Utvalgte deler av et klassisk verk i kommentarutgave

Oppdatert: 2021-05-06

Utvalgte deler av et klassisk verk i kommentarutgave

LDR 01653cam#a2200385#c#4500
001 999921281571902201
005 20210420085744.0
007 ta
008 201123s2020####enk##########|00||p|eng|c
015 ## $$a GBC0I7161 $$2 bnb
016 7# $$a 020024176 $$2 Uk
020 ## $$a 9780198858782 $$q innbundet
035 ## $$a (Uk)020024176
040 ## $$a StDuBDS $$c StDuBDS $$d NO-TrBIB $$b nob $$e rda
041 1# $$a eng $$a grc $$h grc
082 04 $$a 133.5 $$2 23 $$q StDuBDS
100 0# $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$4 aut
245 10 $$a Pseudo-Manetho, Apotelesmatica : $$b books two, three, and six $$c edited by J.L. Lightfoot
264 #1 $$a Oxford $$b Oxford University Press $$c 2020
300 ## $$a xxxv, 995 sider $$c 24 cm
336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
546 ## $$a Tekst på engelsk og gammelgresk, introduksjon og kommentarer på engelsk
650 #0 $$a Astrology $$v Poetry
650 #7 $$a Gresk litteratur $$0 (NO-TrBIB)HUME06908 $$2 humord
650 #7 $$a Astrologi $$0 (NO-TrBIB)HUME04471 $$2 humord
650 #7$$a Poesi $$0 (NO-TrBIB)HUME06831 $$2 humord
700 1# $$a Lightfoot, J. L. $$0 (NO-TrBIB)36137 $$4 edt $$4 wac $$4 aui
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 2 $$l Gresk
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 2 $$l Engelsk
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 3 $$l Gresk
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 3 $$l Engelsk
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 6 $$l Gresk
700 02 $$a Manetho $$d 4. årh. $$0 (NO-TrBIB)95003386 $$t Apotelesmatica $$p Bok 6 $$l Engelsk

Kommentarer
Om innholdet

Dette er en kommentarutgave av tre av de seks bøkene som inngår i verket Apotelesmatica, tillagt Manetho, eller Pseudo-Manetho, 4. årh.  De tre bøkene har nummer 2, 3 og 6, og er dermed ikke nummerert fortløpende.

Om posten

Posten er importert fra BNB (British national bibliography, Storbritannia) og redigert i henhold til veiledningen «Import fra eksterne kilder». Nummer og koder i marcfeltene 01X-088, er beholdt i posten.

LDR og kontrollfelt

For trykte bøker er følgende koder i LDR og kontrollfelt særlig viktige; LDR/06 = a, LDR/07 = m, 007/00-01 = ta og 008/23 = #. For øvrige koder i LDR og kontrollfelt for bøker, se: MARC 21 Bibl.

ISBN (RDA 2.15)

Opplysning om ISBN behøver ikke finnes i boka, men kan hentes fra hvilken som helst kilde (RDA 2.15.1.2). ISBN registreres i 020 $a uten prefikset ISBN selv om det forekommer i kilden. Nummeret kan registreres med eller uten bindestreker. Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser til ISBN registreres i 020 $q på norsk uten parenteser og uten bruk av forkortelser.

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Flere språk

Boka inneholder parallell gresk og engelsk tekst. Ettersom engelsk dominerer (i introduksjonskapitler med mer) velges språkkode for engelsk i 008/35-37.  Koder for begge språkene oppgis i marcfelt 041. Ettersom boka inneholder oversettelse skal 041 ha førsteindikator 1 og kode for originalspråk i $h. Det lages note i marcfelt 546 med opplysning om språkene i boka.

Deweyklassifikasjon

Ettersom boka er importert fra en autoritativ kilde (BNB) skal Deweyklassifikasjonen (082) i posten beholdes. Andreindikator 0, forteller oss at klassifikasjonen er gitt av andre enn LC, og vi registrerer derfor informasjon om hvor klassifiseringen kommer fra (Assigning agency) i $q.

Personlig forfatter (RDA 9.19)

Verk med personlig forfatter får autorisert søkeinngang (RDA 9.19) på første forfatter i marcfelt 100. Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators.

Foretrukket tittel på én eller flere deler av et verk (RDA 6.2.2.9.2)

Ved identifisering av to eller flere deler av et verk som er unummerert eller ikke nummerert fortløpende, registrerer du den foretrukne tittelen for hver del. Følg instruksjonene i 6.2.2.9.1. Det betyr at vi ikke registrerer noen foretrukket tittel for samlingen som helhet.  De foretrukne titlene registreres som et av elementene i de autoriserte søkeinngangene for uttrykkene som inngår i samlingen.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3–2.4)

Hovedtittel (245 $a) registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4).

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Koden for utgivelsessted registreres i 008/15-17. Tidspunkt for utgivelse (RDA 2.8.6) skal alltid registreres. Tidspunkt for utgivelse registreres også i 008/07-10. Når det ikke forekommer andre år for utgivelsen, får 008/06 verdien «s» og 008/11-14 skal være tomt: #####.

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i boka.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Emneord

Emneord som fulgte med importposten er alle fra kjent kilde (andreindikator 0 betyr at de er fra LCSH), og skal beholdes. Det er i tillegg lagt inn emneord fra Humordvokabularet.

Autorisert søkeinngang på ansvarshavende (RDA 9.19)

Foretrukket personnavn (RDA 9.2) registrert i marcfelt 700 som autorisert søkeinngang for redaktøren. Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18.5) angis i $4 med kode fra MARC Code List for Relators. I dette tilfellet er redaktør også forfatter av forord og tilføyde kommentarer og har derfor fått flere relasjonskoder.

Autorisert søkeinngang for to eller flere deler av et verk eller uttrykk

Det lages søkeinnganger for hver del. Autorisert søkeinngang for uttrykk med person som opphavsmann (RDA 6.27.1.2) registreres i marcfelt 700 med foretrukket navn fra navnedelen (delfelt $a, etc.) og foretrukket tittel for verk fra titteldelen (delfelt $t og delfelt $p). Språk som skillende element for uttrykk i $l. Førsteindikator = 0 for fornavn i foretrukket personnavn (RDA 9.2.2), andreindikator = 2 for analytisk, autorisert søkeinngang.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2) på verk skapt før 1500 hentes fra Greske og latinske navneformer inntil år 1500 / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, BIBSYS 1995.