Brev i utvalg

2022-02-16

Brev i Utvalg. Importpost

LDR      01867cam#a2200385#c#4500
001      999921604826802201
005      20220203092100.0
007      ta
008      210302s2020####it#af########|00|#idita|c
010 ## $$a ##2020491375
020 ## $$a 9788822267191 $$q heftet
035 ## $$a (ItFiC)4799822
035 ## $$a (OCoLC)1241710159
040 ## $$a ItFiC $$c ItFiC $$d DLC $$d NO-TrBIB $$b nob $$e rda
050 00 $$a PQ4807.O64 $$b Z48 2020
082 04 $$a 856.9108 $$2 23/nor $$q NoOU
245 01 $$a “Sono il pero e la zucca di me stesso” : $$b carteggio 1930-1970 $$c Alessandro Bonsanti – Carlo Emilio Gadda ; a cura di Roberta Colbertaldo ; premessa di Gloria Manghetti ; con una  testimonianza di Sandra Bonsanti.
246 3# $$a Sono il pero e la zucca di me stesso
246 18 $$a Carteggio Bonsanti-Gadda 1930-1970
264 #1 $$a Firenze $$b Leo S. Olschki $$c 2020
300 ## $$a xlv, 343 sider, 24 unumererte sider med plansjer $$b illustrasjoner (hovedsakelig i farger)
336 $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
490 1# $$a Studi / Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux $$v 31
504 ## $$a Bibliografi: side xxxvii-xlv
600 17 $$a Bonsanti, Alessandro $$d 1904-1984 $$0 (NO-TrBIB)1634281489780 $$2 bare
600 17 $$a Gadda, Carlo Emilio $$0 (NO-TrBIB)90128187 $$2 bare
650 #0 $$a Authors, Italian $$y 20th century $$v Correspondence
655 #7 $$a Brev $$0 (NO-TrBIB)HUME01065 $$2 humord
700 1# $$a Colbertaldo, Roberta $$0 (NO-TrBIB)1634281489778 $$4 edt
700 1# $$a Manghetti, Gloria $$0 (NO-TrBIB)97016676 $$4 aui
700 1# $$a Bonsanti, Sandra $$d 1937- $$0 (NO-TrBIB)1602157052041 $$4 ctb
70012 $$a Bonsanti, Alessandro $$d 1904-1984 $$t Brev $$k Utvalg $$f 2020 $$0 (NO-TrBIB)1634281489780
700 12 $$a Gadda, Carlo Emilio $$d 1893-1973 $$t Brev $$k Utvalg $$f 2020 $$0 (NO-TrBIB)90128187
830 #0 $$a Studi (Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux) $$v 31

Kommentar
Om posten

Posten er importert fra Library of Congress og redigert i henhold til veiledningen «Import fra eksterne kilder». Nummer og koder som fantes i marcfeltene 01X-088, er beholdt i posten.

Om innholdet

Posten er en samling brev av to italienske forfattere. Utvalget brev er satt sammen av en redaktør og boka inneholder også et forord.

Det betyr at manifestasjonen er en samling med verk av flere ulike agenter, og vi vurderer ikke dette som en samling som vanligvis er identifisert av en fellestittel. Vi registrerer derfor ingen foretrukket tittel for samlingen som helhet (RDA 6.2.2.11).  Fordi samlingen består av flere brev, og fordi brev sjelden har egne pregnante titler, velger vi å registrere analytiske autoriserte søkeinnganger i form av de konvensjonelle fellestitlene: Brev. Utvalg.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Deweyklassifikasjon

Klassifikasjon som registreres i 082- og 083-feltene skal alltid inneholde informasjon om hvilken Dewey-utgave som er brukt ($2) samt kode for hvilket bibliotek som har gitt klassifikasjonen ($q).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). I marcfelt 245 $a-$b gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2) og annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) knyttet til hovedtittel.

Tittelvarianter

Tittelvarianter som har betydning for identifisering (RDA 2.3.6.3), kan registreres i marcfelt 246.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.  Merk at innholdstypen «stillbilde» kun skal brukes når billedmaterialet er en del av verket/uttrykket, ikke for illustrasjonsmateriale på manifestasjonsnivå.

Serieangivelse og autorisert søkeinngang for serie (RDA 2.12, 6.27)

Serietittelen slik den forekommer i kilden, registreres som serieangivelse (RDA 2.12) i marcfelt 490. Nummerering registreres i delfelt $v (RDA 2.12.9). Det registreres foretrukket tittel (RDA 6.2.2) som autorisert søkeinngang for serien i marcfelt 830 ved å følge instruksene i RDA 6.27.1.4

Note om bibliografi

Når publikasjonen inneholder en bibliografi av et visst omfang, lages det en note i marcfelt 504. Det skal samtidig legges inn en kode for bibliografi i 008/24-27.

Emner

Emneord som fulgte med importposten er fra kjent kilde (andreindikator 0 betyr at de er fra LCSH), og skal beholdes. Fordi brevene også må antas å inneholde noe informasjon om brevskriverne, er begge registrert som omtalte personer i hvert sitt 600-felt. Det er i tillegg lagt inn et form-emne fra Humordvokabularet.

Autoriserte søkeinnganger på ansvarshavende (RDA 9.19)

Foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autorisert søkeinngang for redaktør, forfatter av forord og bidragsyter. Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Autoriserte søkeinnganger for de enkelte verk i samlingen

I dette eksempelet mener vi det er mest hensiktsmessig å opprette analytiske autoriserte søkeinnganger med utgangspunkt i den autoriserte søkeinngangen for hver av brevskriverne, kombinert med en konvensjonell fellestittel: Brev. Utvalg (RDA 6.2.2.10.3).