4XX – Serieangivelse

Oppdatert: 2022-09-14

490  Serieangivelse (R)

RDA kapittel 2.12 Serieangivelse

Feltet brukes for serietitler som tilhører dokumentet som katalogiseres.

Indikatorer

Førsteindikator: Søkeinngang på serietittel

0 – Kun deskriptiv serieinnførsel.
1 – Skal ha autorisert søkeinngang på serietittel. Denne må registreres i et 8XX-felt. Vi lager autorisert søkeinngang på alle serietitler.

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Serietittel. (RDA 2.12.2)
Serietittelen gjengis slik den står i dokumentet. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten forbokstav.
$a gjentas hvis en underserie skilles fra hovedserien med delfelt $v eller $x. (2.12.10)
$a gjentas når serietittelen har en parallelltittel. OBS: Korrekt ISBD-tegn må da legges til. Se eksempel. (RDA 2.12.3)
$v – Volum/Heftenummer.
Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet. Bytt ut tall uttrykt som ord (RDA 1.8.2), og romertall (RDA 1.8.3) med talltegn
$x – ISSN.
ISSN for serien gjengis uten foranstilt «ISSN» i henhold til praksis i MARC 21. (RDA Avvik fra RDA 2.12.8.)

Eksempel 1

490 1# $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30
830 #0 $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30

Eksempel 2 (Hovedserie med underserie, og de to seriene får hver sine søkeinnganger):

490 1# $$a Department of State publication $$v 7846 $$a Department and Foreign Service series $$v 128
830 #0 $$a Department of State publication $$v 7846
830 #0 $$a Department of State publication $$p Department and Foreign Service series $$v 128

Eksempel 3 (Serie med parallelltittel):

490 1# $$a Annual census of manufactures = $$a Recensement des manufactures $$x 0315-5587
830 #0 $$a Annual census of manufactures $$x 0315-5587

Eksempel 4 (Serie med parallelltittel til hovedserien, men ikke til underserien. I hovedkilden står den parallelle hovedtittelen før tittel for underserien.)

490 1# $$a Handbook of oriental studies = $$a Handbuch der Orientalistik. Section two, South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31
830 #0 $$a Handbook of oriental studies $$n Section two $$p South Asia $$x 0169-9377 $$v vol. 31