Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk

Oppdatert: 2021-05-05

Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk

Der tidligere katalogiseringsregler ga retningslinjer for å lage en bibliografisk post som representerer dokumentet, gir RDA retningslinjer for metadata som representerer hele det bibliografiske universet med utgangspunkt i FRBR-entitetene verk, uttrykk, manifestasjon, eksemplar og relasjonene mellom disse.

Med RDA er ikke lenger bare søkbarheten til den bibliografiske posten i fokus. Når vi lager autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk, må vi se disse som frittstående dataelementer som representerer entitetene verk og uttrykk, og ikke som dublering av informasjon som finnes i bibliografisk post. Når vi beskriver verket, gjør vi dette i form av eksplisitte, frittstående dataelementer via en dedikert, autorisert søkeinngang. Denne vil identifisere verket også som autoritetsdata løsrevet fra den bibliografiske posten.

Målet med RDA er å oppnå bedre utnyttelse av bibliografiske data og bedre organiserte søkeresultat for sluttbruker. Det er et stykke igjen før potensialet i RDA-data kan realiseres. Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk kan i liten grad autoriseres mot BARE på nåværende tidspunkt. MARC-formatet er laget for tidligere tiders registreringspraksis og er lite egnet til å få fram relasjoner mellom FRBR-entiteter. Men ved å registrere autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk legger vi til rette for overgang til neste generasjon bibliografisk database med entitet-relasjon-struktur. Samtidig beriker vi den bibliografiske posten med presise data.

RDA sier ikke hvilke autoriserte søkeinnganger på verk og uttrykk som skal lages, bare hvordan. Det er i stor grad opp til katalogisator (katalogavdelingen) å vurdere hva som er hensiktsmessig. I konsortiet anbefaler vi følgende praksis:

Ved registrering av en ressurs utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer verk eller uttrykk (RDA 6.27). Autoriserte søkeinnganger for verk og uttrykk med personlig eller korporativ forfatter lages ved å kombinere foretrukket navn (1XX) med foretrukket tittel for verk eller uttrykk (240). Foretrukket tittel (240) skal derfor registreres, også om den er identisk med manifestasjonens hovedtittel.

Ved registrering av en ressurs som utkommer første gang, vil vi i de fleste tilfeller utforme autorisert søkeinngang som representerer verket (RDA 6.27.1).

100 1# $$a Jor, Finn Eivind $$d 1966- $$0 (NO-TrBIB)90812785 $$4 aut
240 10 $$a Blant hodejegere og kannibaler
245 10 $$a Blant hodejegere og kannibaler : $$b nordmannen Carl Bocks jakt på halemenneskene $$c Finn Eivind Jor
700 1# $$a Jor, Finn Eivind $$d 1966- $$0 (NO-TrBIB)90812785 $$t Blant hodejegere og kannibaler

Ved registrering av en ressurs som forekommer eller som med stor sannsynlighet vil forekomme i mer enn ett uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer uttrykket (RDA 6.27.3). Foretrukket tittel for uttrykk registreres med ett eller flere skillende elementer for uttrykket, f.eks. språk, tidspunkt for utgivelse eller andre skillende kjennetegn.

Språk som skillende element (RDA 6.11) registreres i $l.

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$4 aut
240 10 $$a Kongeriket $$l Norsk
245 10 $$a Kongeriket : $$b roman $$c Jo Nesbø
700 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$t Kongeriket $$l Norsk

Tidspunkt for utgivelse som skillende element (RDA 6.10) registreres i $f.

100 1# $$a Chiarelli, Leonard C. $$0 (NO-TrBIB)12036163 $$4 aut
240 12 $$a A history of Muslim Sicily $$f 2018
245 12 $$a A history of Muslim Sicily $$c Leonard C. Chiarelli
250 ## $$a Second revised edition
700 1# $$a Chiarelli, Leonard C. $$0 (NO-TrBIB)12036163 $$t A history of Muslim Sicily $$f 2018

Merk at verk implisitt er til stede i den autoriserte søkeinngangen for uttrykket (7XX navnedel + titteldel).[1] Når vi har utformet autorisert søkeinngang for uttrykk, er autorisert søkeinngang for verk ikke nødvendig.

Ved registrering av et verk som er tilknyttet et annet verk eller uttrykk, utformer vi den autoriserte søkeinngangen som representerer tilknyttet verk eller uttrykk. Tilknytningsformen spesifiseres med relevant relasjonsbetegnelse i $i (RDA bilag J).

100 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$4 aut
240 10 $$a Kongeriket $$l Tysk
245 10 $$a Ihr Königreich : $$b Kriminalroman $$c Jo Nesbø ; aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob
700 1# $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$t Kongeriket $$l Tysk
700 1# $$i Oversettelse av: $$a Nesbø, Jo $$d 1960- $$0 (NO-TrBIB)90356569 $$t Kongeriket $$l Norsk

[1] Hvilke delfelt som hører til navnedelen og hvilke som hører til titteldelen går fram av MARC 21 Bibl – 70X-75X. Flere detaljer finnes i MARC 21: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdheading.html