TV-serie på DVD

Oppdatert: 2021-06-17

TV-serie basert på roman. DVD i farger

LDR        01542ngm#a2200325#c#4500   
001         999921224959902201   
005         20201021142304.0
007         vd#cvai||
008         200929p20202019xxu634#|#####|####v|eng|c
024 3# $$a 5039036095075
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 ## $$a eng $$j eng
130 4# $$a The Handmaid’s tale (TV-serie) $$n Season 3
245 14 $$a The Handmaid’s tale $$n Season three $$c [produsent: Bruce Miller]
246 3# $$a The Handmaid’s tale $$n Season 3
257 ## $$a USA
264 #2 $$a [United Kingdom] $$b Warner Bros. Entertainment UK $$c 2020
300 ## $$a 5 videoplater (DVD) (634 minutter) $$b lyd, farger
336 ## $$a todimensjonalt levende bilde $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1023 $$2 rdaco
336 ## $$a tale $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1013 |2 rdaco
337 ## $$a video $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1008 $$2 rdamt
338 ## $$a videoplate $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1060 $$2 rdact
344 ## $$a digital $$0 http://rdaregistry.info/termList/typeRec/1002 $$2 rdatr
344 ## $$b optisk $$0 http://rdaregistry.info/termList/recMedium/1003 $$2 rdarm
347 ## $$a videofil $$0 http://rdaregistry.info/termList/fileType/1006 $$2 rdaft
347 ## $$b DVD
490 1# $$a The Handmaid’s tale $$v 3
500 ## $$a Produksjon: USA : MGM Television, 2019
511 1# $$a Elisabeth Moss (June Osborne), Max Minghella (Nick Blaine), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Joseph Fiennes (Fred Waterford) og flere
521 ## $$a Aldersgrense: 15 år
538 ## $$a Kodet for sone 2
546 ## $$a Engelsk tale; valgbare undertekster på engelsk
588 0# $$a imdb.com
655 #7 $$a Science fiction $$0 (NO-TrBIB)REAL030105 $$2 noubomn
700 1# $$a Miller, Bruce $$0 (NO-TrBIB)1615358753146 $$4 fmp
700 1# $$a Moss, Elisabeth $$d 1982- $$0 (NO-TrBIB)9007399 $$4 act
700 1# $$a Minghella, Max $$d 1985- $$0 (NO-TrBIB)7022055 $$4 act
700 1# $$a Strahovski, Yvonne $$d 1982- $$0 (NO-TrBIB)1533887392825 $$4 act
700 1# $$a Fiennes, Joseph $$d 1970- $$0 (NO-TrBIB)1021325 $$4 act
700 1# $$i Basert på: $$a Atwood, Margaret $$d 1939- $$0 (NO-TrBIB)90071737 $$t The Handmaid’s tale $$k Roman
830 #4 $$a The Handmaid’s tale $$v 3
856 42 $$3 Mer om filmen $$u https://www.imdb.com/title/tt5834204/?ref_=fn_al_tt_1


Kommentarer
Om innholdet

TV-serie utgitt på DVD. Serien er basert på Margaret Atwoods roman The Handmaid’s tale.

Kilde for opplysningene (RDA 2.2.2)

For en manifestasjon som består av levende bilder brukes en tittelsekvens eller et tittelskjermbilde som foretrukket informasjonskilde. Alternativt kan man foretrekke en tittel fra en etikett som er permanent festet til eller trykt på manifestasjonen, framfor tittelsekvensen eller tittelskjermbildet. I tillegg behandles en beholder som er utgitt sammen med manifestasjonen som en del av selve manifestasjonen.

I dette eksempelet var det svært lite informasjon trykt på DVD-platene og omslaget. Mange av opplysningene er derfor hentet fra nettstedet imdb.com. Note om kilde for opplysningene er registrert i marcfelt 588.

LDR og kontrollfelt

For en spillefilm i farger utgitt på DVD er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige: LDR/06 = g, LDR/07 = m, 007/00 = v, 007/01 = d, 007/03 = c, 007/04 = v, 007/05 = a, 007/06 = i. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for videoopptak, se: VFRK MARC 21 Bibl.

I 008/18-20 registreres spilletid i antall minutter.
I 008/33 registreres type visuelt materiale, i dette tilfellet m – spillefilm.
I 008/34 registreres hvilken teknikk som er brukt for å skape bevegelse i filmen, det vil si om det er animasjonsfilm, realfilm eller en blanding.

Standardnummer/utgivernummer/edisjonsnummer (RDA 2.15)

Registreres i marcfelt 024 eller 028 alt etter hva slags nummer det er. Her er det brukt 024 med førsteindikator 3 for International Article Number (EAN) Nummeret registreres uten prefiks, selv om det er registrert i kilden.

Språk

DVD’en har lydspor med engelsk tale og undertekster på engelsk. Språkkode for filmens tale registreres i 008/35-37 og i marcdelfelt 041 $a. Språkkode for DVD’ens undertekster registreres i marcdelfelt 041 $j.

Note om talespråk og undertekster registreres i marcfelt 546.

Katalogiseringsregelverk

Marcdelfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Foretrukket tittel som autorisert søkeinngang (RDA 6.27.1.3 og 6.2.2)

For verk i form av levende bilder utformes den autoriserte søkeinngangen som representerer verket ved å bruke en foretrukket tittel for verket. Regelen er at vi velger den tittelen eller tittelformen på originalspråket som verket vanligvis identifiseres av. Vi lager egen foretrukket tittel for 3 sesong, da denne er utgitt separat fra de andre sesongene. Verkstittel registreres i marcdelfelt 130 $a. «TV-serie» føyes til i parentes for å skille dette verket fra romanen med samme tittel. Sesong registreres i $n. Vi bruker tall i stedet for bokstaver i slike tilfeller. (RDA 6.2.2.9.1)

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.2, 2.3 og 2.4)

Kilde for tittelen i marcfelt 245 er etiketten på DVD-platen (RDA 2.2.2.3). Ansvarsangivelse registreres etter RDA 2.4. I dette eksempelet er det ikke oppgitt noen ansvarsangivelse verken på etiketten på DVD-platen eller omslaget. Opplysninger om produsenten er derfor hentet fra en ekstern kilde (nettstedet imdb.com)

Opplysninger om utgivelse, produksjon og distribusjon (RDA 2.7, 2.8 og 2.11)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Opplysninger om utgivelse inkluderer angivelser knyttet til publisering, tilgjengeliggjøring eller utgivelse av en manifestasjon.

Opplysninger om produksjonsland, – selskap og –år skal ikke registreres i marcfelt 264 når vi katalogiserer publisert materiale. Disse opplysningene registreres i stedet i en 500-note.

Opplysninger om produksjon og distribusjon registreres også i 008. Når tidspunktene for distribusjon og produksjon er ulike, får 008/06 verdien «p». I 008/7-10 registreres årstall for distribusjon og i 008/11-14 registreres årstall for produksjon. Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17.

Produksjonsland kan i tillegg registreres i marcfelt 257. Dette er ikke et obligatorisk felt, men kan brukes hvis man finner det hensiktsmessig.

Omfang, farge og varighet (RDA 3.4.1, 7.17 og 7.22.1)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. I $a registreres antall fysiske plater og spilletid. I $b registreres opplysninger om lyd og om filmen er i farger eller svart/hvitt. Opplysninger om farge registreres også i 007/03, og spilletid registreres i 008/18-20

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2. For spillefilm med tale bruker vi innholdstypene «todimensjonalt levende bilde» og «tale». (Innholdstypen «lyder» brukes hvis lydbildet domineres av andre lyder enn tale, for eksempel lyder fra naturen, kunstig produserte lyder, etc.)

Lydegenskaper (RDA 3.16)

Tekniske spesifikasjoner relatert til lyden i ressursen registreres i marcfelt 344. Vokabularene fra RDA registry skal benyttes (rdatr og rdarm).

Digital filkarakteristikk (RDA 3.19)

Teknisk spesifikasjon knyttet til den digitale kodingen av tekst, bilder, lyd, video og andre typer data registreres i marcfelt 347. Bruk en av termene fra vokabularet «rdaft» i RDA Registry for registrering av filtype. Kodeformat registreres i en egen instans av marcfelt 347.

Serieangivelse (RDA 2.12, 6.2.2 og 6.27)

Serieangivelse (RDA 2.12) registrert i marcfelt 490. Autorisert søkeinngang for serien (RDA 6.27) registrert i marcfelt 830.

Note om ansvarsangivelse (2.17.3)

Opplysninger om produksjonen (produksjonsland, -selskap og –år) registreres i marcfelt 500.

Note om rolleinnehavere registreres i marcfelt 511. Navnet på rollefiguren kan oppgis i parentes. I en filmproduksjon er det vanligvis svært mange ansvarshavende. Hvis ikke alle ansvarsangivelsene som forekommer i informasjonskilden eller informasjonskildene registreres, foretrekk de som identifiserer skapere av det intellektuelle eller kunstneriske innholdet (RDA 2.4.2.3). I dette eksempelet har vi registrert navnet på fire ledende skuespillere i marcfelt 511.

Sammendrag (RDA 7.10)

Et sammendrag av seriens innhold kan registreres i marcfelt 520.

Målgruppenote (RDA 7.7)

Note om aldersgrense registreres i marcfelt 521.

Note om regionskode (RDA 3.19.6.3)

Opplysninger om regionskoden registreres i marcfelt 538.

Autoriserte søkeinnganger på ansvarshavende (RDA 9.2 og 9.19)

Foretrukket personnavn på ansvarshavende registreres som autorisert søkeinngang i marcfelt 700. Foretrukket navn autoriseres mot BARE, og relasjon mellom ressurs og agent angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

Relasjon til andre verk (RDA 25.1 og Bilag J)

TV-serien er basert på Margaret Atwoods roman The Handmaid’s tale. Ved registrering av et verk som er tilknyttet et annet verk eller uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer tilknyttet verk eller uttrykk i marcfelt 700. Tilknytningsformen spesifiseres med relevant relasjonsbetegnelse i $i.

Elektronisk lokalisering og tilgang

Marcfelt 856 brukes for å gi tilgang til eksterne gratisressurser og tillegg til trykte ressurser (innholdsfortegnelser, omtaler, omslagsbilder, etc.) Her har vi lagt lenke til nettstedet imdb.com, som har flere opplysninger om tv-serien.