856 – Elektronisk lokalisering og tilgang

Oppdatert: 2020-04-21

856 brukes for å gi tilgang til eksterne gratisressurser og tillegg til trykte ressurser (innholdsfortegnelser, omtaler, omslagsbilder, etc.)

Eksterne gratisressurser vil i praksis si ressurser som du ikke har tilgang til via lenketjener (Portfolio eller Representation).

Du kan registrere 856 på samme måte som andre MARC-tager, dvs. med Add field i Metadata Editor.

Det er planer om en tjeneste som automatisk henter inn tilleggsinformasjon, men denne er ikke ordentlig implementert enda. Når denne er oppe og går, vil innholdsinformasjon o.l. herfra vises på postene i Oria.

Hvis NB har registrert posten med Cataloger Level 90, får du ikke lagt inn dette. Men du kan få CatLev 90 selv og dermed tilgang til å registrere 856. Hvis du ikke ønsker det, må du skrive til NB og be dem legge det inn på posten. Da bruker du epostadressen TK-meldkat@nb.no.

For gratis nettressurser (Open Access), må «$z Gratis» registreres for å gjøre ressursen synlig i Oria for de lokale instansene.

Indikatorer

Førsteindikator: Tilgangsmetode

4 – HTTP

Det finnes flere verdier for førsteindikator. «4» er den mest aktuelle. Se MARC 21 for flere.

Andreindikator: Relasjon

# – Ingen informasjon

0 – Ressurs
Er aktuell for gratisressurser. Den bibliografiske posten som helhet beskriver den elektroniske ressurser som URI’en går til.

1 – Versjon av ressurs
Brukes når ressursen som er beskrevet i den bibliografiske posten ikke er elektronisk. Her vil URI’en gjelde f.eks. innholdsfortegnelse eller omslagsbilde.

Brukes også når URI’en gjelder en del av det som er beskrevet i den bibliografiske posten som helhet, f.eks. hvis beskrivelsen gjelder et flerbindsverk som helhet, mens URI’en går til de enkelte bindene.

2 – Relatert ressurs
Brukes når URI’en gjelder en annen ressurs enn den som er beskrevet i den bibliografiske posten, f.eks. omtaler av ressursen.

Aktuelle delfelt

$u – URI (som regel urn eller url) (R)
Her legges URI til ressursen du vil lenke opp. Det kan være en ekstern gratisressurs, forlagsinformasjon, omslagsbilde, omtaler av ressursen eller annet.

$3 – Spesifisering av materialtype
Når du skriver “$$3” vil du automatisk få opp en nedtrekksliste som du velger fra:

Anmeldelse
Arkivkatalog (til bruk for lenker til relevante ressurser i Arkivportalen hos NTNU. Kan også brukes av andre institusjoner med lignende portaler.)
Forfatterveiledning
Forlagets beskrivelse (kort)
Forlagets beskrivelse (lang)
Fulltekst
Gjenstandsbeskrivelse
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse (faksimile)
Miniatyrbilde
Omslagsbilde
Omtale av forfatter
Sammendrag
Utdrag fra dokumentet

$y – Lenketekst (R)

$z – Ekstern note (R)
Her registreres ”Gratis” for gratis nettressurser (Open Access) for å gjøre ressursen synlig i de lokale Oria-instansene. Den skal ikke brukes i forbindelse med url for forlagsbeskrivelser, etc.

Eksempler

856 40 $$3 Fulltekst $$u http://urn.nb.no/URN:NBN:no-29151 $$y UIO – DUO $$z Gratis

856 42 $$3 Beskrivelse fra forlaget (kort)
$$u http://content.bibsys.no/content/?type=descr_publ_brief&isbn=0471848557