Kombidokument

Oppdatert: 2021-05-20

Kombidokument bestående av håndbok, kortstokker, terninger mm

LDR      01871nom#a2200313#ca4500
001      999921292421202201
005      20210505110135.0
007      ou
008      210305s2020####no#nnn#|#####|####bnnob|c
020 ## $$a 9788269233506 $$q spiral $$q håndbok
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
130 0# $$a Play it right
245 10 $$a Play it right $$c [utviklet av Kriminalomsorgen og RVTS Øst]
264 #1 $$a Oslo $$b Kriminalomsorgen $$b RVTS Øst $$c 2020
300 ## $$a 1 eske (1 bind, 7 kortstokker, 2 terninger, 1 samtaletermometer, 2 ark) $$c 34 x 23 x 10 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
336 ## $$a tredimensjonal form $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1021 $$2 rdaco
336 ## $$a taktil tredimensjonal form $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1019 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
338 ## $$a kort $$0 http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/#1045 $$2 rdact
338 ## $$a gjenstand $$0 http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/#1059 $$2 rdact
505 00$$g Håndbok: $$t Dialog om seksulalitet : en håndbok fra samtaleverktøyet Play it right / $$r redaktør: Line Ruud Vollebæk. $$g Kortstokker: $$t Mål ; $$t Tanker og følelser ; $$t Kropp ; $$t Mentalisering og samtykke ; $$t Selvfølelse ; $$t Sex ; $$t Porno og internett $$g Hjelpeark: $$t Målskjema ; $$t Endringsfigur
588 ##$$a Tittel fra esken
653 ##$$a samtaleverktøy $$a seksualitet
650 #7$$a Seksualitet $$0 (NO-TrBIB)HUME08140 $$2 humord
700 1#$$a Vollebæk, Line Ruud $$d 1974- $$0 (NO-TrBIB)8060224 $$4 edt
710 2#$$a Kriminalomsorgen $$0 (NO-TrBIB)2030881 $$4 isb
710 2#  $$a Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging $$b Region øst $$0 (NO-TrBIB)14037877 $$4 isb

Kommentarer
Om innholdet

Dette er en eske som inneholder en håndbok med spesifisert redaktør, 7 kortstokker med separate titler, 2 terninger, 1 samtaletermometer og 2 hjelpeark.

Kilde for opplysningene (RDA 2.2.2.4.1)

For håndgripelige manifestasjoner som ikke dekkes av RDA 2.2.2.2-2.2.2.3, bruker vi i dette tilfellet en beholder eller ledsagende materiale utgitt sammen med manifestasjonen som kilde (RDA 2.2.2.4.1 punkt c). Vi lager da også en note om kilde for hovedtittelen (2.17.2.3).

LDR og kontrollfelt

For et kombidokument er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = o, LDR/07 = m, 007/00-01 = ou. Et kombidokument faller inn under kategorien Visuelt materiale i 008 og feltene fylles ut i den grad de er relevante for dokumentet.  Fordi dette kombidokumentet ikke inneholder deler med levende bilder, blir 008/18-20 kodet med nnn (not applicable). Det samme gjelder 008/34.

ISBN (RDA 2.15)

Informasjon om identifikator kan hentes fra en hvilken som helst kilde. I dette tilfellet forekommer ISBN kun i håndboka som inngår i kombidokumentet. ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Foretrukket tittel som autorisert søkeinngang (RDA 6.2.2 og 6.27.1.8)

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.4) er hentet fra kilden nevnt over. Verket beskrevet i dette eksempelet faller ikke inn under noen av kategoriene nevnt i RDA 19.2.1.1, og det lages derfor ikke noen autorisert søkeinngang for korporasjon som opphavsmann. Når det er usikkerhet om hvem som er opphavsmann, utformes den autoriserte søkeinngangen for verket ved å bruke foretrukket tittel for verk (6.27.1.8).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)

Hovedtittel (245 $a) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Når opplysninger om ansvarshavende knyttet til hovedtittel er tilføyd fra en kilde utenfor selve manifestasjonen, har vi valgt å angi dette ved bruk av klammer (RDA 2.2.4). 

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Kun navn på første utgiver er obligatorisk (RDA 2.8.4). Det er opp til katalogisator å vurdere om flere skal tas med. Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang (RDA 3.4.5, 3.4.6)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. I dette tilfellet består manifestasjonen både av tekst (RDA 3.4.5) og tredimensjonale former (RDA 3.4.6). Om tredimensjonale former sier RDA 3.4.6.2: Registrer omfanget av en manifestasjon som består av én eller flere tredimensjonale former, ved å angi antall enheter og et passende begrep fra listen i 3.4.1.3.  Fordi det ikke finnes egnete begreper for alle delene i esken, har vi også brukt andre kortfattete begreper.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2. Det velges koder for alle de mest vesentlige delene som manifestasjonen består av.

Note om innhold

Det er laget en beriket innholdsnote med de enkelte opplysningene i spesifiserte delfelt. Det medfører at alle titler registrert i delfelt $t blir indeksert. Det er brukt ISBD-tegn for å øke lesbarheten i noten.

Emneord

Det er både registrert nøkkelord (marcfelt 653) og et kontrollert emneord fra Humordvokabularet (marcfelt 650) i posten.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)

Redaktør for boka får autorisert søkeinngang (RDA 9.19) i marcfelt 700. Søkeinngang på navn som inneholder et etternavn registreres med etternavnet som første element (RDA 9.2.2.9). Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators.

Autorisert søkeinngang på korporasjoner (RDA 11.13.1.1)

Når du skal opprette en autorisert søkeinngang for utgiverorganene, bruker du et foretrukket korporasjonsnavn (RDA 11.2.2) som utgangspunkt for den autoriserte søkeinngangen. Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators.