Registrering av relasjonskode for agent

2021-10-08

Registrering av relasjonskode for agent 

Relasjonskodene vi registrerer i $4 i 1xx og 7xx-felt handler om relasjonen mellom en agent og det verket eller uttrykket vi beskriver i posten (RDA 18). Vi ser at dette kan være litt komplisert, og at det registreres en del relasjoner i $4 i innførsler hvor det ikke hører hjemme. 

Her er noe av det man må være spesielt oppmerksom på: 

Autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk 

Det skal ikke brukes relasjonskoder ($4) i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk (700-felt med både forfatter og tittel). Den autoriserte søkeinngangen representerer i slike tilfeller et verk/uttrykk, ikke en agent, og skal derfor heller ikke ha en relasjonskode for agent. 

Emneinnførsler 

Det skal ikke brukes relasjonskoder for agent ($4) i emneinnførsler. Når en person eller et verk registreres i et 6xx-felt, så ligger det implisitt at det er snakk om en emnerelasjon mellom verket vi beskriver, og personen eller verket i emneinnførselen. Hvis man ønsker å registrere flere egenskaper ved personen, f.eks. at vedkommende er en kunstner, må dette registreres i autoritetsposten for den personen. 

Det kan imidlertid være sånn at en agent har flere relasjoner til verket eller uttrykket. I tillegg til å være «emne for», så kan jo vedkommende være avbildet, honorert, eller kan ha bidratt med f.eks. et forord, illustrasjoner eller hva som helst. 

I slike tilfeller er det ikke noe i veien for å registrere agenten både i et 600-felt (uten relasjonskode) og i et 700-felt med den eller de relasjonskodene som er aktuelle. 

Vær oppmerksom på at det ikke er vanlig at en person som er honorert med et festskrift også er emne for festskriftet. Det er derfor ingen automatikk i at det lages emneinnførsel for en honorert person. Som oftest er en 700-innførsel med relasjonkoden $4 hnr det riktigste. 

Autoriserte søkeinnganger for tilknyttede verk eller uttrykk 

Når verket man beskriver er basert på et annet verk, og man ønsker å uttrykke denne relasjonen i posten, må man registrere en autorisert søkeinngang for det tilknyttede verket eller uttrykket, og som vi har skrevet lenger oppe i dokumentet: En autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk kan ikke ha en relasjonskode for agent.  

Et eksempel: 

Filmen Les misérables av Raymond Bernard, basert på romanen Les Misérables av Victor Hugo 

Dette er ikke en versjon av Victor Hugos roman, men et nytt verk basert på romanen. Hvis vi ønsker å uttrykke relasjonen mellom filmen og Victor Hugos roman, så gjør vi det ved å registrere en autorisert søkeinngang for tilknyttet verk. Hva slags tilknytning det er snakk om, registrerer vi i $i. (RDA 25.1.1.3). Liste over mulige relasjonsbetegnelser finner vi i RDA bilag J. 

700 1# $i: Bearbeidelse av (verk) til spillefilm: $a Hugo, Victor $d 1802-1885 $0 (NO-TrBIB)90054094 $t Les Misérables 

Legg merke til at denne søkeinngangen ikke kodes som en analytisk autorisert søkeinngang (andreindikator 2). Det er fordi romanen som filmen er basert på ikke er til stede i den ressursen vi registrerer. 

Hvis vi også ønsker å registrere en egen innførsel for personen Victor Hugo, for å uttrykke hans relasjon til spillefilmen, så kan vi gjøre det ved å lage en autorisert søkeinngang på Victor Hugo med en egnet relasjonskode i $4 i tillegg: 

700 1# $a Hugo, Victor $d 1802-1885 $0 (NO-TrBIB)90054094 $4 ant 

‘ant’ = Bibliographic antecedent, som vi på norsk har oversatt til Skaper av forløper.