppmerksom på at det noen ganger vil være enklere å heller registrere alt fra grunnen av, da det kan være mange endringer som må gjøres hvis man starer med en post katalogisert etter Katalogiseringsregler (AACR2).