Musikktrykk med stemmer

2022-09-16

Musikktrykk med stemmer

LDR 01263ncm a2200325 c 4500
001 999921604930802201
005 20211201143053.0
007 qu
008 211108t20102010nyu||ae########||#|#zxx|c
020 ## $$a 9781423459033 $$q heftet
028 33 $$a AMP 8237 $$b Associated Music Publishers
028 62 $$a HL50486855 $$b Hal Leonard
040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
100 1# $$a Tower, Joan $$d 1938- $$0 (NO-TrBIB)7065489 $$4 cmp
240 00 $$a Copperwave
245 10 $$a Copperwave : $$b for brass quintet $$c Joan Tower
250 ## $$a Score and parts
264 #1 $$a New York $$b Associated Music Publishers $$c [2010]
264 #4 $$c © 2010
300 ## $$a 1 partitur (21 sider) $$e 5 stemmer
336 ## $$a nedskrevet musikk $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1010 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
348 ## $$a partitur $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007 $$2 rdafnm
348 ## $$a stemme $$0 http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1004 $$2 rdafnm
382 01 $$a Messingkvintett $$2 emnmus
382 01 $$a Trompet $$n 2 $$a Horn $$a Trombone $$n 2 $$s 5 $$2 emnmus
500 ## $$a Varighet: 10 min.
500 ## $$a Edisjonsnummer: AMP 8237
700 1# $$a Tower, Joan $$d 1938- $$0 (NO-TrBIB)7065489 $$t Copperwave

Kommentar
LDR og kontrollfelt

For musikktrykk er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = c, LDR/07 = m, 007/00-01 = qu, 008/20 = [Format].

Registrering av format er valgfritt. For registrering brukes marcfelt 008/20. Verdien «a» betyr «full score» og gjelder fullstendige partiturer som inneholder alle stemmene i komposisjonen. For andre typer musikktrykk, se lovlige verdier til pos. 20 her: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008m.html
Bruk «Ingen forsøk på å kode» dersom registrering utelates.

For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for musikktrykk, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. På post for trykt ressurs skal kun de ISBN som gjelder trykt materiale registreres. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Registrering av edisjonsnummer for nedskrevet musikk (RDA 2.15.2)

Registreres i marcfelt 028 (delfelt $a) med 3 som første og andreindikator. Verdien 3 i andreindikator medfører at det ikke automatisk genereres en note. Grunnen til at vi ikke ønsker automatisk generering av note i dette tilfellet, er at vi ønsker en spesifisering av type nummer (Edisjonsnummer) i noten, som vi ikke ville fått automatisk. Navn på utgiver registreres i delfelt $b. Forkortelser, fraser eller ord som indentifiseres utgiveren inkluderes i registreringen av nummeret (RDA 2.15.2.3).

Registrering av distribusjonsnummer for nedskrevet musikk (RDA 2.15)

Det er valgfritt å registrere en tilleggsidentifikator for manifestasjonen. Distributørnummer registreres i marcfelt 028 (delfelt $a) med 6 som første indikator og 2 som andre indikator. Verdien 2 i andreindikator medfører at det automatisk genereres en note i sluttbrukertjenesten. Navn på distributør registreres i delfelt $b.

Autorisert søkeinngang på person (RDA 9.19.1)

Foretrukket personnavn (RDA 9.2.2.9) registreres i marcfelt 100 som autorisert søkeinngang (RDA 9.19.1). Relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.4) angis $4 med kode fra MARC code list for relators, og foretrukket navn autoriseres mot BARE.

Foretrukket tittel på et musikalsk verk (RDA 6.14.2)

Foretrukket tittel for musikalske verk skal registreres i marcfelt 240 selv om den er identisk med manifestasjonens hovedtittel (245 $a).

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Musikktrykkets fysiske presentasjon (RDA 2.5.2.3)

Det er ikke obligatorisk å registrere musikktrykkets fysiske representasjon, men en slik beskrivelse gjør det lettere å skille mellom ulike utgivelser av det samme verket. Etter RDA registreres musikktrykkets fysiske representasjon i form av en utgavebetegnelse (marcfelt 250).

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted (RDA 2.8.2), utgivers navn (2.8.4.2) og tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for første utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.) skal alltid registreres. Når boka ikke har informasjon om tidspunkt for utgivelse, registreres sannsynlig tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6.6) i skarpe klammer. Tidspunkt for copyright (2.11.) er ikke obligatorisk, men anbefales registrert når det avviker fra tidspunkt for utgivelse, eller når tidspunkt for utgivelse ikke finnes i ressursen. Tidspunkt for copyright registreres med symbolet © foran tidspunktet i delfelt $c i 264. Når det både registreres et tidspunkt for utgivelse og et tidspunkt for copyright, får 008/06 verdien «t». Tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 og tidspunkt for copyright i 008/11-14.

Omfang (RDA 3.4.3)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i dokumentet. Angi antall enheter og et passende begrep for formatet for notert musikk fra listen i RDA 7.20.1.3.

Hvis manifestasjonen inneholder stemmer, registrer antallet deler, men sløyf antallet bind og/eller sider, blad eller spalter i disse stemmene (RDA 3.4.3.2).

Hvis antallet stemmer i institusjonens eksemplar avviker fra det som er registrert i den bibliografiske posten, kan dette registreres som lokal note i enten holdings- eller itempost.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Format for nedskrevet musikk (RDA 7.20)

Marcfelt 348 brukes til å registrere musikalsk eller fysisk format for innholdet i en ressurs som er presentert i form av nedskrevet musikk. Bruk en av termene fra vokabularet «rdafnm» i RDA. Oversikt over lovlige verdier i feltet finnes her: https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/8/2019/12/formatNoteMus_rdafnm.pdf

“Partitur” skal brukes hvis musikktrykket inneholder hele musikkverket, uavhengig av antall utøvere. Hvis musikktrykket inneholder en del av, eller er en tilpasning/reduksjon av originalen, brukes en av de andre kodene i rdafnm.

“Stemme” brukes hvis musikktrykket omfatter formater som inneholder musikken for én eller flere, men ikke alle utøverne.

Besetning (RDA 6.15)

Registreres i marcfelt 382 i delfelt $a med førsteindikator 0 og andreindikator 1. Term som indikerer instrument/utøvere/stemmer er hentet fra Emneord for musikk (RDA 6.15.1.3). Antall stemmer eller utøvere for et instrument registreres ikke i delfelt $n hvis det kun er én stemme eller utøver for instrumentet eller stemmen. Det samme gjelder antall ensembler (RDA 6.15.1.6).

Varighet (RDA 7.22.1.3)

Registreres i fortrukket form ved institusjonen i marcfelt 500.

Note om identifikator for manifestasjonen (RDA 2.17.14)

Edisjonsnummer registres også i marcfelt 500: «Edisjonsnummer: […]».

Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2)

Autorisert søkeinngang for musikalske verk og uttrykk (RDA 6.28.1.2) med personnavn (RDA 9.19.1) registreres i marcfelt 700 ved å kombinere den autoriserte søkeinngangen som representerer komponisten (navnedelen i delfelt $a, etc.) med foretrukket tittel (titteldelen i delfelt $t, etc.). Navnet autoriseres mot BARE.