Doktoravhandlinger

2023-11-08

Doktoravhandlinger

LDR      02236nam a2200469 c 4500
001      999922177801802201
005      20231019102842.0
007      ta
008      230529t20232023no d e m |||| 0 eng| 
020 ## $$a 9788234802133 $$q heftet
035 ## $$a (NO-DIMO)1947fe5a-949a-486f-9988-09f171732826
035 ## $$a oai:nb.no:pliktmonografi_000020097
040 ## $$a NO-OsNB $$b nob $$e rda
041 0# $$a eng $$b eng $$b nob
060 #4 $$a WQ 200
097 ## $$a Ukat
100 1# $$a Carlsen, Ellen Øen $$0 (NO-TrBIB)1686548388343 $$4 aut
240 00 $$a Determinants of perinatal outcomes in Norway
245 10 $$a Determinants of perinatal outcomes in Norway : $$b 1982-2020 $$c Ellen Øen Carlsen
264 #1 $$a Oslo $$b Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo $$c [2023]
264 #4 $$a © 2023
300 ## $$a 1 bind (varierende paginering) $$b figurer
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
490 1# $$a Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo
500 ## $$a Årstall på tittelblad: 2022
500 ## $$a Delvis opptrykk av artikler
502 ## $$a Avhandling (Ph.D) – Universitetet i Oslo, 2023
546 ## $$a Tekst på engelsk, sammendrag på engelsk og på norsk
651 #2 $$a Norway $$0 (DNLM)D009664
650 #2 $$a Pregnancy Outcome $$x epidemiology $$0 (DNLM)D011256Q000453
650 #2 $$a Birth Weight $$0 (DNLM)D001724
653 #6 $$a other
655 #7 $$a Doktoravhandlinger $$0 (uri)https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/61 $$2 ntsf
700 1# $$a Carlsen, Ellen Øen $$t Determinants of perinatal outcomes in Norway $$0 (NO-TrBIB)1686548388343
710 2# $$a Universitetet i Oslo $$b Institutt for helse og samfunn $$0 (NO-TrBIB)15000757 $$4 dgg
710 2# $$a Universitetet i Oslo $$b Det medisinske fakultet $$0 (NO-TrBIB)90302138 $$4 pbl
856 40 $$u https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_pliktmonografi_000020097 $$3 Fulltekst $$y Nettbiblioteket $$z Digital representasjon
830 #0 $$a Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo
913 ## $$a Norbok $$b NB
917 ## $$a d

Kommentarer
Generelt

Nasjonalbiblioteket verken katalogiserer eller klassifiserer doktoravhandlinger fra og med våren 2023. Det er derfor opp til bibliotekene i konsortiet å katalogisere og klassifisere doktoravhandlingene.

Hvis Nasjonalbiblioteket eller et annet bibliotek har laget en digital post (marcfelt 007 pos. 00/01 har verdien “cr”) for en doktoravhandling, skal man ikke bruke denne til registrering av det trykte eksemplaret. Man lager en ny post for den trykte. Finnes det en post for den trykte publikasjonen fra Nasjonalbiblioteket eller et annet bibliotek (marcfelt 007 pos. 00/01 har verdien “ta”) skal den brukes, selv om det kan være en digital representasjon registrert på posten. Det er det som er tilfellet i dette eksemplet, jfr. fulltekstlenken i 856

Selv om dette er materiale som hører til Nasjonalbibliografien, må bibliotek i konsortiet bruke andre koder enn Nasjonalbibliografien ved katalogisering. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

  • Posten får kat80-status
  • LDR/17, velg “#” (full level)
  • 008/39, velg “c” (cooperative cataloging program) ved oppretting av en ny post. Vi lar verdien “#” stå hvis posten er opprettet av Nasjonalbiblioteket fra før.
  • Vi lager navneautoriteter i BARE på kat2-nivå hvis de ikke finnes fra før.
  • Hvis posten er laget av Nasjonalbiblioteket og har marcfelt 653 med verdi “other” skal 653 ikke slettes.
  • Hvis posten er laget av Nasjonalbiblioteket og har marcfelt 097 med verdi “ukat”, skal 097 ikke slettes.
LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

Doktoravhandlinger

Informasjon om doktoravhandling registreres i 008/24 (m – Theses), i marcfelt 502 og i marcfelt 917. Marcfelt 917 er et BIBSYS-definert marcfelt og har tre gyldige verdier: d (Doktoravhandlinger), h (Masteroppgaver) og s (Studentarbeider).

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Personlig forfatter

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang på første forfatter i marcfelt 100. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 100, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autoriserte søkeinnganger som representerer verk og uttrykk.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, med andreindikator 1.

Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4).

Dersom flere institusjoner er nevnt på tittelsiden, tas bare med de man kan fastslå at har en utgiverfunksjon. Institusjoner som doktoranden har vært tilknyttet under arbeidet med avhandlingen, men som ikke har noen egentlig utgiverrolle, utelates. Dette fremgår av definisjonen på utgiver i RDA: «En agent med ansvar for å publisere, tilgjengeliggjøre eller utgi en manifestasjon» (RDA 2.8.4.1). Moderinstitusjon, fakultet og/eller institutt gjengis i den rekkefølge de forekommer i på tittelsiden.

Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for copyright (2.11.) er ikke obligatorisk, men anbefales registrert når det avviker fra tidspunkt for utgivelse, eller når tidspunkt for utgivelse ikke finnes i ressursen. Tidspunkt for copyright registreres med symbolet © foran tidspunktet. Når det både registreres et tidspunkt for utgivelse og et tidspunkt for copyright, får 008/06 verdien «t». Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og tidspunkt for copyright i 008/11-14.

Hvis årstallet på tittelsiden og på omslaget refererer til årstall for innlevering og/eller diskusjon av doktoravhandlingen, og det ikke finnes noe trykkeår i andre deler av publikasjonen, skal copyrightår brukes til registrering av utgivelsesåret.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3), registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk (RDA 6.27)

Autorisert søkeinngang for verk eller uttrykk representerer verket med autoritetsdata. Autorisert søkeinngang for verk og uttrykk med personlig forfatter (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer personen (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.).

Flere detaljer om hva som hører til navnedelen og titteldelen i autoriserte søkeinnganger for verk eller uttrykk finnes i VFK > 70X-75X – Bi-innførsler: https://rdakatalogisering.unit.no/70x-75x-bi-innforsler/  og i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html .