Autoriserte søkeinnganger for samlinger og anonyme verk

Oppdatert: 2021-05-05

Autoriserte søkeinnganger for samlinger og anonyme verk

Veiledningen «Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk» inneholder en innledning om hvorfor vi anbefaler å registrere slike søkeinnganger, og en del eksempler på hvordan dette gjøres for ressurser som har en forfatter.

I denne veiledningen ser vi på praksis for registrering av autoriserte søkeinnganger i andre tilfeller:

  1. Samling av flere verk eller uttrykk av ulike agenter
  2. Verk av usikker eller ukjent opprinnelse
  3. Samlinger av verk eller uttrykk av én agent – med felles tittel
  4. Samlinger av verk eller uttrykk av én agent – uten felles tittel
Autorisering av verk og uttrykk mot BARE

Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk som har en forfatter, kan per i dag ikke autoriseres mot BARE. Når det gjelder samlinger og anonyme verk, er det mulig å autorisere verk mot BARE, men ikke uttrykk.

Det er allikevel tvilsomt om det er hensiktsmessig å opprette BARE-poster i alle slike tilfeller. En autoritetspost for et verk, vil i de fleste tilfeller bare kunne brukes én gang – når man katalogiserer verket ved første gangs realisering.  Hvis verket senere realiseres i et annet uttrykk vil vi måtte registrere autorisert søkeinngang for uttrykket, og da kan vi ikke autorisere dette mot BARE.

Det kan allikevel være tilfeller hvor det vil være hensiktsmessig å autorisere et verk mot BARE, kanskje spesielt for verk som kan være kjent under flere titler og hvor det derfor er bra å få opprettet en autoritetspost med flere alternative søkeinnganger. Dette kan sammenlignes med det vi tidligere kalte standardtitler. En forskjell på dagens praksis kontra tidligere bruk av standardtitler er at vi tidligere ikke skilte mellom verk og uttrykk, men autoriserte begge deler mot BARE. Det kan vi ikke gjøre lenger. Å opprette autoritetsposter for verk vil derfor være mest hensiktsmessig når verket er kjent under flere titler og/eller når verket vil forekomme som emne i andre verk.

Samlinger av verk eller uttrykk av ulike agenter
Foretrukket tittel (RDA 6.2.2)

Når samling av verk av flere ulike agenter har en fellestittel, registreres fellestittelen som foretrukket tittel for samlingen (RDA 6.2.2.11.1). Når det ikke forekommer autorisert søkeinngang for personlig eller korporativ forfatter i marcfelt 1XX, legges foretrukket tittel i marcfelt 130.

Autorisert søkeinngang for samling av verk av ulike agenter (RDA 6.27.1.4)

Hvis verket er en samling av verk av ulike agenter, utformer du den autoriserte søkeinngangen som representerer verket, ved å bruke den foretrukne tittelen for samlingen.  Fordi den autoriserte søkeinngangen i slike tilfeller vil være identisk med foretrukket tittel som alt er registrert, gjentar vi ikke denne i marcfelt 730.

Eksempel:

130  4# $$a The culture of nature in the history of design
245  14 $$a The culture of nature in the history of design $$c edited by Kjetil Fallan

Verk av usikker eller ukjent opprinnelse (RDA 6.27.1.8)

Hvis verket har blitt tilskrevet en eller flere agenter, men det er usikkerhet om hvem som er ansvarlig, utformer du den autoriserte søkeinngangen som representerer verk eller uttrykk ved å bruke en foretrukket tittel for verk. Fordi den autoriserte søkeinngangen i slike tilfeller vil være identisk med foretrukket tittel som alt er registrert, gjentar vi ikke denne i marcfelt 730.

Eksempel:

130 0# $$a Je vous prends sans vert $$f 2020
245 10 $$a Je vous prends sans vert $$c choix des textes, préface et notes de Christian Jouhaud

Eksempel med to uttrykk av samme verk i samme manifestasjon:

245 00 $$a Beowulf : $$b a dual-language edition $$c translated and with an introduction and commentary by Howell D. Chickering
730 02 $$a Beowulf $$l Engelsk $$s (Chickering) $$0 (NO-TrBIB)90059365
730 02 $$a Beowulf $$l Gammelengelsk $$0 (NO-TrBIB)90059365

Samlinger av verk eller uttrykk av én agent – med felles tittel
Foretrukket tittel på samlinger av to eller flere verk av én agent (RDA 6.2.2.10.3)

Hovedregel når en samling består av to eller flere, men ikke alle verk av én agent, er å registrere en foretrukket tittel for hvert av verkene samlingen består av.  Det betyr at vi ikke registrerer noen foretrukket tittel for samlingen som helhet. Det registreres autorisert søkeinngang på enkeltverkene som inngår i samlingen, ved å kombinere foretrukket personnavn med foretrukket tittel.

Eksempel:

100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$4 aut
245 12 $$a A doll’s house and other plays $$c by Henrik Ibsen ; translated by R. Farquharson Sharp, Edmund Gosse, and William Archer
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Samfundets støtter $$l Engelsk
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Et dukkehjem $$l Engelsk
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Gengangere $$l Engelsk
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t En folkefiende $$l Engelsk
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Hedda Gabler $$l Engelsk
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Bygmester Solness $$l Engelsk

Samlinger av flere verk eller uttrykk av én agent – uten felles tittel
Foretrukket tittel på samlinger av to eller flere verk av én agent (RDA 6.2.2.10.3)

Vi så over, at ved en samling av to eller flere, men ikke alle verk av én agent, registrerte vi foretrukket tittel for hvert av verkene samlingen består av. Akkurat det samme gjelder for slike samlinger uten felles tittel. Vi kan ikke registrere noen foretrukket tittel for samlingen som helhet, siden samlingen ikke har noen felles tittel. Det registreres autorisert søkeinngang på enkeltverkene som inngår i samlingen, ved å kombinere foretrukket personnavn med foretrukket tittel.

Eksempel:

100 1# $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$4 aut
245 10 $$a Soare ; $$b Sweatshop – Aleppo ; Korridorer og rom : scenetekster $$c Tale Næss
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Soare
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Sweatshop – Aleppo
700 12 $$a Næss, Tale $$d 1969- $$0 (NO-TrBIB)90615869 $$t Korridorer og rom