RDA – regeltolkninger

2020-11-16

2.12.8.3 Registrering av ISSN for serie

Regeltolkning:
Konsortiet følger konvensjonen fra MARC 21 og registrerer ikke prefikset ISSN i 490 $x eller 8xx $x

2.15.1.4 Registrering av identifikator for manifestasjon

Regeltolkning 1:
Konsortiet følger konvensjonene fra MARC 21 og registrerer ikke prefiks for ISBN (marcfelt 020), ISSN (marcfelt 022), ISRC (marcfelt 024) og ISMN (marcfelt 024).

Regeltolkning 2:
I konsortiet er det valgfritt om man vil registrere ISBN med eller uten bindestreker/mellomrom.

6.23.2.9 Bibelens deler

Regeltolkning:
For testamentene bruker vi forkortelsen «NT» for Det nye testamente og «GT» for Det gamle testamente ved registrering av foretrukket tittel for Bibelens deler. For øvrig følger vi dokumentet «Foretrukket tittel for Bibelen» når vi registrerer Bibelens bøker etter 6.23.2.9.2.

7.25.1.3 Registrering av målestokk

Regeltolkning:
I konsortiet registrerer vi ordet «Målestokk» foran angivelsen av forholdstallet selv om RDA ikke angir dette.