6XX – Noter – Autoriteter

Oppdatert: 2022-04-07

6XX- noter:

6XX-noter finnes i en del konverterte poster. Slike noter kan bl.a. brukes for å skille to eller flere likelydende navn fra hverandre, og dette ikke kan gjøres på grunnlag av data registrert i 1XX- eller 3XX-felt.

667 – Note til internt bruk (R)

Feltet kan brukes til å gi informasjon som det ikke er definert et eget notefelt til. Det kan f.eks. være anvisninger til katalogisator om bruk av autoriteten.  Informasjon om en persons yrke registreres i felt 374 og arbeidsfelt/interesseområde i felt 372.

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notetekst

Eksempel

100 1# $$a Medvedev, Zhores A.
667 ##$$a Tidligere russisk, nå britisk, iflg. The International who’s who 1993/94

670 – Kilde for opplysningene (R)

Feltet kan brukes til å angi en eventuell kilde konsultert for identifisering av autoriteten.

Det har tidligere vært anbefalt å registrere Viaf-lenker i 670-feltet når Viaf har vært brukt til verifisering av en autoritet. Vi anbefaler nå at man heller registrerer lenker til Viaf og andre eksterne autoritetsregistre (ISNI, Orcid) i 024 – Andre standardidentifikatorer.

670 brukes primært for å angi kilder som er mindre opplagte enn fritt tilgjengelige autoritetstjenester som Viaf og ISNI, f.eks. når informasjon om valgt navneform er hentet fra en forfatterpresentasjon knyttet til en artikkel hentet fra et tidsskrifthefte.

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Kilde for opplysningene i autoritetsposten
$u – URI. Lenke til kilden for opplysningene i $a.

Eksempel

100 1# $$a Nobel, Agnes
670 ## $$a Wikipedia $u https://no.wikipedia.org/wiki/Agnes_Nobel

672 – Tittel relatert til autoriteten (R)

Verktitler knyttet til autoriteten kan registreres hvis ønskelig. Feltet kan f.eks. brukes til å skille mellom likelydende navn ved å knytte dem til publiserte titler.

Indikatorer

Førsteindikator: #  – Udefinert

Andreindikator:  Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedtittel
$b – Resten av tittelen
$f – Årstall

Eksempel

100 1# $$a Smith, Will
672 ## $$a Net volume adjustment factor sampling standards and procedures $f 1998

678 – Biografiske eller historiske data(R)

Noten er ekstern og noteteksten skal derfor utformes med tanke på offentlig visning. Feltet kan brukes til informasjon som ikke passer i en mer spesialisert note. Informasjon om psevdonym kan registreres her.

Førsteindikator: #, 0 eller 1 er gyldige verdier. Vi bruker # for noter av typen «Gjelder fra 1994»

Andreindikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Notetekst

Eksempler

110 2# $$a Telenor
678 ## $$a Gjelder fra 1994

Eksempel:

100 1# $$a Sandel, Cora
678 $$a Psevdonym for Sara Fabricius