Rettemeldinger

Oppdatert: 2020-07-01

Det foreligger ingen særskilt løsning for å sende melding om retting av enkeltposter til utvalgt(e) institusjon(er) i Alma. Bruk listen over katalogkontakter for å finne epostadresser å skrive til.
Bibliotekene velger selv om de vil være oppført på denne listen, og den er ikke komplett.

Når det gjelder Deweyklassifikasjon, er det etablert nye samarbeidsmuligheter i Alma, se Prinsipper for klassifisering med Dewey i BIBSYS-konsortiet. Det er fortsatt mulig å registrere lokal klassifikasjon (lokalt felt 092), men det er ønskelig med et samarbeid (felles felt 082/083). Dewey-kontakter til de bibliotekene som har meldt fra om at de ønsker å samarbeide om fellesklassifikasjon med Dewey, finner du her.

Rettemeldinger sendes fortrinnsvis til kontaktene på de bibliotekene som blir berørt av endringene. Epostlisten katkont@unit.no kan brukes når samme rettemelding skal sendes til veldig mange bibliotek.

Vi oppfordrer til å bruke epostlisten katkont at bibsys.no til alt du ønsker å diskutere med katalogpersoner i konsortiet. Det gjelder både generelle katalogiseringssaker, MARC- formatet og spørsmål knyttet til enkeltposter. Det kan gjelde RDA, bruk av MARC-felter, valg av deweynumre, osv.

Informasjon om, og innmeldingsskjema til katkont: https://lister.sikt.no/postorius/lists/katkont.unit.no/

Nasjonalbibliografiske poster

Marcfelt i nasjonalbibliografiske poster med katalogiseringsnivå 90 skal ikke endres. De nasjonalbibliografiske postene inneholder Marc-koden 913 og inkluderer bibliografiene 913 $$a Norbok $$b NB, 913 $$a Nordisko $$b NB, 913 $$a Nornoter $$b NB, 913 $$a Norper $$b NB og 913 $$a Samisk $$b NB. Bibliotek kan legge til emneord på postene og eventuelt registrere flere Dewey/UDK eller andre klassifikasjonsnummer. (Se Klassifikasjonsveiledningen for retningslinjer). For nasjonalbibliografiske poster med lavere katalogiseringsnivå enn 90 kan flere felter legges til. Eksisterende felt skal ikke endres.

Melding om rettinger på nasjonalbibliografiske poster sendes kun til Nasjonalbiblioteket:
Autoritetsposter: tk-autreg at nb.no
Bib-poster: tk-meldkat at nb.no