70X-75X – Bi-innførsler

Oppdatert: 2021-10-06

70X-75X Bi-innførsler

RDA kapittel 18-22 omhandler relasjoner mellom agenter (personer, familier og korporasjoner) og verk, uttrykk, manifestasjoner eller eksemplarer. RDA 19.2 omhandler registrering av opphavsmenn som forbindes med verk. Opphavsmenn ut over den som er nevnt først (person, familie eller korporasjon) registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 700, 710 eller 711 hvis det er flere opphavsmenn med samme rolle. Autorisert søkeinngang for andre agenter som forbindes med verk (RDA 19.3) registreres også i marcfelt 700, 710 eller 711. Agenter som forbindes med uttrykk (RDA kapittel 20), manifestasjoner (RDA kapittel 21) eller eksemplarer (RDA kapittel 22) registreres også i marcfelt 700, 710 eller 711. Marcfelt 730 brukes til å registrere foretrukket tittel for verk som ikke har en opphavsperson eller –organisasjon (anonyme verk).

Se også under fanen Marc21 – Aut (1XX) angående regler for valg av foretrukket navn og utforming av autoriserte søkeinnganger for agenter. I samme dokument er det også beskrevet valg av foretrukket tittel og utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk.

RDA kapittel 18 gir retningslinjer for registrering av relasjoner til agenter som forbindes med verk, uttrykk, manifestasjoner eller eksemplarer.

Om andreindikator: Andreindikator 2 brukes når et verk eller uttrykk inngår i en samling av flere verk eller uttrykk med eller uten felles tittel. Eksemplene nedenfor under det enkelte marcfelt viser ikke hvilken kontekst et verk eller uttrykk forekommer i (om verket eller uttrykket inngår i en samling eller ikke). Hvilken indikatorverdi som skal brukes må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

700 Bi-innførsel personnavn (R)

RDA kapittel 9 (Identifisering av personer) og RDA kapittel 10 (Identifisering av familier) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform. Videre gir RDA 9.19 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer personer og RDA 10.11 søkeinnganger som representerer familier.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en person eller familie, med foretrukket tittel for verk eller uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

RDA kapittel 25-28 gir regler for registrering av relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer (tilknyttede verk).

Marcfelt 700 benyttes for å registrere en autorisert søkeinngang for en agent som er en person som forbindes med et verk, et uttrykk, en manifestasjon eller et eksemplar. Feltet benyttes også for å lage autoriserte søkeinnganger for verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer og for å registrere relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. I autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med personlig forfatter, autoriseres navnedelen mot BARE før titteldelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Vi registrerer vanligvis navnet i invertert form med etternavn først. Indikatoren skal da være 1.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel.

Hvis den autoriserte søkeinngangen er en søkeinngang for et verk, et uttrykk, en manifestasjon eller et eksemplar skal også aktuelle delfelt fra titteldelen registreres. Det samme gjelder hvis det registreres en relasjon mellom verk, uttrykk, manifestasjon eller eksemplar (tilknyttet verk).

Aktuelle delfelt
Navnedel:

$a – Personnavn eller familienavn (RDA 9.2.2, RDA 10.2.2)

$b – Nummer. Her registreres nummer knyttet til fornavn. (RDA 9.2.2.18)

$c – Titler og andre tilføyelser. Her registreres bl.a. adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv. (R) (RDA 9.4, RDA 9.6, RDA 9.15, RDA 9.16)

$d – Årstall for fødsel, død, etc. (RDA 9.3)

$q – Mer fullstendig navneform (RDA 9.5)

$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom person og dokument angis med en kode. (RDA 18.5)

Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Titteldel

$f – Dato (brukes til registrering uttrykkets år) (RDA 6.10)

$i – Relasjonsbetegnelse (R) (RDA Bilag J)

$k – Form (R) (RDA 6.3)

$l – Språk (RDA 6.11)

$m – Besetning (spesielt for musikkverk) (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$o – Arrangement (spesielt for musikkverk) (RDA 6.12)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$r – Toneart (spesielt for musikkverk) (RDA 6.17)

$s – Versjon (R) (RDA 6.12)

$t – Tittel (RDA 6.2.2)

Eksempler
Autorisert søkeinngang person

700 1# $$a Kjønstad, Asbjørn $$d 1943-2015 $$4 edt $$0 (NO-TrBIB)90120924
700 1# $$a Nyhus, Svein $$d 1962- $$4 ill $$0 (NO-TrBIB)90635816
700 1# $$a Hammond, Paul $$4 aui $$0 (NO-TrBIB)90099881

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk

700 1# $$a Shakespeare, William $$d 1564-1616 $$0 (NO-TrBIB)90052737 $$t Hamlet
700 0# $$a Constantinus $$b 1 Magnus $$c romersk keiser $$d ca. 272-373 $$0 (NO-TrBIB)92007058 $$t Epistulae $$k Utvalg $$l Tysk
700 12 $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791 $$0 (NO-TrBIB)90059613 $$t Adagio und Fuge $$m strykeorkester $$n K. 546 $$r c-moll

Tilknyttet uttrykk

700 1# $$i Oversettelse av: $$a Čechov, A.P. $$d 1860-1904 $$0 (NO-TrBIB)90733091 $$t Djadja Vanja $$l Russisk

710 Bi-innførsel korporasjonsnavn (R)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for korporasjoner. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike korporasjoner.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en korporasjon, med foretrukket tittel for verk eller uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

RDA kapittel 25-28 gir regler for registrering av relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer (tilknyttede verk).

Marcfelt 710 benyttes for å registrere en autorisert søkeinngang for en agent av typen  korporasjon som forbindes med et verk, et uttrykk, en manifestasjon eller et eksemplar. Feltet benyttes også for å lage autoriserte søkeinnganger for verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer og for å registrere relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer. Feltet benyttes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. I autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med korporativ forfatter, autoriseres navnedelen mot BARE før titteldelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Hvis bi-innførselen er av typen navn/tittel skal aktuelle delfelt fra titteldelen registreres.

Aktuelle delfelt
Navnedel

$a – Korporasjonens navn (RDA 11.2)

$b – Underavdeling (R) (RDA 11.2.2.13-11.2.2.15)

$c – Møtested (R) (RDA 11.3.2-11.3.3)

$d – Dato for møte (eller undertegnelse av traktat) (R) (RDA 11.4)

$n – Nummer for møtet. (Kan også brukes som nummer for del av verk. I så fall hører det til titteldelen av dokumentet) (R) (RDA 11.6 eller RDA 6.2.2.9)

$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode. Relasjon mellom korporasjon og dokument angis med en kode hvis mulig. (RDA 18.5)

Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Titteldel

$f – Dato (brukes til registrering uttrykkets år) (RDA 6.10)

$i – Relasjonsbetegnelse (R) (RDA Bilag J)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$t – Tittel (RDA 6.2.2.)

Eksempler
Autorisert søkeinngang korporasjon

710 2# $$a Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet $$b Institutt for telematikk $$4 dgg $$0 (NO-TrBIB)90927783
710 2# $$a European Association of Archaeologists $$b Annual Meeting $$d 2016 $$c Vilnius $$0 (NO-TrBIB)1542227327572

Autorisert søkeinngang verk

710 1# $$a Spania $$0 $$0 (NO-TrBIB)90209311 $$t Traktater, etc. European Free Trade Association, $$d 1979-06-26

Tilknyttet manifestasjon

710 1# $$i Opptrykk av: $$a Norge $$0 (NO-TrBIB)90052905 $$t Grunnloven

711 Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)

RDA kapittel 11 (Identifisering av korporasjoner) gir instruksjoner for registrering av foretrukket navneform for konferanse-, møte- eller utstillingsnavn. Videre gir RDA 11.13 instruksjoner om utforming av søkeinnganger som representerer slike konferanser, møter eller utstillinger.

Når det gjelder autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, lages slike ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen for en konferanse, et møte eller en utstilling med foretrukket tittel for verk og uttrykk. RDA 6.2.2 gir retningslinjer for registrering av foretrukket tittel for verk, mens RDA 6.27 gir generelle retningslinjer for utforming av søkeinnganger som representerer verk og uttrykk. I tillegg finnes det egne kapitler for utforming av autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk for musikalske verk (RDA 6.28), juridiske verk (RDA 6.29), religiøse verk (RDA 6.30) og offisiell kommunikasjon (RDA 6.31).

RDA kapittel 25-28 gir regler for registrering av relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer (tilknyttede verk).

Marcfelt 711 benyttes for å registrere en autorisert søkeinngang for en konferanse, et møte, en utstilling etc. som er en agent som forbindes med et verk, et uttrykk, en manifestasjon eller et eksemplar. Feltet benyttes også for å lage autoriserte søkeinnganger for verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer og for å registrere relasjoner mellom verk, uttrykk, manifestasjoner og eksemplarer.

For konferanser eller møter som er underordnet en korporasjon, brukes felt 710.

Det skal utføres autoritetskontroll mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) før lagring. I autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med korporativ forfatter, autoriseres navnedelen mot BARE før titteldelen legges til.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Konferansen, møtet eller utstillingens navn (RDA 11.2)

$c – Sted. Her registreres sted hvor konferansen, møtet, utstillingen ble holdt. Stedsnavnet oppføres i norsk form (R) (RDA 11.3)

$d – Dato. Her registreres dato for konferansen, møtet, utstillingen. Dato er vanligvis årstallet (R) (RDA 11.4)

$f – Dato (brukes til registrering uttrykkets år) (RDA 6.10)

$i – Relasjonsbetegnelse (R) (RDA Bilag J)

$n – Nummer. Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling med arabiske tall (R) (RDA 11.6)

$t – Tittel (RDA 6.2.2.)

$0 – Autoritetsidentifikator

$4 – Relasjonskode brukes hvis mulig. (RDA 18.5)

Liste over koder: Liste over relasjoner RDA

Eksempel
Autorisert søkeinngang konferanse

711 2# $$a International Conference on Corpus Use and Learning to Translate $$c Alicante $$d 2015 $$0 (NO-TrBIB)1523345891312

 730 Bi-innførsel standardtittel (R)

Marcfelt 730 benyttes for å registrere foretrukket tittel på verk som ikke har en opphavsperson eller –organisasjon (anonyme verk). For registrering av foretrukket tittel på verk med forfatter (personlig eller korporativ), brukes feltene 700, 710 eller 711.

Det utføres autoritetskontroll av 730 mot BARE (BIBSYS autoritetsregister) hvis det finnes, eller man velger å opprette, en autoritetspost for verket.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Foretrukket tittel. Andre skillende kjennetegn som brukes for å skille identiske titler, registreres i en parentes i delfelt $a (RDA 6.27.1.8)

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l. Årstall for utstedelse av lov legges i delfelt $a (R) (RDA 6.20.3.3)

$f – Dato (brukes til registrering uttrykkets år) (RDA 6.10)

$i – Relasjonsbetegnelse (R) (RDA Bilag J)

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l. (R) (RDA 6.3)

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet (RDA 6.11)

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l. (R) (RDA 6.15)

$n – Nummer for del av verk (R) (RDA 6.2.2.)

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr. (RDA 6.18.1.4)

$p – Tittel for del av verk (R) (RDA 6.2.2)

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk (RDA 6.17)

$s – Versjon (R) (RDA 6.12)

$0 – Autoritetsidentifikator

Eksempler

730 0# $$a Grænlendinga saga $$0 (NO-TrBIB)90115240
730 0# $$a Skrifter (Universitetet i Bergen. Sosiologisk institutt) $$0 (NO-TrBIB)90406658

740 Bi-innførsel tittel (R)

Marcfelt 740 benyttes for å registrere manifestasjonstitler fra ressurser uten felles tittel. Tittelen vil da være hentet fra manifestasjonen.

For autoriserte søkeinnganger for verk med forfatter (personlig eller korporativ), brukes feltene 700, 710 eller 711.

Indikatorer

Førsteindikator: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Andreindikator: Type bi-innførsel

# – Ingen informasjon
2 – Analytisk bi-innførsel

Aktuelle delfelt

$a – Ukontrollert relatert eller analytisk manifestasjonstittel
$n – Nummer for del av verk (R)
$p – Tittel for del av verk (R)

Eksempler

100 1# $$a Ibsen, Henrik $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$4 aut
245 13 $$a Et dukkehjem ; $$b Gjengangere $$c Henrik Ibsen
700 12 $$a Ibsen, Henrik $$0 (NO-TrBIB)90061718 $$t Gengangere $$l Norsk
740 02 $$a Gjengangere

100 1# $$a King, Stephen $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90054901 $$4 aut
245 10 $$a Revolvermannen ; $$b De utvalgte $$c Stephen King
500 ## $$a Originaltitler: The gunslinger ; The drawing of the three
740 32 $$a De utvalgte
700 12 $$a King, Stephen $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90054901 $$t The gunslinger $$l Norsk
700 12 $$a King, Stephen $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90054901 $$t The drawing of the three $$l Norsk
700 1# $$i Oversettelse av: $$a King, Stephen $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90054901  $$t The gunslinger $$l Engelsk
700 1# $$i Oversettelse av: $$a King, Stephen $$d 1947- $$0 (NO-TrBIB)90054901  $$t The drawing of the three $$l Engelsk