Musikktrykk med stemmer (uten partitur)

2022-10-27

Musikktrykk med stemmer (uten partitur)

LDR       01945ncm a2200457 c 4500
001        999921631398602201
005        20220211145048.0
007        qu
008        211216t19891989wiu|||e########||#|#zxx|c
020 ## $$a 9781423484219 $$q heftet $$q trumpet 1 in B-flat
020 ## $$a 9781423484226 $$q heftet $$q trumpet 2 in B-flat
020 ## $$a 9781423484233 $$q heftet $$q horn in F
020 ## $$a 9781423484240 $$q heftet $$q trombone
020 ## $$a 9781423484257 $$q heftet $$q tuba
028 33 $$a HL50486954 $$b Hal Leonard $$q (trumpet 1 in B-flat)
028 33 $$a HL50486955 $$b Hal Leonard $$q (trumpet 2 in B-flat)
028 33 $$a HL50486956 $$b Hal Leonard $$q (horn in F)
028 33 $$a HL50486957 $$b Hal Leonard $$q (trombone)
028 33 $$a HL50486958 $$b Hal Leonard $$q (tuba)
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
245 00 $$a 14 collected intermediate quintets $$c [edited by] The Canadian Brass
246 1# $$a Fourteen collected intermediate quintets
264 #1 $$a Milwaukee $$b Hal Leonard $$c [1989]
264 #4 $$c © 1989
300 ## $$a 5 stemmer
336 ## $$a nedskrevet musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1010 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
348 ## $$a stemme $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1004 $$2 rdafnm
382 01 $$a Messingkvintett $$2 emnmus
382 01 $$a Trompet $$n 2 $$a Horn $$a Trombone $$a Tuba $$s 5 $$2 emnmus
588 0# $$a Tittel fra omslaget
500 ## $$a Edisjonsnummer: HL50486954-HL50486958
505 00 $$t Gavotte nr. 1 fra Cellosuite nr. 6, BWV 1012, D-dur / $$r Johann Sebastian Bach. $$t Prayer = $$t Abendsegen / $$r Engelbert Humperdinck. $$t Cantate Domino / $$r Giuseppe Ottavio Pitoni. $$t This and that = $$t Questo e quella / $$r Giuseppe Verdi. $$t Pilgrim’s chorus / $$r Richard Wagner. $$t The liberty bell / John Philip Sousa. $$t The drunken sailor ; $$t Greensleeves ; $$t Hava nagila ; $$t High barbary ; $$t Just a closer walk ; $$t Londonderry air ; $$t Shenandoah ; $$t Simple gifts
700 12 $$a Bach, Johann Sebastian $$d 1685-1750 $$0 (NO-TrBIB)90970064 $$t Suiter $$m cello $$n nr. 6, BWV 1012 $$p Gavotte, nr. 1 $$r D-dur $$o arrangert
700 12 $$a Humperdinck, Engelbert $$d 1854-1921 $$0 (NO-TrBIB)90149961 $$t Hänsel und Gretel $$p Abends, will ich schlafen gehn $$o arrangert
700 12 $$a Pitoni, Giuseppe Ottavio $$d 1657-1743 $$0 (NO-TrBIB)4098827 $$t Cantate Domino $$o arrangert
700 12 $$a Verdi, Giuseppe $$d 1813-1901 $$0 (NO-TrBIB)90063912 $$t Rigoletto $$p Questa o quella $$o arrangert
700 12 $$a Wagner, Richard $$d 1813-1883 $$0 (NO-TrBIB)90562701 $$t Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg $$p Beglückt darf nun dich $$o arrangert
700 12 $$a Sousa, John Philip $$d 1854-1932 $$0 (NO-TrBIB)90230924 $$t The liberty bell $$o arrangert
710 2# $$a Canadian Brass $$0 (NO-TrBIB)1020882 $$4 edt
730 42 $$a The drunken sailor $$0 (NO-TrBIB)1665604352206 $$o arrangert
730 02 $$a Greensleeves $$0 (NO-TrBIB)1665604352207 $$o arrangert
730 02 $$a Hava nagila $$0 (NO-TrBIB)1665604352209 $$o arrangert
730 42 $$a The coast of High Barbaree $$0 (NO-TrBIB)1665604352566 $$o arrangert
730 02 $$a Just a closer walk with Thee $$0 (NO-TrBIB)1665604352211 $$o arrangert
730 02 $$a Londonderry air $$0 (NO-TrBIB)1665604352212 $$o arrangert
730 02 $$a Shenandoah $$0 (NO-TrBIB)1665604352213 $$o arrangert
730 02 $$a Simple gifts $$0 (NO-TrBIB)1665604352569 $$o arrangert

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For musikktrykk er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = c, LDR/07 = m, 007/00-01 = qu, 008/20 = [Format].

Registrering av format er valgfritt. For registrering brukes marcfelt 008/20. Registrering er her utelatt og da brukes «Ingen forsøk på å kode». For andre typer musikktrykk, se lovlige verdier til pos. 20 her: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html

For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for musikktrykk, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Registrering av edisjonsnummer for nedskrevet musikk (RDA 2.15.2)

Registreres i marcfelt 028 (delfelt $a). For edisjonsnummer brukes førsteindikator 3 for annet musikknummer, og andreindikator 3 slik at det kun genereres bi-innførsel og ikke note. I tillegg registreres nummer i egen 500-note. Se punktet under som gjelder «Note for indentifikator for manifestasjonen (RDA 2.17.14)». Navn på utgiver registreres i delfelt $b. Forkortelser, fraser eller ord som indentifiseres utgiveren inkluderes i registreringen av nummeret (RDA 2.15.2.3).

Registrering av foretrukket tittel på en samling med verk av flere ulike agenter (RDA 6.2.2.11)

Hvis en samling med verk av ulike agenter vanligvis ikke identifiseres av en fellestittel i manifestasjoner som fysisk realiserer samlingen, eller i referanseverk, registrerer du en foretrukket tittel for hvert enkelt verk (RDA 6.2.2.11.2). Vi registrerer de foretrukne titlene i form av analytiske søkeinnganger (RDA 6.28.1). Se lenger nede.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4).

Registrering av tittelvariant (RDA 2.3.6.3)

Tittelvariant med betydning for identifisering eller tilgang registreres i marcfelt 246.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted (RDA 2.8.2), utgivers navn (2.8.4.2) og tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for copyright (2.11.) er ikke obligatorisk, men anbefales registrert når det avviker fra tidspunkt for utgivelse, eller når tidspunkt for utgivelse ikke finnes i ressursen. Tidspunkt for copyright registreres med symbolet © foran tidspunktet i delfelt $c i 264. Når det både registreres et tidspunkt for utgivelse og et tidspunkt for copyright, får 008/06 verdien «t». Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og tidspunkt for copyright i 008/11-14.

Omfang (RDA 3.4.3)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i dokumentet. Angi antall enheter og et passende begrep for formatet for notert musikk fra listen i RDA 7.20.1.3.

Hvis manifestasjonen inneholder stemmer, registrer antallet deler, men sløyf antallet bind og/eller sider, blad eller spalter i disse stemmene (RDA 3.4.3.2).

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Format for nedskrevet musikk (RDA 7.20)

Marcfelt 348 brukes til å registrere musikalsk eller fysisk format for innholdet i en ressurs som er presentert i form av nedskrevet musikk. Bruk en av termene fra vokabularet «rdafnm» i RDA. Oversikt over lovlige verdier i feltet finnes her: http://www.rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/.

“Stemme” brukes hvis musikktrykket omfatter formater som inneholder musikken for én eller flere, men ikke alle utøverne.

Se: https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/formatNoteMus_rdafnm.pdf

Besetning (RDA 6.15)

Registreres i marcfelt 382 i delfelt $a med førsteindikator 0 og andreindikator 1. Term som indikerer instrument/utøvere/stemmer er hentet fra Emneord for musikk (RDA 6.15.1.3). Antall stemmer eller utøvere for et instrument registreres ikke i delfelt $n hvis det kun er én stemme eller utøver for instrumentet eller stemmen. Det samme gjelder antall ensembler (RDA 6.15.1.6).

Note om identifikator for manifestasjonen (RDA 2.17.14)
Edisjonsnummer registreres også i marcfelt 500: «Edisjonsnummer: [ … ]». Da dette eksemplet inneholder en sekvens med fem nummer er de slått sammen og registrert samlet i marcfelt 500.

Innholdsnote (RDA 25.1)

Registrering av innholdsnote gjøres i marcfelt 505, og førsteindikator genererer fortekst om fullstendighet i noten. Ved beriket spesifiseringsnivå brukes andreindikator 0, tittelopplysninger registreres i delfelt $t og ansvarshavende registreres i $r. Da brukes også aktuelle ISBD-tegn foran delfeltet. Instruksjoner for tegnsetting i innholdsnoter framgår av RDA 24.4.3.

Autorisert søkeinngang som representerer et musikalsk verk (RDA 6.28.1)

Det lages analytiske autoriserte søkeinnganger for hvert verk som inngår i samlingen. Autoriserte søkeinnganger for musikalske verk med personnavn (RDA 9.19.1) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer komponisten (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.). Navnet autoriseres mot BARE. Det registreres også tilleggselementer i de autoriserte søkeinnganger som representerer de musikalske verkene (RDA 6.28.1.9). Numerisk betegnelse for musikalsk verk registreres i delfelt $n (RDA 6.16), arrangement i delfelt $o (RDA 6.12), og tittel for del av verk registreres i delfelt $p (RDA 6.2.2). Toneart registreres i delfelt $r som angis av navn på tone og om den er i dur eller moll (RDA 6.17.1.3).

For de anonyme verkene brukes marcfelt 730 for å registrere foretrukket tittel (RDA 6.14.2), og det utføres autoritetskontroll mot BARE. Førsteindikator angir sortering i delfelt $a, og her brukes andreindikator 2 for analytisk bi-innførsel.

Autorisert søkeinngang på korporasjon (RDA 11.2)

Foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2.2) registreres i marcfelt 710 som autorisert søkeinngang for musikkgruppa (RDA 11.13). Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.4) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators og foretrukket navn autoriseres mot BARE.