Bok med personlig forfatter

2022-08-18

Bok med personlig forfatter

LDR        00891nam#a2200205#c#4500
001         999920915487102201
005         20191202103437.0
007         ta
008         180628s2018####njuabd###b###|00||0|eng|c
020 ## $$a 9780691179254 $$q innbundet
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
082 04 $$a 338.9 $$2 23 $$q NoBeU
100 1# $$a Best, Michael H. $$0 (NO-TrBIB)90332628 $$4 aut
240 00 $$a How growth really happens
245 10 $$a How growth really happens : $$b the making of economic miracles through production, governance, and skills $$c Michael H. Best
264 #1 $$a Princeton $$a Oxford $$b Princeton University Press $$c 2018
300 ## $$a xxii, 290 sider $$b illustrasjoner, diagrammer, kart $$c 24 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
504 ## $$a Bibliografi: side 255-278
700 1# $$a Best, Michael H. $$0 (NO-TrBIB)90332628 $$t How growth really happens

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Personlig forfatter

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Hvis flere enn ett utgivelsessted forekommer, gjengis disse i den rekkefølgen som indikeres av rekkefølgen, layouten eller typografien til navnene i informasjonskilden (RDA 2.8.2.4). Kun første utgivelsessted er nødvendig å registrere (RDA 2.8.2), det er opp til katalogisator å vurdere om flere skal tas med. Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien “s” og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Bibliografi som supplerende innhold (RDA 7.16)

Supplerende innhold kan angis dersom informasjonen har betydning for identifisering eller valg (RDA 7.16.1.3).  Inneholder boka bibliografi av vesentlig omfang, kan det lages note om bibliografiens plassering i marcfelt 504. I slike tilfeller registreres også koden b for bibliografi i en av posisjonene 008/24-27.

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/  og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .