Om e-ressurser

Oppdatert: 2020-11-17

Om e-ressurser

Med e-ressurser menes her ressurser (tekst, lyd, bilde, video) som er tilgjengelige via nett (nettressurser).

Poster i Community Zone

De fleste nettressurser med tilgang fra ekstern leverandør (Electronic resource) vil ha bibliografisk post i Community Zone (CZ). Når det finnes en post for ressursen i CZ, skal portfolio aktiveres her. Når portfolio aktiveres på posten i CZ, blir bibliografisk post opprettet i Institution Zone og i Network Zone (NZ) om portfolio på posten ikke er aktivert fra før. Sjekk at ressursen bare har én post i NZ etter aktivering. Hvis det finnes en annen NZ-post (dublett), meldes fra til institusjon som har beholdning på denne.

Poster i CZ er ofte mangelfulle og kan inneholde feil som hindrer gjenfinning. Alle institusjoner som har beholdning knyttet til en post i CZ kan korrigere og oppgradere posten. Merk at selv mindre endringer i en CZ-post fører til at teksten «Contributed by <Institution>» kommer opp under tittelen når posten søkes opp i CZ.

Poster i CZ oppdateres uregelmessig ved import, der eldre poster kobles med nye. Endringer vi gjør på en post i CZ kan bli overskrevet neste gang Ex Libris kobler posten med ny post fra en av sine leverandører. Så lenge vi ikke har sikkerhet for at informasjon vi registrerer i CZ ikke blir overskrevet maskinelt, anbefales ikke å legge arbeid i å fullkatalogisere poster i CZ.

Local extensions på poster CZ blir ikke overskrevet.

Electronic og Digital

Biblioteksystemet Alma skiller mellom nettressursene Electronic resource og Digital resource. Electronic resource er nettressurs med tilgang fra ekstern leverandør, mens Digital resource er nettressurs med tilgang fra digitale filer som er lagret lokalt, i Alma eller på lokal server.

Beholdningsinformasjon for Electronic resource registreres som Portfolio på bibliografisk post for e-ressurs. Beholdningsinformasjon for Digital resource registreres som Representation på bibliografisk post for e-ressurs når filene er mottatt fra ekstern leverandør. Når filene består av digitalisert materiale fra bibliotekets egne samlinger (lokale digitaliseringer) legges beholdningsinformasjon som Representation på bibliografisk post for det fysiske materialet.

Gratisressurser

Ressurs som er fritt tilgjengelig på nettet registreres som gratis elektronisk ressurs uten beholdningsinformasjon for den enkelte institusjon. Lenke til ressursen legges i den bibliografiske posten, i marcfelt 856:

856 40 $$u https://www.youtube.com/watch?v=2Puahc535fs $$3 Fulltekst $$y Youtube $$z Gratis

Førsteindikator 4 – HTTP. Andreindikator 0 – Ressurs. $u Nettlenke (URI) til ressursen. $3 materialtype fra nedtrekksliste, som regel «Fulltekst». I delfelt $y kan legges forklarende lenketekst, f.eks. eier av ressursen. I delfelt $z legges termen «Gratis». $z Gratis gjør ressursen synlig i alle lokale Oria-instanser.

For å gjøre posten synlig i egen IZ i Alma, opprettes lokalt felt (Add Local Extension) 999 på posten med bokstavene OA (Open Access) i $a.

<local>999 ## $$a OA

Merk at lenke ikke opprettes umiddelbart i Oria, men blir «Tilgjengelig online» neste dag.