Relasjonskoder – veiledning

Oppdatert: 2022-09-14

$4 Kode for relasjon (R)

(Kapittel 18 Registrering av relasjoner til agenter)

Konsortiet bruker koder i delfelt $4 for å angi relasjon mellom agent (person/familie/korporasjon) og ressurs. Inntil videre angis ikke relasjon med termer slik det foreskrives i RDA 18.5.3.

I MARC-feltene 1XX og 7XX spesifiseres en persons/korporasjons relasjon til ressursen som beskrives med en kode på tre bokstaver i delfelt $4.

Kode for relasjon hentes fra MARC Code List for Relators: https://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html.

Feltet er repeterbart. Når en person/korporasjon har flere relasjoner til ressursen tas alle relasjonene med.

$$4 edt $$4 aui
(Redaktør har også forfattet introduksjonen)

$$4 aut $$4 ill
(Forfatter har også illustrert)

$$4 itr $$4 cnd
(Utøver på musikkinstrument har også dirigert)

Relasjoner som spesifiseres i en autorisert søkeinngang må relatere til det samme: En autorisert søkeinngang på redaktør av en artikkelsamling får koden $4 edt (Redaktør). Om redaktøren også er forfatter til en eller flere artikler i samlingen, kan samme autoriserte søkeinngang normalt ikke få koden $4 aut (Forfatter), ettersom redaktør av en samling normalt ikke er forfatter av samlingen.

Dersom en ønsker å spesifisere relasjon til en del av en ressurs, f.eks. artikkel i artikkelsamling, er løsningen som regel å lage en analytisk søkeinngang på delen eller lage en analytisk beskrivelse av enkeltdelen av manifestasjonen.

I tilfelle flere enn én kode kan være relevante for å beskrive samme relasjon, brukes den koden som beskriver relasjonen mest presist.

100 $$a Kyrkjebø, Sissel $$4 sng
(Koden $4 sng (Sanger) brukes for vokalist, ikke de mer generelle kodene $4 prf (Utøver) eller $4 mus (Musiker))

Liste over relasjoner inneholder et utvalg koder fra MARC Code List for Relators som er i bruk i BIBSYS-basen. I Liste over relasjoner finnes norsk term for kodene, og enkelte koder har kommentar som supplerer/spesifiserer definisjonen av koden i MARC Code List for Relators, Term Sequence.

Listen finnes i Verktøykasse for RDA-katalogisering, nederst i fanen Marc21 Bibl. 

Dersom det savnes en kode i Liste over relasjoner, meld fra til resourcemanagement@lister.sikt.no hvilken kode fra MARC Code List som ønskes tatt inn listen.